Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inventaris

Inventaris

De inventaris van je freelancepraktijk is eigenlijk niets meer of minder dan een lijst van je bedrijfsmiddelen, een overzicht van de aanwezige goederen dienstbaar aan je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan je computer, bureau en een bureaustoel. Op de jaarrekening vind je de inventaris terug op de balans. Voordat je de boekhouding over een jaar afsluit, waardeer je de inventaris op de werkelijke economische waarde. Dit doe je door middel van afschrijvingen.   

Afschrijven

Bij het bepalen van je winst houd je rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: je trekt die kosten af van de opbrengsten. Omdat bedrijfsmiddelen vaak een aantal jaren meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. Kosten hoger dan 450 euro (ex. BTW) worden door de Belastingdienst als investeringen beschouwd en die dien je over een aantal jaren af te schrijven.

Om te kunnen afschrijven, moet je drie dingen weten:

  • De totale aanschafkosten: de aanschafprijs + de aankoopkosten + de installatiekosten en/of de kosten van het bedrijfsklaar maken van het bedrijfsmiddel – kortingen en/of subsidies (ook als je deze pas achteraf krijgt).
  • De restwaarde: de geschatte waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor de uitoefening van je onderneming. Voor  het bepalen van de restwaarde kun je je laten adviseren door de leverancier van het bedrijfsmiddel.
  • De economische levensduur: deze is verstreken als het aangeschafte bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor je onderneming (ook al is het technisch nog in goede staat).

De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de lineaire methode. Je schrijft dan per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. De formule hiervoor is:

afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

Niet BTW-plichtig

Freelancers die niet BTW-plichtig zijn, kunnen aanschafkosten van 450 euro inclusief BTW als investering opvoeren.

Bedrijfsmiddelen: waar investeer je in?
De aanschaf van een computer is voor de meeste freelancers een must. Daarnaast kun je denken aan een bureau en een goede bureaustoel om je werkplek mee in te richten. Een checklist voor bedrijfsmiddelen voor starters, vind je in artikel over bedrijfsmiddelen.
Vergeet niet om bij de aanschaf van middelen om je werkplek mee in te richten aandacht te schenken aan het ergonomische aspect. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Advies: Alfred Cohen, Raad Amsterdam

Auteur: Irene Koot

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inventaris Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren