Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Marketing Huisstijl Huisstijl - tips voor een goed ontwerp

Huisstijl - tips voor een goed ontwerp

Wat maakt een logo tot een goed logo en een huistijl tot een goede huisstijl? In dit artikel krijg je een aantal tips voor het (laten) maken van goede visitekaartjes en briefhoofden, en zie je voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde logo's.

Wat maakt een logo tot een goed logo?

Een herkenbare huisstijl kenmerkt zich door de aanwezigheid van een logo.
Maar let op: een leuk plaatje is nog geen goed logo. En wat je zelf mooi vindt, is ook niet per se een goed logo. Vormgeefster Debby van Dongen van ontwerpbureau Conk (tevens ontwerper van de Lancelots-website) geeft een aantal tips:

 • Functionaliteit. Stem je logo af op wat je doelgroep bij jou zoekt en niet in de eerste plaats op wat jij mooi vindt. De boodschap die je wilt uitdragen is het belangrijkste aspect van je logo. Een goed logo zorgt voor herkenning, en draagt bij aan naamsbekendheid en identiteit. Bovendien onderscheid je je ermee van anderen.

Een juwelier handelt in prachtige, strak vormgegeven designsieraden van hedendaagse ontwerpers. Het betreft unieke items, waarvan er maar een klein aantal is vervaardigd. Er is veel vraag naar en hij besluit zijn assortiment te gaan aanbieden op internet. De kopers zijn vooral vrouwen tussen 30 en 40 jaar, die carrière hebben gemaakt en een goed inkomen hebben. Ze kleden zich stijlvol en ook aan de accessoires besteden ze veel aandacht.

De juwelier vraagt een vormgeefster een website te maken. Hij komt zelf met een voorzetje in een klassieke stijl, met veel tierelantijnen, wat in de ogen van de vormgeefster geheel niet past bij de sfeer die de doelgroep aanspreekt. De vormgeefster ziet het vanuit haar vakgebied echter anders: zijn handel zal beter lopen als hij een website laat maken die aansluit bij de uitstraling van zijn producten en bij de smaak van de doelgroep. Zij stelt voor om het ontwerp modern, uniek, strak en stijlvol te maken.

 • Originaliteit. Zorg ervoor dat het logo niet te letterlijk is. Trek dus geen plaatje over. Een plaatje of een idee is eerder een vertrekpunt voor je ontwerp. Daar moet je van abstraheren. Wees creatief, want dan wordt het logo onderscheidend. Een wereldbol gebruiken om aan te geven dat je internationaal opereert, is afgezaagd.

Een logo alleen vormt nog geen huisstijl. In een goede huisstijl zijn herkenbare elementen (blokjes, rondjes, figuurtjes, streepjes en/of kleuren) verwerkt, die afgeleid zijn van het logo. Deze elementen keren steeds terug en zorgen zo voor de herkenbaarheid en identiteit van je communicatie-uitingen.

Het belang van typografie

De ene letter is de andere niet. De keuze voor een  lettertype bepaalt voor een heel groot deel de uitstraling van je logo en je huisstijl. Bij een serieus bedrijf dat zekerheid moet uitstralen past geen frivool lettertype, en andersom kan een creatief ontwerpbureau niet toe met een standaard lettertype. Een brede spatiëring zorgt voor rust in de tekst. De verhoudingen en het kleurgebruik moeten kloppen bij wat je wilt uitstralen. Bijvoorbeeld: een logo van een speelgoedwinkel moet kleurrijk zijn, maar een te kleurrijk logo voor een financieel adviseur kan een te lichtvoetige indruk maken. Al deze aspecten horen bij het vakgebied van de typografie. Een goede vormgever kan je helpen bij de keuze (of het ontwerpen) van een lettertype dat bij jouw bedrijf past.

Twee voorbeelden

Stel, je wilt een softwareapplicatie voor je bedrijf laten maken en zoekt een bedrijf waaraan je die opdracht wilt uitbesteden. In het krantje van de Kamer van Koophandel staat een advertentie van het bedrijf Brickx. Dat bedrijf zou een van de twee onderstaande logo's kunnen hanteren:

Brickx logo fout en goed

Met welk bedrijf zou jij in zee gaan als je een professionele partij zoekt voor jouw maatwerkapplicatie?

Het eerste logo is niet erg krachtig:

 • Typografie: het gebruik van de standaardfonts Times New Roman en Comic Sans is weinig creatief. De spatiëring is standaard, waardoor de letters erg dicht op elkaar staan. Doordat er twee totaal verschillende fonts zijn toegepast heeft het logo weinig samenhang.
 • Kleurgebruik: de toegepaste kleuren zijn standaardkleuren in Microsoft Word. Vooral het blauw ligt érg voor de hand. Niet zo creatief dus.
 • Idee: het uitgangspunt (hier het idee van bouwen en construeren) is goed, maar de bedenker is bij het eerste idee blijven hangen. Het is belangrijk om door te gaan met de ideeënstroom en los te raken van letterlijke en voor de hand liggende elementen.
 • Uitstraling: bij dit beeld denk je niet direct aan software, maar eerder aan een aannemersbedrijf. Het plaatje is bovendien nogal amateuristisch.
 • Techniek: het gevaar bestaat dat je als bedenker van een logo door gebrek aan de juiste software en de kennis om daarmee om te gaan, tot voor de hand liggende ontwerpen komt.
 • Positionering: de naam 'Brickx' is klemgezet tussen de bakstenen. Een logo moet te allen tijde vrij staan, ook wanneer het toegepast wordt in bijvoorbeeld een advertentie.

Hoe zit het met het tweede logo? Veel aantrekkelijker, toch?

 • Typografie: de bedrijfsnaam is weergegeven met een op maat ontworpen lettertype. Dat is creatief en duidelijk onderscheidend.
 • Kleurgebruik: helder en fris. De kleuren zorgen voor associaties met aspecten als 'innovatief', 'anders dan anders', 'maatwerk'.
 • Idee: anders dan bij het eerste logo is het idee van bouwen en constructie verder uitgewerkt en geabstraheerd. Geen letterlijke bakstenen meer, maar vormen die associaties opwekken met een modulaire opbouw van losse elementen.
 • Uitstraling: modern, jong, eigentijds en associatie met internet en software. De uitstraling past ook goed bij de naam (bouwen/stenen). Het logo oogt professioneel.
 • Techniek: het logo is technisch mooi uitgevoerd. Een goed softwarepakket voor het vervaardigen van het logo is essentieel. Adobe Illustrator bijvoorbeeld biedt de juiste tools daarvoor. Een leuk idee hebben is één ding, maar de uitvoering ervan kan het idee maken of breken.
 • Dit logo is een voorbeeld van  een 'woordmerk'. Het beeld is een woord en andersom. Mensen hebben bij een woordmerk niet alleen associaties bij het woord, maar tegelijk ook bij het beeld. Dat zorgt ervoor dat het geheel goed in de gedachten blijft hangen.

Een huisstijl laten ontwerpen

Het ontwerpen van een goede huisstijl is vakwerk. De meeste freelancers knutselen in het begin vaak zelf wat in elkaar, maar de praktijk leert dat een professioneel ontworpen huisstijl na verloop van tijd onontbeerlijk wordt. Ook vormgeefster Debby van Dongen ziet dat veel freelancers enige tijd na de start, als de zaken goed beginnen te lopen, inzien dat ze niet zonder professioneel drukwerk en bijbehorende website kunnen.
Besluit je een ontwerper in de arm te nemen, dan is het belangrijk om duidelijk te kunnen maken wat je met je huisstijl beoogt:

 • Naamsbekendheid. Wie ben je? Laat dat zien in al je communicatie-uitingen. Debby koos zelf behalve voor de gangbare huisstijlproducten voor belettering op haar auto. "Heel effectief", meldt ze. "Beter dan tien advertenties, vooral omdat je op deze manier 24 uur per dag ‘adverteert’. In je directe omgeving zien mensen de auto ook vaker rijden, waardoor je in je eigen regio naamsbekendheid opbouwt."

 Conkmobiel

 • Onderscheiden en profileren, imago. Wat wil je uitdragen? Bij je onderneming hoort een bepaalde uitstraling. Ben je een financieel dienstverlener, dan past geen al te frivole stijl. Maar richt je je met deze onderneming bijvoorbeeld vooral op financiële dienstverlening aan vrouwen, dan kun je kiezen voor een onderscheidend element dat juist vrouwen aanspreekt. De kunst is om je beeldmerk en logo zo te kiezen dat in één oogopslag duidelijk is wat je doet, en hoe je dat doet en voor wie.

Tip Reclame-uitingen berusten voor een groot deel op conditionering. Breng je nieuwe cola op de markt, dan ontkom je er bijna niet aan de kleur rood in je logo te verwerken. Mensen associëren rood nu eenmaal met cola, en geel met sinas. Wees in zo'n geval op een andere manier origineel dan in het kleurgebruik.
Toch zijn dit soort regels geen wet. Wil je een nieuwe cola op de markt brengen met eigenwijs karakter, met lef, dan kies je misschien juist niet voor rood. Dat is een groot risico, maar als je doel is om je te onderscheiden en op te vallen, dan zou dat kunnen werken.

Herkenbaarheid in je huisstijl

 • Voer het logo en/of een bijbehorend element consequent door in al je communicatie-uitingen. Het is belangrijk dat mensen je beeldmerk gaan herkennen. Als je bij iedere advertentie die je plaatst anders te werk gaat, dan zullen mensen nooit doorhebben dat het steeds om hetzelfde bedrijf gaat. Herhaling zorgt voor herkenbaarheid en naamsbekendheid.
 • Illustraties en ander beeldmateriaal maken ook deel uit van je huisstijl. Zorg ervoor dat die qua kleur, sfeer en identiteit passen bij de rest van de huisstijl.
 • Gebruik je een slogan (ook wel 'pay-off' genoemd), laat die dan in alle onderdelen van je huisstijl terugkomen.

Bij het logo van het voorbeeldbedrijf Brickx hoort bijvoorbeeld het volgende beeldmerk:

 Brickx beeldmerk

Dit beeldmerk is in alle communicatie-uitingen te gebruiken, al dan niet in combinatie met de naam Brickx. Op een visitekaartje kan het er bijvoorbeeld zo uitzien:

 Brickx logo

Op briefpapier staan behalve de elementen van het woord- en beeldmerk ook allerlei bedrijfsgegevens. Op professioneel ontworpen briefpapier zijn deze gegevens vormgegeven in de stijl van het woord- en beeldmerk. Wederom spelen de typografische punten zoals spatiëring, kleurgebruik en verhoudingen een grote rol bij de uitstraling. Zie bijvoorbeeld het briefpapier van Brickx:

 Brickx brief klein

Regels en richtlijnen

Voorkom verrassingen en verdiep je, voordat je je huisstijl laat ontwerpen, in een aantal regels en richtlijnen. Vraag je vormgever of die op de hoogte is van het bestaan ervan.

 • Merkenrecht. Als je een beeldmerk wilt registreren bij het Benelux Merkenbureau, moet je ontwerp aan een aantal regels voldoen. Het ontwerp en de letters moeten voldoende origineel en onderscheidend zijn. Een woord in een standaardlettertype wordt niet geregistreerd.
 • Enveloppen. PostNL heeft regels opgesteld voor het uiterlijk van enveloppen. Respecteer je die regels niet, dan heb je kans dat al je post retour afzender wordt gestuurd. De postsorteercomputer neemt namelijk het eerste adres dat hij tegenkomt gezien vanaf de rechterbenedenhoek.
 • Facturen. De belastingdienst stelt eisen aan welke gegevens er op een factuur moeten staan. Controleer of je drukwerk aan de vereisten voldoet.

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen
Vormgeving, input en beeldmateriaal: Conk, Debby van Dongen

https://www.lancelots.nl/marketing/huisstijl/tips Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren