Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Marketing Merkregistratie Hoe verloopt het registeren van een merk?

Hoe verloopt het registeren van een merk?

Tussen het moment dat jij je registratieformulier instuurt en de dag waarop je het eigendomsbewijs van je merk ontvangt, zit minimaal een periode van vier maanden. Wat er in die vier maanden gebeurt, lees je in het overzicht hieronder: het is een korte weergave van de meest standaard registratieprocedure.

Fase 1: ontvangst van je registratieaanvraag

Zodra het BBIE jouw aanvraag heeft ontvangen, krijgt dat een datum en tijdstip van ontvangst. De aanvraag is vanaf dat moment terug te vinden in het Merkenregister van het BBIE. In het register kun je ook zien wat de status is van je aanvraag. Het BBIE controleert daarna of je aanvraag aan de minimale registratievoorwaarden (depotvereisten) voldoet:

  • Is het merk duidelijk weergegeven?
  • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
  • Zijn de waren en diensten duidelijk omschreven?
  • Indien het een collectief merk is, is er een reglement bijgevoegd?

Als je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en je hebt de verschuldigde kosten betaald, dan neemt het BBIE de registratie in behandeling en voorziet jouw aanvraag van een depotdatum. Deze datum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen jouw merk en rechten van andere: oudere of latere merken. 

Fase 2: publicatie van je registratieaanvraag

Na het vaststellen van de depotdatum, controleert het BBIE of je aanvraag voldoet aan alle formele eisen. Mochten gegevens ontbreken, dan neemt het BBIE hierover contact met je op. Daarna deelt het BBIE de door jou opgegeven waren en diensten in. Dit doet het BBIE volgens de internationale standaardindeling die bekend staat als Nice Classificatie. Als dit allemaal goed verloopt, wordt je depot (aanvraag) gepubliceerd in het Merkenregister en kan het inhoudelijke gedeelte van het registratieprocedure beginnen.

Fase 3: inhoudelijke toetsing door het BBIE

Iedere nieuwe aanvraag toetst het BBIE op zogenaamde absolute gronden. Dit zijn voorwaarden waar een merk aan moet voldoen. Is dat niet het geval, dan is er geen sprake van een merk en is het BBIE verplicht om het registratieverzoek te weigeren. De voorwaarden voor een merk zijn:

  1. Een merk moet onderscheidend zijn.
  2. Een merk mag niet misleidend zijn.  
  3. Een merk mag niet bestaan uit een vlag of een embleem, beschermd onder het Verdrag van Parijs.
  4. Een merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

Als het BBIE weigert om een merk te registreren, heb je maximaal zes maanden de tijd om bezwaar te maken. 

Fase 4: andere kunnen bezwaar maken

Vanaf het moment dat je aanvraag (depot) is gepubliceerd in het Merkenregister kunnen eigenaren van oudere merken bezwaar maken (oppositie indienen) tegen jouw inschrijving. De oppositie moet binnen twee maanden na de publicatiedatum in het Merkenregister worden ingediend. Het BBIE geeft eerst beide partijen de mogelijkheid om hun conflict onderling op te lossen. Pas als dat niet lukt, neemt het BBIE een beslissing. Mocht het BBIE uiteindelijk besluiten om jouw merk niet in te schrijven, dan kun je hiertegen bezwaar maken. Dit kun je doen bij het Gerechtshof in Den Haag, het Hof van Beroep in Brussel of het Cour d'appel dat in Luxemburg is gevestigd.

Fase 5: goedkeuring aanvraag

Als alle formaliteiten zijn afgerond en je aanvraag is goedgekeurd, wordt je merk ingeschreven en ontvang je hiervan een bewijs. Het nummer en de datum van inschrijving zijn voortaan zichtbaar in het Merkenregister. Vanaf dat moment ben jij de eigenaar van het merk en mag je het ® teken gebruiken.

Aanbevolen websites

  • Zodra het BBIE jouw aanvraag heeft ontvangen, krijgt dat een datum en tijdstip van ontvangst. De aanvraag is vanaf dat moment terug te vinden in het Merkenregister van het BBIE.
  • Aan een merkregistratie kunnen wat haken en ogen zitten. Het is daarom verstandig om vooraf advies in te winnen bij een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Onder andere via de Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM) kun je in contact komen met deze juridische specialisten.

Geraadpleegde bronnen

Auteur: Janine Bruinooge

https://www.lancelots.nl/marketing/merkregistratie/procedure Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren