Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Fiscale modelovereenkomsten

Fiscale modelovereenkomsten (achterhaald door Regeerakkoord 2017-2021)

Update: in het Regeerakkoord 2017-2021 wordt aangekondigd dat de Wet DBA (die de Modelovereenkomsten regelt) wordt vervangen. Ondertussen was de invoering en handhaving van het systeem van de Modelovereenkomsten al verschillende malen uitgesteld. Het lijkt er dus op dat de modelovereenkomsten worden afgeschaft en dat het artikel hieronder achterhaald is.

Nieuwsbericht over het Regeerakkoord 2017-2021 in het forum

Het werk dat je als zelfstandig freelancer voor je opdrachtgever doet, is soms moeilijk te onderscheiden van dat van een werknemer. Je opdrachtgever staat dan voor de vraag of hij voor jou loonheffing moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst, zoals hij doet met werknemers in loondienst. Dat is voor de opdrachtgever een bron van zorg en twijfel bij het werken met zelfstandigen, want hij zou achteraf naheffingen opgelegd kunnen krijgen als de Belastingdienst oordeelt dat je toch in loondienst was. Een groot deel van de naheffing kan hij in principe op jou verhalen, en jij kunt je ondernemerschap voor de inkomstenbelasting verliezen. Dat kunnen jullie vermijden door fiscale modelovereenkomsten te hanteren. Opdrachtgevers stellen dat nogal eens als voorwaarde.

Als je werkt volgens een fiscale modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft je opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen (deze zekerheid geldt voor 5 jaar). Jij bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je daarvan dus geen uitkering.

Op Lancelots maken we onderscheid tussen:

 • Fiscale modelovereenkomsten, die de opdrachtgever duidelijkheid geven over het inhouden van loonheffing. Daarover gaat dit onderdeel van Lancelots. Soms laten we het woord 'fiscaal' weg, als door het voorvoegsel 'model' duidelijk is wat we bedoelen.
 • Inhoudelijke overeenkomsten met je opdrachtgevers, waarin je afspraken vastlegt over wat je gaat doen, hoeveel je betaald krijgt enz. Voor dat soort algemene overeenkomsten zijn her en der modellen (voorbeelden) beschikbaar, zodat soms ook van modelovereenkomsten wordt gesproken. Deze regelen echter niet de fiscale kant en zijn niet door de Belastingdienst goedgekeurd.

Je hoeft je inhoudelijke overeenkomst niet te verwerken in de complexe modelovereenkomsten. De Belastingdienst staat toe dat je met de opdrachtgever afspreekt dat jullie volgens een bepaalde modelovereenkomst werken, en daarnaast inhoudelijke afspraken maken over je dienstverlening. Je kunt bijvoorbeeld een modelovereenkomst als bijlage meesturen bij een e-mail waarin je de afspraken met de opdrachtgever maakt, of het nummer van de modelovereenkomst vermelden. Dat neemt niet weg dat:

De fiscale modelovereenkomst die je hanteert kan dus grote gevolgen hebben en het is belangrijk dat je op de hoogte bent van wat erin staat.

Invoeringsperiode: tot 1 juli 2018 geen handhaving

Het systeem van de fiscale modelovereenkomsten is ingevoerd per 1 mei 2016. Er kwam forse kritiek op van zzp'ers en opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers zijn huiverig voor het risico van naheffingen of boetes, waardoor zzp'ers minder opdrachten kregen.

De staatssecretaris heeft daarom de handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties - waar de modelovereenkomsten onder vallen - opgeschort tot 1 juli 2018. Tot die tijd gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot 1 juli 2018 dus geen boetes of naheffingen (behalve evidente kwaadwillenden).

Heb je verplicht te maken met fiscale modelovereenkomsten?

Nee. Jij en je opdrachtgevers zijn vrij om zonder fiscale modelovereenkomst te werken. Als je overduidelijk zelfstandig ondernemer bent, is er verder niets aan de hand. De opdrachtgever is dan zelf verantwoordelijk om te beoordelen dat hij geen loonheffing hoeft af te dragen. We adviseren we je wel een gewone overeenkomst met je opdrachtgever vast te leggen, met afspraken over de diensten die je gaat leveren.

De fiscale modelovereenkomsten zijn er om de opdrachtgever vooraf duidelijkheid te geven over het inhouden van loonheffing, als er twijfel is over de aard van de arbeidsrelatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als je:

 • langdurig voor één bepaalde opdrachtgever werkt
 • een groot deel van je omzet van één opdrachtgever komt
 • je op locatie in het kantoor bij de opdrachtgever werkt
 • je werksituatie veel lijkt op die van werknemers
 • je nogal ondergeschikt bent en veel instructies moet opvolgen
 • je je niet mag laten vervangen door iemand anders om het werk uit te voeren

Een complicatie is dat jij jezelf als overduidelijk zelfstandig ondernemer kunt zien, maar dat een potentiële opdrachtgever daarover twijfelt en verlangt dat je een goedgekeurde modelovereenkomst aangaat, zodat hij gevrijwaard is van boetes en naheffingen wegens het niet inhouden van loonheffing. Via de twijfel en inkoopmacht van opdrachtgevers word je zo genoodzaakt je bezig te houden met de fiscale en juridische complextiteit van de goedgekeurde modelovereenkomsten.

Hoe gebruik je een fiscale modelovereenkomst?

 1. Kies in overleg met je opdrachtgever de fiscale modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst die het meest op jouw situatie van toepassing is. Je hebt keuze uit:
 2. Pas de modelovereenkomst desgewenst aan. Niet alles wat erin staat is voor jou goed, redelijk en aanvaardbaar. De delen die geel gemarkeerd zijn mag je niet wijzigen (dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst), maar de niet-gemarkeerde delen wel. Je aanpassingen mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde delen.
 3. Spreek aantoonbaar (bijvoorbeeld per e-mail) met je opdrachtgever af dat jullie deze modelovereenkomst hanteren. De modelovereenkomst hoeft niet ondertekend te worden.

Dit is een eenmalige inspanning per opdrachtgever. Je mag met elke opdrachtgever een andere modelovereenkomst kiezen. De zekerheid over het niet-inhouden van loonheffing geldt voor 5 jaar.

Daarnaast maak je per klus inhoudelijke afspraken met je opdrachtgever in de vorm van een gewone overeenkomst, of offerte en opdrachtbevestiging, waarop je algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Na het aangaan van de modelovereenkomst moet de gang van zaken in de praktijk conform de overeenkomst zijn. Als de manier van werken in de praktijk verandert en er dan toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffing afdragen. Jij bent dan wél verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Op de site van de Belastingdienst zullen in de invoeringsperiode tot 1 mei 2017 regelmatig nieuwe modelovereenkomsten gepubliceerd worden.

Modelovereenkomsten van andere parijen

Er zijn modelovereenkomsten van brancheorganisaties, belangenorganisaties, (grote) opdrachtgevers en intermediairs die deze door de Belastingdienst hebben laten toetsen.

De Belastingdienst heeft toegezegd alle goedgekeurde modelovereenkomsten op zijn website te publiceren. Je bent dus nooit van een bepaald bedrijf of organisatie afhankelijk om aan zo'n modelovereenkomst te komen of het te mogen gebruiken. Je hoeft nergens lid van te worden, of voor te betalen.

Door je modelovereenkomst van de site van de Belastingdienst te halen, weet je zeker dat hij goedgekeurd is.

Er zijn dienstverleners die "een modelovereenkomst voor je opstellen". Daar heb je niks aan. Alleen de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten geven zekerheid. Die staan voor je klaar en hoeven niet te worden opgesteld.

Intermediairs/tussenpartijen

Het werken via een tussenpartij biedt geen extra zekerheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen direct duidelijkheid krijgen over de loonheffing door een modelovereenkomst te hanteren.

Kun je zelf een modelovereenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst?

Ja, dat kan. De Belastingdienst ziet jou als een 'individuele opdrachtnemer' en die mag een overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. De beoordeling kan zo'n 6 weken duren.

Let wel: het oordeel van de Belastingdienst zegt alleen iets over de loonheffingen door de opdrachtgever, niet over jouw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

In de praktijk is het voorleggen van modelovereenkomsten meer een aangelegenheid van (grote) opdrachtgevers, belangenorganisaties en intermediairs.

Bron

Auteur: René Pijlman

http://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/fiscale-modelovereenkomsten Sitemap © Copyright Applinet B.V. 2004-2018 ColofonAdverteren