Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Je inkomen in boxen en schijven

Je inkomen in boxen en schijven

De inkomstenbelasting wordt in Nederland geheven via het boxenstelsel. Dat betekent dat je niet voor elk deel van je inkomen en vermogen evenveel belasting betaalt. Bovendien heb je voor je inkomsten in box 1 ook nog te maken met verschillende belastingschijven, waarvoor ook weer verschillende percentages gelden. Dit is het boxenstelsel in het kort:

Box 1: inkomen uit werk en woning

Je ondernemingswinst valt binnen deze box. Heb je een BV, dan valt hierin het salaris dat je verdient als directeur-grootaandeelhouder. En als je een huis hebt gekocht, valt het eigenwoningforfait ook in box 1, net als de auto van de zaak. Al die inkomsten bij elkaar opgeteld en verminderd met de voor jou geldende aftrekposten vormen je belastbare inkomen in box 1.

Het inkomen in box 1 wordt bij je aangifte verdeeld in vier schijven. Over elke schijf wordt een ander percentage belasting geheven.

De schijven:

Inkomensdeel Percentage 
Schijf 1:   € 0 t/m € 18.21833,45%(65-plus: 15,55%)
Schijf 2:   € 18.219 t/m € 32.738    41,95%(65-plus: 24,05%)
Schijf 3:   € 32.739 t/m € 54.367    42,00 %(65-plus: 42,00%)
Schijf 4:   vanaf € 54.368    52,00%(65-plus 52,00%)

Bovenstaande schijven en percentages gelden voor 2010.

Rekenvoorbeeld box 1

Stel nu dat je belastbare inkomen in box 1 over 2010 € 55.000 bedraagt, dan betekent dat niet dat je over die gehele € 55.000 52 % inkomstenbelasting moet betalen. De berekening is als volgt:

  • € 18.218 wordt belast in schijf 1 en daarover moet je dus € 6.093,92 belasting betalen (€ 18.218 x 33,45 %).
  • Vervolgens wordt de volgende € 14.519 (€ 32.738-€ 18.219) belast in schijf 2. Daarover betaal je dus € 6.090,72 (€ 14.519 x 41,95 %) inkomstenbelasting.
  • Je hebt nu dus al € 32.737 belast in de eerste twee schijven, er blijft nog € 22.263 over om te verdelen over de laatste twee schijven.
  • € 21.628 daarvan komt terecht in schijf 3 (€ 54.367-€ 32.739) en wordt dus belast met 42 % oftewel daar moet je € 9.083,76 over betalen.
  • Het laatste beetje, € 635, wordt in schijf 4 ingedeeld en daarover betaal je dus maar liefst 52 % belasting. Dat komt neer op € 330,20.
  • Uiteindelijk betaal je over het hele inkomen uit box 1 dus
    € 6.093,92 + € 6.090,72 + € 9.083,76 + € 330,20 = € 21.598,60 aan inkomstenbelasting.

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

Met box 2 zul je als freelancer waarschijnlijk niet te maken hebben. Het gaat hier namelijk om inkomsten die je krijgt omdat je 5 % of meer van de aandelen in een vennootschap bezit. Hebben jij en je partner allebei aandelen, dan moeten jullie jullie beider belangen bij elkaar optellen. Het belastingtarief voor de inkomsten in box 2 is in 2010 25 %.

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen (je vermogen)

Heb je andere beleggingen dan die in box 2, of bezit je een vakantiehuisje in Nederland dat je verhuurt? Dan vallen de inkomsten die je daarvan hebt in box 3 (let op: voor bezittingen in het buitenland gelden andere regels). Ook de waarde van spaar- en beleggingsverzekeringen valt in deze box, voor zover die niet in box 1 valt. Dat is bijvoorbeeld het geval met een beleggingsverzekering die gekoppeld is aan de eigen woning. Die wordt namelijk gebruikt om te zijner tijd de hypotheek mee af te lossen.

Om de inkomsten in box 3 over een belastingjaar te bepalen neem je het saldo van al deze bezittingen op 1 januari van dat jaar en het saldo van 31 december van dat jaar. Het gemiddelde daarvan verminderd met eventuele schulden is het bedrag dat belast wordt. Het belastingtarief is 30 %.

Belasting over de inkomsten in box 3 hoef je pas te betalen als het vermogen boven de € 20.661 uitkomt, tot aan dat bedrag is je vermogen heffingsvrij. Die vrijstelling geldt per volwassene, je partner heeft dus ook een vrijstelling tot aan € 20.661, waardoor jullie in totaal € 41.322 heffingsvrij vermogen kunnen hebben. Heb je minderjarige kinderen dan komt daarbij nog eens een extra heffingsvrij vermogen van € 2.762 per kind (gerekend per ouderlijk stel, dus € 1.381 per ouder als er twee ouders zijn).

Meer informatie over alle boxen is te vinden op de site van de belastingdienst. Je financieel adviseur of boekhouder weet natuurlijk ook hoe het zit.

Bronnen

  • Boxen en tarieven, Belastingdienst.
  • Handboek voor de ZZP’er editie 2010/2011, Arjan Dasselaar. Van Duuren Media, ISBN-13: 978-90-5940-436-6.

Auteur: Cindy Kamstra (maart 2010)

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/boxen-schijven Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren