Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Juridisch Overeenkomsten

Overeenkomsten

Een overeenkomst ontstaat door de aanvaarding van een aanbod, zoals een akkoord op een offerte. Je kunt bijvoorbeeld een overeenkomst aangaan met een opdrachtgever, werknemer of freelancer.

Wanneer heb je een overeenkomst?

De wet zegt dat ook een mondelinge overeenkomst bindend is. Je kunt dus een arbeidscontract met iemand hebben zonder dat er een letter op papier staat. Een schriftelijke overeenkomst (of: een contract) wordt geldig als beide partijen hem ondertekend hebben.

Waarom een schriftelijke overeenkomst?

Omdat het zo belangrijk is dat je een bewijs hebt van je afspraken, zul je de afspraken op papier moeten zetten. Bevestig mondelinge overeenkomsten daarin achteraf altijd ook schriftelijk.

Bij enkel een mondelinge overeenkomst, heb je weinig om op terug te vallen als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Je moet dan:

  1. Bewijzen dat je een overeenkomst had.
  2. Bewijs leveren van de inhoud van de overeenkomst.
  3. Bewijzen dat je een opeisbare vordering hebt.
  4. Bewijzen dat jij jouw deel van de overeenkomst bent nagekomen.
  5. Aantonen dat je de ander in gebreke hebt gesteld.

Je snapt: dit zal niet makkelijk zijn zonder dat er afspraken op papier staan. De andere partij zal vaak niet bereid zijn om jouw verhaal te bevestigen.

Het verschil, de andere partij komt zijn afspraken niet na, maar jullie hadden wél een schriftelijke overeenkomst:

  1. Je overlegt een door beide partijen ondertekende overeenkomst.
  2. Je levert het bewijs dat jij aan je verplichtingen hebt voldaan.
  3. Je overlegt de sommatiebriefjes, waarmee je de ander wees op zijn verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst.

Voorbeelden van overeenkomsten

Het gedeelte van offertes en opdrachtovereenkomsten dat standaard is, kun je opnemen in algemene voorwaarden. Dat zijn bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden en ontbindende voorwaarden. Je zet dan alleen nog de specifieke afspraken voor die opdracht in een opdrachtbevestiging.

Overeenkomsten en de wet

Je kunt niet alles in een overeenkomst regelen. Sommige onderwerpen zijn wettelijk geregeld. Dan is er sprake van dwingend recht. Dat wil zeggen dat afspraken die anders zijn dan in de wet staan, niet geldig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij arbeidsrecht en huurrecht.

In het handelsrecht is er veelal geen dwingend recht, maar aanvullend recht. Er zijn regels, maar als beide partijen graag eigen afspraken daarover maken in een overeenkomst, gelden dié afspraken.

Volgende pagina: Wat staat er in een overeenkomst?

Auteur: Mariëlle de Groot

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/juridisch/overeenkomsten Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren