Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Marketing Acquisitie

Acquisitie: klanten en opdrachten werven als zzp'er / freelancer

Acquireren is het verwerven van opdrachtgevers en opdrachten. In je achterhoofd ben je daar altijd mee bezig. Ook wanneer je nu genoeg werk om handen hebt, ben je gespitst op toekomstige opdrachten: ideeën schrijf je op, bestaande contacten houd je warm, maar ook bezoek je bijvoorbeeld branchebijeenkomsten. Lancelots geeft je de uitleg en handvatten voor succesvolle acquisitie.

Planmatig acquireren doe je in 5 stappen:

 1. Voorbereiding
 2. Klanten vinden
 3. Een acquisitiegesprek voeren
 4. Een offerte uitbrengen
 5. De opdracht aannemen

Stap 1. Voorbereiding

Inventariseer je kernkwaliteiten.

Kies je dienst-marktcombinatie: welke dienst wil je precies aan welke klantengroep aanbieden? Wat heb jij in huis voor deze dienst-marktcombinatie? Wat is je meerwaarde ten opzichte van vakgenoten?

Een handig hulpmiddel om jouw dienstenpakket krachtig te verwoorden, is het opstellen van een elevator pitch.

Stap 2. Klanten vinden

Iedere ondernemer is gebaat bij een actief klantenbestand. Oude klanten moeten tevreden worden gehouden, nieuwe moeten worden binnengehaald. Met het werven van klanten en opdrachten ben je daarom doorlopend bezig. Bekijk - binnen en buiten je netwerk - welke klanten baat hebben bij jouw diensten.

Klanten en opdrachten vinden: hoe doe je dat?

Als je je zoektocht op de juiste manier begint, is de kans op succes groter. Ontdek waar je allemaal klanten en opdrachten kunt vinden.

Je kunt ook vanachter je computer kennismaken met nieuwe klanten; op verschillende marktplaatsen en online platformen plaatsen klanten opdrachten of oproepen voor zzp'ers / freelancers. Jezelf presenteren op een marktplaats is ook mogelijk.

Freelancers werken regelmatig via intermediairs. Lancelots verzamelde verschillende ervaringen van collega-freelancers met wervings- en bemiddelingsbureaus. Welke meerwaarde hebben deze tussenpartijen?

Acquisitie

Stap 3. Een professioneel acquisitiegesprek voeren

Een acquisitiegesprek is een gesprek tussen jou en een potentiële opdrachtgever, waarin je met elkaar kennismaakt. Jij vertelt over jouw werk als zelfstandige: Wat doe je? Wat is je expertise? Over hoeveel ervaring beschik je? De opdrachtgever informeert jou over zijn bedrijf en vertelt aan welke zakelijke dienst hij behoefte heeft. Naast kennismaken, heeft een acquisitiegesprek ook vaak als doel het binnenhalen van een opdracht. In een acquisitiegesprek neem je verschillende rollen aan. Je bent acquisiteur, adviseur en vakexpert. De rollen vloeien in elkaar over en vullen elkaar aan.

1. De voorbereiding: wat doe je voorafgaand aan het gesprek?

Wil je een acquisitiegesprek succesvol laten verlopen, dan is een gedegen voorbereiding vereist. Hoe meer je van tevoren te weten komt over een (potentiële) opdrachtgever, hoe beter.

2. De verschillende fasen en rollen: welke stappen zet je wanneer in een gesprek?

Tijdens een acquisitiegesprek ben je niet alleen maar een verkoper, maar ook een deskundige en een adviseur. Ontdek welke rol je aanneemt tijdens de verschillende gespreksfasen.

3. De opening: wat zeg je als eerste?

Het maken van een goede eerste indruk is van belang voor het verdere verloop van een acquisitiegesprek. Maar hoe doe je dat? Ontdek wat je wel en niet moet zeggen in de eerste paar minuten en hoe belangrijk non-verbale communicatie is.

4. De analysefase: wat wil een opdrachtgever nu echt?

Je kunt pas met een passend aanbod komen als je precies weet wat een opdrachtgever wil. Om zijn wensen te achterhalen, moet je de juiste vragen stellen, goed luisteren en samenvatten.

5. De aanbodfase: hoe presenteer je je aanbod?

Met alleen de zin "aan mij heeft u een hele goede", red je het niet. Er is meer voor nodig om een opdrachtgever te overtuigen. Je moet zorgen dat je je aanbod overtuigend presenteert.

6. De afronding: hoe rond je een gesprek af?

Net zoals de eerste indruk belangrijk is, is ook de laatste dat. Besteed daarom eveneens aandacht aan de afronding van een gesprek. Het gesprek samenvatten, concrete vervolgafspraken maken en een korte social talk: het zijn allemaal elementen die bijdragen aan een goed afscheid.

7. De afloop: wat doe je na het gesprek?

Of je de opdracht nu wel of niet hebt gekregen, het is altijd belangrijk om na het acquisitiegesprek nog wat van je te laten horen. Bij thuiskomst het gesprek evalueren, is ook nuttig.   

Stap 4. Overtuigend aanbod schrijven in een offerte

De offerte is een belangrijke stap op weg naar een overeenkomst met je opdrachtgever. Vaak stuur je na een acquisitiegesprek je voorstel voor jullie samenwerking op. Je opdrachtgever leest op welke manier jij je deskundigheid en ervaring wil inzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Offerte schrijven: jezelf op een goede manier verkopen

Een offerte stel je helaas niet eventjes op. Vaak gaat er een lang en intensief schrijfproces aan vooraf. Hoe je dat proces gemakkelijker en sneller doorloopt, leer je in de training Offerte schrijven.

Offertestramien: checklist met alle belangrijke onderdelen van je offerte

Met een offerte overtuig je een opdrachtgever van jouw kwaliteiten. Maar hoe doe je dat? Welke elementen moet een offerte bevatten om dat doel te bereiken? Lancelots zet in het offertestramien de belangrijke onderdelen op een rij.

Voorbeelden van offertes: je laten inspireren door de offertestijlen van collega’s

Iedereen geeft zijn eigen invulling aan een offerte. Foto’s, een speciaal offertesjabloon: het kan allemaal. Lancelots laat een aantal freelancers vertellen over de stijl waar zij de voorkeur aan geven.

Stap 5. De opdracht aannemen

Opdracht: om de juiste redenen ja of nee zeggen

 • Een opdracht aannemen is altijd spannend; je weet van tevoren nooit hoe een klus precies zal uitpakken. Een blinde gok hoeft het echter niet te zijn. Met behulp van een checklist kun je goed bepalen wanneer je ja en wanneer je nee moet zeggen.

Opdrachtbevestiging: afspraken goed vastleggen

 • Als de opdracht binnen is, is het tijd om de eerder gemaakte, mondelinge afspraken op schrift vast te leggen. Een goede opdrachtbevestiging helpt misverstanden voorkomen. Sommige onderdelen mogen in de bevestiging niet ontbreken.

Leren van ervaring van colllega-freelancers

Acquisitie-ervaringen: nuttige acquisitietips van collega-freelancers

 • Borrels bezoeken, visitekaartjes uitwisselen en goed werk afleveren aan een tevreden klant: het zijn een aantal tips die Lancelots kreeg tijdens gesprekken met collega-freelancers over hun acquisitie-ervaringen. 

Aquisitie-casus: Hoe sluit je als freelancer aan op het werkproces van een opdrachtgever?

 • Lancelots zocht en vond een copywriter. Leer van deze case wat jij kunt doen om geselecteerd te worden en vervolgens de samenwerking te bevorderen.

Acquireren: doe het warm, koud of lauw

Acquisitie wordt onderscheiden in twee categorieën: warme en koude acquisitie. Warme acquisitie houdt in dat je je diensten aanbiedt aan mensen die je al kent. Koude acquisitie houdt in dat je potentiële klanten benadert, zonder dat zij jou eerder hebben ontmoet of gesproken. Je bent voor hen nog een onbekende op het moment dat jij jouw diensten aanbiedt. Warm heeft meestal meer kans op succes dan koud.

Meestal acquireer je warm. Je hebt het afgelopen jaar voor een bedrijf de nieuwjaarskaart vormgegeven en je ontwerpt ook de rest van de huisstijl. In oktober bel je daarom je contactpersoon op of het al tijd is voor een ontwerp voor de volgende nieuwjaarskaart. "Natuurlijk, doe maar een voorstel", krijg je als antwoord.

Yes!Koude acquisitie is soms onvermijdelijk. Als geen van je bestaande klanten je iets te bieden heeft, zul je naar nieuwe klanten op zoek moeten gaan. 'Koud bellen' (telefonisch contact opnemen met potentiële klanten) of verkoopbrieven sturen hoeft helemaal geen noodsprong te zijn. Stel dat je een nieuwe dienst hebt ontwikkeld; je wilt bijvoorbeeld trainingen leidinggeven aanbieden. Dan selecteer je uit de telefoongids de opleidingscentra voor volwassenen bij jou in de buurt, die je vervolgens een mailing stuurt.

Lauwe acquisitie
Op een congres raak je aan de praat met een afdelingshoofd van een opleidingsinstituut. Jullie spreken over de inhoud van het congres. Tijdens het gesprek vertel je ook over jouw werk als ondernemer: je verzorgt managementcursussen op hbo-niveau. Na afloop wisselen jullie visitekaartjes uit. Een week na het congres bekijk je op internet het opleidingsaanbod van het desbetreffende instituut en constateer je dat jouw cursussen een goede aanvulling zouden zijn op het huidige onderwijsaanbod. Je belt het afdelingshoofd op met de boodschap dat je graag nader wilt kennismaken. Je maakt een afspraak voor een acquisitiegesprek waarin je uiteenzet wat je voor het opleidingsinstituut kunt betekenen.

Wat zijn de voor- en nadelen van warme acquisitie?

Veel ondernemers geven de voorkeur aan warme acquisitie; het leidt niet alleen sneller tot een opdracht, maar ook tot een betere samenwerking. In de zakelijke dienstverlening is een intensieve relatie vaak een voorwaarde voor succes. Jouw dienst moet naadloos aansluiten op de vragen of wensen van de klant. Hoe langer je met een klant werkt, hoe minder communicatie er nodig is om tot een goed resultaat te komen. Je kunt zelfs op zijn wensen anticiperen.

Acquisitiegesprekken voer je met warme klanten soms even tussen de ene en de andere klus door. "Dit project lijkt erg op dat van vorig jaar. Wil je de leiding dit keer weer op je nemen?" Natuurlijk wil je dat, bovendien weet je ook al wat er in de offerte moet komen te staan.

Een nadeel van warme acquisitie is dat het veel energie vergt; je moet je voortdurend inleven in een klant en het persoonlijk contact onderhouden. Soms ben je zelf uitgekeken op die klant die steeds om hetzelfde kunstje vraagt. Dan moet je op een tactvolle manier 'nee' zeggen.

Wat zijn de voor- en nadelen van koude acquisitie?

Aan koud acquireren kleven vooral veel nadelen. Veel ondernemers beschouwen koude acquisitie daarom toch als een noodsprong. Bij deze vorm van werving kennen jij en je eventuele opdrachtgever elkaar nog niet. Het is voor jou dan ook lastig in te schatten waaraan een opdrachtgever precies behoefte heeft. Juist omdat het in de zakelijke dienstverlening draait om het bieden van maatwerk, bemoeilijkt dit het binnenhalen van een opdracht. Een opdracht binnenslepen via koude acquisitie duurt dus vaak langer dan bij de warme wervingsmethode.

Wanneer je als ondernemer echter zeer specialistische producten of diensten levert en daardoor over een unieke marktpositie beschikt, kan koude acquisitie wel een efficiënte manier zijn om een klantenbestand op te bouwen. Klanten kunnen immers slechts uit enkele aanbieders kiezen. Het voordeel van de koude wervingsmethode is ook dat je gemakkelijk je netwerk uitbreidt. Alleen moet je na het eerste 'koude' contact wel tijd en energie in je nieuwe kennis investeren; anders zal samenwerking in de meeste gevallen uitblijven.

Inspiratie

Voorbeelden van koud acquireren waarmee je nieuwe contacten aanboort:

 • telefonische acquisitie
 • online acquisitie

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Als zzp'er doe je vaak werk dat ook door werknemers wordt gedaan. Zodoende kun je op het idee komen om een potentiële klant of opdrachtgever te benaderen naar aanleiding van een vacature voor jouw soort werk en je diensten aan te bieden.

Niet alle werkgevers zijn blij met acquisitie door werving-en-selectiebureaus, headhunters en uitzendbureaus. Daarom staat vaak onder de vacaturetekst de standaardzin: "Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld". Dit betekent dat de werkgever niet benaderd wil worden door bedrijven die op deze advertentie reageren om hun oplossingen of diensten aan te bieden.

Als zzp'er hoef je je daardoor niet te laten afschrikken. De werkgever zoekt een persoon die een bepaalde functie kan vervullen en jij bent een geschikte kandidaat. Je kunt gewoon contact opnemen met het aanbod om op freelancebasis voor deze werkgever te werken.

Warm contact via je netwerk

De belangrijkste manier om contact te leggen met nieuwe opdrachtgevers is via je netwerk. Je netwerk uitbreiden is een effectieve manier om een nieuwe klantenkring op te bouwen.

Voor een zzp'er is de voorbereiding op een warm verkoopgesprek van groot belang. Anders dan bij de koude variant verloopt het niet volgens een standaard script, maar krijgt het een persoonlijke invulling door elementen uit de eerdere samenwerking in te brengen. Dit is een van de moeilijkste onderdelen van zzp-vaardigheden om onder de knie te krijgen.

Aanbevolen websites

 • Vijf wijze lessen na vijf jaar freelance ervaring
  "En hoe krijg je dan een opdracht? Toen ik begon was ik bang dat ik genoodzaakt zou zijn om bedrijven 'koud' op te bellen en te bedelen om een opdracht. 'Dat nooit', had ik mezelf voorgenomen. Maar hoe dan wel? Ik ben vooral veel koffie gaan drinken met mensen die ik kende. Die verwezen me door naar mensen die ik niet kende. Iedereen bleek ontzettend hulpvaardig om mee te denken en tips te geven."
Auteur: Janine Bruinooge en René Pijlman

https://www.lancelots.nl/marketing/acquisitie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren