Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Uurtarief Bepaal je uurtarief

Bepaal je uurtarief

Het bepalen van het uurtarief is voor veel freelancers een lastige klus. Dat branche- en beroepsverenigingen geen richtlijnen voor prijzen en tarieven meer mogen geven, maakt het ook niet eenvoudiger. Waarmee moet je rekening houden bij het bepalen van je tarief?

Enkele vuistregels voor het berekenen van je uurtarief

Tarieven worden bepaald op basis van de tijd die je aan een klus hebt besteed, zoals een uurtarief of tarief per dagdeel of op basis van het aantal geleverde eenheden, zoals prijs per product of tarief per woord. Ook kunnen tarieven worden gekoppeld aan de transactiewaarde, zoals bij architecten die een percentage van de bouwsom in rekening brengen. Dit heeft vooral te maken met gewoontes in je branche.

Toets je uurtarief in het forum. Vertel welk tarief je denkt te gaan rekenen en ervaren freelancers geven advies.

1. Ga uit van je gewenste inkomen

Allereerst stel je je standaardtarief vast. De hoogte van dit tarief stel je vast door de volgende rekensom:

  • Tel je gewenste bruto basisinkomen, je bedrijfskosten en je (verzekerings-) premies bij elkaar op.
  • Deel dit bedrag door de uren/eenheden die je in een jaar verwacht te kunnen leveren.
  • De uitkomst is je standaardtarief.

2. Zet jezelf af tegen tarieven in de markt

Om te weten te komen welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn, kun je bij collega's en opdrachtgevers informeren. Kijk ook naar de salarissen die werknemers in loondienst verdienen. Je krijgt zo een indicatie van de bandbreedte waarbinnen je je tarief kunt vaststellen. Bepalend voor je positie binnen die bandbreedte is je mate van ervaring, status, opleiding en mate van specialisatie. Scoor je laag op deze onderdelen, dan zul je wat meer aan de onderkant van de tarieven zitten en omgekeerd.

Wat een ´normaal´ tarief is, kan enorme discussies oproepen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op de vraag van een freelance schrijver over een goed tarief voor een nieuwsbrief.

3. Neem de specificaties van de opdracht in de tariefbepaling mee

Je standaardtarief is een basis. Wat je wérkelijk kunt vragen, is voor een groot deel afhankelijk van een aantal factoren, zoals de soort opdrachtgever en zijn status, aard en lengte van de opdracht, spoedeisendheid en of je gebruik moet maken van eigen apparatuur.

Het is normaal om je prijs te laten stijgen naarmate een klus belangrijker, spoedeisender en complexer is.

4. Werk niet onder de marktprijs

Prijzen hebben ook een psychologische waarde. Laat je als beginnende freelancer niet verleiden om onder de marktprijs te gaan zitten. Als je met prijzen gaat stunten, doe je jezelf te kort en het tast je geloofwaardigheid aan. Je loopt het risico dat klanten je werk als ‘van minder kwalitatief niveau’ bestempelen.

5. Gebruik marketingtechnieken

Heb bij het bepalen van je tarief ook oog voor de verpakking van je product of dienst. Je bent meer dan alleen een prijs. Belicht bijvoorbeeld de unieke kwaliteiten van je product en vertaal ze in voordelen voor je klant. Benadruk extra's, zoals je snelheid of flexibiliteit.

Laat je nooit verleiden tot het verlagen van je basistarief wanneer een klant je aanspreekt op je hoge tarief. De klant is dan namelijk wel geïnteresseerd in je dienstverlening. Vertel de klant daarom wat hij krijgt voor dat tarief. Breng desnoods minder uren in rekening als jullie er niet uitkomen. Of doe een voorstel om de opdracht te beperken. Kwaliteit heeft immers een prijs.

6. Bereken je tarief ieder jaar opnieuw

Houd bij de berekening van je uurtarief ook rekening met de inflatie. Jaarlijks nemen kosten van het levensonderhoud toe en de lonen van werknemers stijgen ook ieder jaar. Bovendien ontwikkel je jezelf ook. Daar hoort zo nu en dan een salarisverhoging bij! Neem daarom jaarlijks je uurloon onder de loep.

Aanbevolen boeken

  • Boomen, T. van den & Hoeflaken, W. van. (2006). Handboek freelancen 2006/2007. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Bosman, P.C. (2006). Prijzen- & Tarievengids 2006/2007. Velsen-Noord: Uitgeverij Publimix.

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.lancelots.nl/starten/uurtarief/bepalen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren