Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Samenwerken Samenwerken met je opdrachtgever

Samenwerken met je opdrachtgever

Als freelancer heb je veel zeggenschap over hoe je een opdracht uitvoert, veel meer dan wanneer je in loondienst bent. Dat betekent niet dat je altijd vrijelijk je gang kunt gaan. Hoe beter je communiceert over de verwachtingen die jij en je opdrachtgever hebben over de manier van uitvoeren en de resultaten van de opdracht, hoe beter de samenwerking verloopt. Kunnen samenwerken is dan ook een belangrijke competentie voor freelancers.

Samenwerken betekent dat je succesvol om kunt gaan met andere mensen en dat je samen met die anderen doelen weet te bereiken.

Iemand die goed kan samenwerken ...

 • Kan goed luisteren.
 • Is sensitief en heeft een groot inlevingsvermogen.
 • Houdt het gemeenschappelijk doel in het oog, ook als dat niet direct bijdraagt aan het persoonlijk belang.
 • Speelt relevante informatie door.
 • Respecteert de deskundigheid van de ander(en).
 • Steunt ideeën en initiatieven van anderen.
 • Denkt mee en levert een bijdrage aan het groepsproces.
 • Geeft positieve feedback op anderen.
 • Lost problemen en conflicten tactvol op.
 • Kan goed onderhandelen.

Al deze vaardigheden heb je als freelancer veelvuldig nodig in de verschillende aspecten van het ondernemerschap.

Acquisitie: het begin van de samenwerking

Een goede samenwerking begint met een geslaagde acquisitie. Je vergroot je kans om opdrachten binnen te halen als je de juiste toon weet aan te slaan, of de juiste snaar weet te raken. Probeer aan te voelen wat nodig is, wat voor persoon je gesprekspartner is en hoe jij je moet opstellen om een kans te maken. Kloppen jouw voorstellen en jouw gedrag met wat de opdrachtgever voor ogen heeft, dan begint de samenwerking.

Hoe ziet het proces van acquisitie er voor een opdrachtgever uit? Deze casus geeft daar inzicht in.

Prettig onderhandelen

Als je na de acquisitie een opdracht binnen lijkt te halen, beginnen de onderhandelingen over de prijs en de voorwaarden. Het is een hele kunst om dat soort onderhandelingen naar alle tevredenheid te voeren en af te ronden.

 • Zet de prijs niet te hoog in. Wees je ervan bewust wat gangbare prijzen zijn in jouw branche. Als je meteen te hoog inzet, zullen de onderhandelingen onmiddellijk moeizaam worden. Dat kan de verdere samenwerking in de weg staan. Mocht je met je prijs aan de hoge kant zitten, verschaf dan in ieder geval duidelijkheid over waarom dat zo is. Misschien ben je een expert binnen het vakgebied of werk je veel sneller dan anderen. Als je je opdrachtgever daarvan weet te overtuigen, zal hij waarschijnlijk wel met je in zee willen.
 • Zet niet te laag in. Als je tarieven te laag zijn, zal je opdrachtgever je wellicht niet serieus nemen. Dat heeft consequenties voor de hele verdere samenwerking. Jouw ideeën en inbreng worden dan mogelijkerwijs ook minder serieus genomen. Of de opdrachtgever zal proberen je nog meer werk toe te schuiven, omdat hij denkt: "die staat toch niet op zijn of haar strepen."
 • Wees duidelijk over voorwaarden. Als je een klus aanvaardt, is het belangrijk dat jij en de opdrachtgever duidelijkheid hebben over de manier waarop het werk uitgevoerd zal worden: wat er precies van jou verwacht wordt, maar ook: wat jij verwacht van je opdrachtgever. Algemene voorwaarden verschaffen op voorhand duidelijkheid over je werkwijze en de eisen die jij stelt aan de samenwerking met de opdrachtgever. Daarnaast is het belangrijk om de inhoudelijke voorwaarden te bespreken. Wat heb je nodig aan bronmateriaal? Met wie kun je overleggen binnen de organisatie van de opdrachtgever? Hoeveel commentaarronden zullen er volgen op jouw werk? Om dit soort voorwaarden te bespreken, heb je enige assertiviteit nodig. Ruim onduidelijkheden uit de weg. Ga niet klakkeloos aan de slag als je het gevoel hebt dat je meer informatie nodig hebt of als je een verantwoordelijkheid krijgt toegeschoven die volgens jou niet op je bordje hoort. Soms wil de opdrachtgever dat jij op een bepaalde manier handelt. Maar als jij uit ervaring weet dat een andere manier betere resultaten oplevert, praat daar dan over met de opdrachtgever. Let op: dit is niet hetzelfde als jouw werkwijze opdringen. Goed luisteren naar de opdrachtgever is een belangrijke vereiste. Uiteindelijk zul je samen waarschijnlijk uitkomen op een gulden middenweg, die een hogere kwaliteit zal opleveren. De samenwerking zal prettiger en duurzamer zijn, omdat jij de opdrachtgever het gevoel geeft dat hij op jou kan vertrouwen.

Je taken goed en met aandacht uitvoeren

Het spreekt natuurlijk voor zich: als freelancer neem je de moeite om je werk naar beste eer en geweten uit te voeren. Alleen als je de klus naar tevredenheid van de opdrachtgever klaart, heb je kans dat de samenwerking wordt voortgezet. Laat zien dat je je werk serieus neemt en dat je de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever in het oog houdt:

 • Voer het werk uit naar de richtlijnen die je van de opdrachtgever ontvangt. Vaak krijg je een briefing waarin omschreven staat wat de opdracht precies inhoudt. Controleer of je alle onderdelen van de briefing hebt verwerkt. Soms ontvang je richtlijnen omtrent het aanleveren van je werk, zoals spellingwijzers, opmaakcoderingen, terminologielijsten, technische specificaties enzovoort. Houd je daar strikt aan.
 • Stel vragen. Als er onduidelijkheden of dubbelzinnigheden zijn, schroom dan niet die te melden aan de opdrachtgever. Is er iets onduidelijk in de briefing die je ontvangen hebt? Zijn er dubbelzinnigheden in de instructies die je gekregen hebt? Door vragen te stellen of onduidelijkheden aan te kaarten, geef je aan dat het werk serieus neemt en consciëntieus aan de opdracht werkt. Bovendien vergroot je het gevoel van een goede samenwerking.

Niets is zo leerzaam als een goed voorbeeld van een prettige samenwerking tussen een freelancer en een opdrachtgever.

Afspraken nakomen

 • Kom je afspraken na. Zorg ervoor dat gemaakte afspraken vastliggen op papier, zodat er bij eventuele misverstanden op teruggegrepen kan worden.
 • Lever je werk op of voor de deadline in. Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor je de deadline niet lijkt te gaan halen, meld dat dan direct. Stel dat niet uit tot op de dag van de deadline.
 • Stuur op tijd de factuur en zorg dat die foutloos en volledig is.

Meedenken

Opdrachtgevers vinden het vaak prettig als je actief meedenkt. Merk je omissies of fouten op, of heb je suggesties voor verbeteringen, laat dan niet na die te melden. Wees echter niet té assertief (of bijdehand) in het doen van suggesties. Ken je plaats en doe geen suggesties die buiten het bestek van je opdracht vallen. Je wilt opdrachtgevers niet het gevoel geven dat de beste stuurlui aan wal staan of dat zij hun werk niet goed doen. Dat zal tegen je werken en kan het einde van de samenwerking betekenen.

Heb je antwoord klaar
Er zijn opdrachtgevers die je schijnbaar achteloos vragen of je nog een beetje extra kunt doen. In het forum zijn vragen gemeld als: "Kun je er 800 woorden van maken in plaats van 400? Je bent nu toch al bezig." "We hebben besloten dat we je tekst ook op de site zetten." Wees alert op dit soort verzoeken die niet volgens afspraak zijn. Zorg dat je een passend antwoord klaar hebt. Zeg meteen wat er tegenover moet staan, of zeg dat je nadere afspraken wenst te maken. Laat het verzoek niet zomaar passeren, want dan is het vaak te laat om er nog op terug te komen.

De relaties onderhouden

Vaak heb je meer contacten binnen de klantorganisatie dan alleen met je directe opdrachtgever. Doe moeite om al die mensen te leren kennen. Op die manier merkt iedereen dat jij je betrokken voelt bij de organisatie. Vroeg of laat zal deze investering in de samenwerking tot nieuwe opdrachten bij andere afdelingen leiden.

Attenties, kerstkaarten en je aanwezigheid op borrels kunnen ervoor zorgen dat het bedrijf jou gaat zien als 'verlengstuk' van de organisatie. Een langdurige samenwerking is dan meestal wel gegarandeerd. Een waarschuwing is hierbij wel op zijn plaats: voorkom dat de samenwerking zo innig wordt dat de Belastingdienst en de uitkeringsinstanties deze gaan zien als een 'verkapt dienstverband'. Zorg altijd voor voldoende opdrachtgevers en voldoende zelfstandigheid.

Denk niet te lichtvaardig over het onderhouden van je relaties. Bekijk de training relatiemanagement als je het serieus wilt aanpakken.

Laat je gevoel spreken

Het komt wel eens voor dat je bij het aanvaarden van een opdracht een gevoel bekruipt dat zegt: dit gaat niet prettig verlopen. Neem dat gevoel serieus en ga na waar het vandaan komt. Heb je je ergens in laten luizen? Heb je "ja" gezegd op een klus die je eigenlijk totaal niet ziet zitten? Is de prijs bij nader inzien veel te laag? Zijn er onoplosbare onduidelijkheden? Stelt de opdrachtgever steeds weer andere voorwaarden of zijn er steeds weer nieuwe wensen? Sommige opdrachtgevers proberen het onderste uit de kan te halen, en tonen zich daarin een ware haai.

Als dit aan de hand is, ga daar dan een gesprek over aan met de opdrachtgever. Probeer alsnog de onduidelijkheden op te lossen, opnieuw te onderhandelen, of de voorwaarden over en weer helder te krijgen. Als je redelijk blijft en goed kunt uitleggen waar de knelpunten zitten, zal de opdrachtgever meestal wel begrip voor de situatie kunnen opbrengen en met jou tot nieuwe afspraken willen komen. Uiteindelijk vergroot het uit de weg ruimen van dit soort kwesties het vertrouwen in de samenwerking.

Heel soms lukt het niet en blijf je na herhaaldelijk proberen tegen allerlei onoplosbare problemen aan lopen. De klant kost je meer hoofdpijn dan dat je er nog plezier aan beleeft. Het geld dat je verdient, is geen prettig verdiend geld. Wees dan eerlijk en geef de opdracht terug. Daar is veel moed voor nodig, maar liever geen samenwerking dan een uiterst moeizame samenwerking.

Samenwerken kun je leren

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, heb je om succesvol te kunnen samenwerken verschillende vaardigheden nodig. Als er regelmatig iets misgaat in de samenwerking met je opdrachtgevers, is het goed om na te gaan welk aspect van de samenwerking niet goed verloopt. Misschien luister je niet goed genoeg, of houd je het gemeenschappelijk doel niet voldoende voor ogen. Het kan verstandig zijn om je ervaringen te bespreken in een intervisiegroep om erachter te komen in welke vaardigheden je tekortschiet, zodat je daar vervolgens aan kunt werken.

Jouw ervaringen

Heb jij prettige of minder prettige ervaringen met de samenwerking met een opdrachtgever? Hoe heb je je gered uit een onprettige situatie? Hoe heb je gehandeld toen je je afspraken eens niet kon nakomen? Vertel erover in het forum. Anderen en jijzelf kunnen daarvan leren.

Aanbevolen websites

Aanbevolen boek

 • Gill, L. (2000). Samenwerken met wie dan ook. Utrecht: Spectrum.
  Aardig boek over wat er mis kan gaan in een samenwerking, hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/samenwerken/opdrachtgever Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren