Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Vervoer Auto van de zaak

Auto van de zaak

Op welke naam moet de auto eigenlijk komen te staan?
Of je de auto nu privé of zakelijk gebruikt, het maakt niet veel uit op wiens naam de auto staat. Op naam van jezelf is wenselijk, maar op naam van je samenwonende partner is ook goed. Op naam van het bedrijf is niet nodig. Als je echter een bestelauto hebt en je wilt vermindering van motorrijtuigenbelasting of BPM hebben, dan is het weer wel van belang dat de auto op naam staat van de onderneming, want alleen dan krijg je die verminderingen. 

Een auto van de zaak is een auto die je tot je ondernemingsvermogen kunt rekenen. Een auto kan voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting (btw) tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen worden gerekend. In principe mag je in beide gevallen zelf kiezen wat voor jouw situatie het meest gunstig is. Je kunt er dus voor kiezen om de auto voor de omzetbelasting op de zaak te zetten, terwijl je dat voor de inkomstenbelasting niet doet. 

Let op: als je niet meer dan 500 kilometer per jaar met je auto aflegt voor privédoeleinden, wordt de auto voor de inkomstenbelasting automatisch tot je ondernemingsvermogen gerekend en kun je dus niet kiezen. Voor de btw geldt deze regel niet.

Inkomstenbelasting

Je staat voor de keuze: een zakelijke auto of een privé-auto?

De aftrek van de inkomstenbelasting van autokosten is voor privé-auto’s en beroepsauto’s verschillend geregeld. Het komt kort gezegd op het volgende neer:

 • Privé-auto: per zakelijk gereden kilometer mag je een bepaald bedrag aftrekken van je winst: € 0,19 (2016). De werkelijke autokosten, zoals de brandstof, het onderhoud, e.d. mag je dan niet aftrekken.  
 • Zakelijke auto: alle werkelijke autokosten (aanschaf, brandstof, onderhoud, verzekeringen, wasserette, e.d.) zijn aftrekbaar. Wordt de auto meer dan 500 kilometer privé gebruikt, dan wordt een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto bij je inkomen opgeteld. Dit wordt de bijtelling genoemd. Om aan die bijtelling te ontkomen moet je kunnen aantonen hoeveel privé- en hoeveel zakelijke kilometers je maakt, bijvoorbeeld via een rittenregistratie of je afspraken uit je agenda.

De keuze privé of zakelijk maak je bij de start van je praktijk of bij de aankoop van de auto. De keuze ligt dan vast totdat de afschrijvingstermijn erop zit of totdat je de auto vervangt. Dus zorg ervoor dat je bij het maken van de keuze tussen privé of zakelijk verder kijkt dan de situatie op het moment van aanschaf.

Ongemak rittenregistratie

De rittenregistratie
Een rittenregistratie, verplicht als je een auto van de zaak hebt en voor de vrijstelling van de bijtelling in aanmerking wilt komen, bevat de volgende informatie: Datum, ritnummer, beginstand teller, eindstand teller, plaats van vertrek, plaats van bestemming, bezoekadres, vermelding zakelijk of privé.

Niet alleen de aftrek voor de inkomstenbelasting kan je keuze bepalen een auto van de zaak of een privé-auto te gaan rijden. Ook het gemak of ongemak dat verbonden is aan de kilometeradministratie kan een rol spelen in je beslissing. Het noteren van alle kilometers ziet niet iedereen zitten, en je kunt er vanwege die reden dan ook voor kiezen de auto 'op de zaak' te zetten, maar wel een privé-correctie van het voor jouw auto geldende percentage van de catalogusprijs als bijtelling te hanteren, ongeacht het aantal kilometers dat je maakt.

Wat is het voordeligste?

Welke van de twee opties voordeliger is, hangt af van de auto en van het gebruik ervan.

In het algemeen is een auto van de zaak gunstig als je een nieuwe auto koopt, waarmee je weinig zakelijke kilometers maakt. De keuze voor een privé-auto die je zakelijk gebruikt, kan voordeliger zijn naarmate de auto ouder is bij aanschaf en er meer zakelijke kilometers worden gereden.

Vuistregels

 • Als je een nieuwe auto koopt, kun je die het beste op naam van de zaak zetten. De bijtelling valt dan grotendeels weg tegen de afschrijvingen.
 • Een oude auto kun je meestal beter als privébezit aanmerken en de zakelijke kilometers declareren.
 • Als je denkt weinig privé te gaan rijden (misschien maar een paar honderd kilometer per jaar) is een compleet zakelijke auto het meest gunstig, aangezien je dan geen bijtelling hoeft te betalen. Let er wel goed op dat je in dat geval niet de maximale 500 kilometers overtreedt.

De bijtelling

De waarde van het privé-gebruik van de auto wordt berekend aan de hand van de catalogusprijs (de nieuwwaarde van de auto) . Hiermee wordt het belastbaar inkomen verhoogd. Deze regeling wordt vaak de bijtelling genoemd. Iedereen die een zakelijke auto rijdt moet deze bijtelling betalen, tenzij je met een kilometeradministratie kan aantonen dat je minder dan 500 kilometer hebt gereden voor privé-doeleinden. Als je een auto hebt die ouder is dan vijftien jaar geldt de bijtelling voor de dagwaarde van de auto (het bedrag dat je auto op dit moment nog waard is).

Ook de zuinigheid van je auto speelt sinds 2009 een rol bij het bepalen van de hoogte van de bijtelling. Er zijn drie bijtellingtarieven:

 1. 14% van de cataloguswaarde voor zeer zuinige auto's. De auto mag dan niet meer CO2 uitstoten dan 95 gram per kilometer als hij op diesel rijdt en 110 gram per kilometer als hij op een andere brandstof rijdt. Voor een zeer zuinige benzineauto of een hybride betaal je dus 14% bijtelling.
 2. 20% van de cataloguswaarde voor zuinige auto's. Dat zijn auto's die niet meer dan 116 (diesel) of 140 (andere brandstoffen) aan CO2  per kilometer uitstoten.
 3. 25% van de cataloguswaarde voor alle andere auto's.

Voor emissieloze voertuigen (bijvoorbeeld een auto die volledig op elektriciteit rijdt) betaal je geen bijtelling.

Bestelauto aanschaffen?
Voor bestelauto's gelden andere belastingregels dan voor personenwagens. Er zitten een aantal belastingvoordelen verbonden aan de aanschaf van een bestelauto die je op de zaak zet, zoals een lage wegenbelasting en een vrijstelling van BPM. Ook is de bijtelling vaak lager. De fiscus scherpt de regels echter voortdurend aan, dus raadpleeg eerst de Belastingdienst of je belastingadviseur voordat je een dergelijke auto aanschaft.

Btw

Om het extra moeilijk te maken kunnen btw-plichtige ondernemers er ook nog eens voor kiezen de auto voor de omzetbelasting tot het beroepsvermogen of privé-vermogen te beschouwen.

Een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het maken van je keuze voor de omzetbelasting:

 • Bij een auto van de zaak kun je alle btw verrekenen over aanschaf en kosten. Bij een privé-auto kun je geen btw verrekenen over de aanschaf en slechts gedeeltelijk over de kosten.
 • Over nieuwe auto’s mag altijd btw verrekend, maar bij tweedehands auto’s is dat vaak niet het geval. Dit zijn zogenaamde marge-auto’s, die al eens in het bezit zijn geweest van een particulier. Bij auto’s die van bedrijven zijn geweest, mag wel btw worden verrekend.
 • Net zoals de bijtelling voor de inkomstenbelasting is er ook sprake van een bijtelling voor de btw. De correctie voor de BTW bedraagt twaalf procent van de bijtelling inkomstenbelasting. Dus als je een zeer zuinige auto hebt bereken je deze correctie als volgt: 12% x 14% x cataloguswaarde.

Rekenmodel

Wil je voorbeelden van diverse situaties en uitrekenen wat voor jouw situatie het meest gunstig is?

Ga dan naar nu naar het rekenmodel.

Aanbevolen website

Bronnen

 • Boomen, T. van den, & Hoeflaken, W. van, (2005) Handboek Freelancen. Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam

Auteur: Niels Arts

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/vervoer/auto-van-de-zaak Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren