Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je anderen toebrengt. Het kan daarom verstandig zijn om goede aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Zeker omdat je als ondernemer loop je nogal wat risico's kunt lopen. Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: de bedrijfaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die je met jouw bedrijf aan personen of zaken (goederen en bedrijven, zoals een kostbare vaas bij een klant) hebt toegebracht, indien jouw bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Meestal is het verzekerde bedrag per gebeurtenis een miljoen euro.

Premie

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van je bedrijf. Als de verzekeringsmaatschappij een hoog risico verwacht, dan krijg je vaak een hogere premie en een minder goede dekking. Let er daarom bij het afsluiten goed op voor welke schade je wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. De premie wordt berekend over de door jouw geschatte omzet van dat jaar. Aan het einde van het verzekeringsjaar vindt dan een herberekening plaats aan de hand van de werkelijke omzet. Bij de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geldt een verplicht eigen risico. Vaak kun je ervoor kiezen een hoger eigen risico te nemen: je hoeft dan jaarlijks minder premie te betalen. De meeste eenmanszaken zullen rond de vijftig tot honderd euro premie moeten betalen.

Wat wordt er (meestal) gedekt?

  • Persoonlijk letsel door toedoen van jezelf, jouw bedrijfsmiddelen (je elektriciteitsdraden bijv.) producten of verleende diensten. Als een klant op jouw kantoor struikelt over een computerdraad en daardoor zijn been breekt, wordt de schade vergoed.
  • Zaakschade door toedoen van jezelf, je bedrijfsmiddelen, producten of verleende diensten. Hieronder vallen ook (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk. Als je bijvoorbeeld per ongeluk een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.
  • De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans ook schades die jij zelf oploopt tijdens het werk, bijvoorbeeld door een ongeluk. Maar ook claims voor beroepsziekten, zoals RSI, worden gedekt. Je bent echter wettelijk gezien wel verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Wat wordt (meestal) niet gedekt?

  • Opzettelijke schade.
  • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
  • Schade aan de eigen bedrijfsmiddelen.
  • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.
  • Milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals bodemverontreiniging.
  • Schade aan geleverde zaken.
  • Overtreding van voorschriften.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer je als deskundige fouten maakt die je cliënt nadeel opleveren, zul je ervoor moeten opdraaien. Je levert bijvoorbeeld een fout advies, waardoor je klant een grote order misloopt. Dat geldt zeker voor beroepen als advocaat, arts of medisch specialist, accountant of belastingadviseur, notaris, architect, assurantietussenpersoon en makelaar.

Voorwaarden

Het aansprakelijkheidsrisico is niet voor iedere beroepsgroep gelijk. Daarom zijn er verschillende polissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. Een advocaat heeft namelijk te maken met andere risico's dan een makelaar. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, maar dan moeten ze wel als zodanig worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, geen verzekeringsgeld ontvangen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Dan handelt hij namelijk niet meer binnen de grenzen van zijn beroep: makelaar.


Tip: creëer duidelijkheid

Een groot aantal verzekeringsmaatschappijen eist zelfs dat de verzekerde ondernemers hun algemene voorwaarden laten aansluiten op de beroepsvoorwaarden.

Het staat lang niet altijd vast dat jij degene bent die aansprakelijk is voor de geleden schade. Want misschien heeft jouw klant je verkeerde informatie gegeven. Of ben jij niet de enige die betrokken is in het veroorzaken van de schade. Vaak ontstaat hierdoor een strijd om wie er nu eigenlijk aansprakelijk is. Natuurlijk, als je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, zal die in veel gevallen (een gedeelte van) de schade dekken. Maar de strijd om de aansprakelijkheid is geen leuke bezigheid en kost vrijwel altijd veel kostbare tijd. Daarom is het goed om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren naar de klant toe. Dan zul je niet snel onterechte claims om de oren krijgen. Hoe je dit doet? Met goede leverings- en betalingsvoorwaarden, met goede offertes, opdrachtbevestigingen, schriftelijke vastlegging van veranderende wensen, enzovoorts.

Zo kun je in je leveringsvoorwaarden ook aansprakelijkheidsbeperkingen zetten, waardoor het risico op schade wordt vermindert. Dit kan erg nuttig zijn, zeker als je een beroep hebt waarbij je veel risico loopt, zoals een advocaat. Zo is er in de voorwaarden van Uneken Advocaten te lezen:

"Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het kantoor gesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat het kantoor onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt."

Oftewel: het advocatenkantoor is niet aansprakelijk wanneer hun verzekering de schade niet dekt.

Auteur: Niels Arts

Inhoudelijk adviseur: Olaf van der Linden, advocaat

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/verzekeringen/aansprakelijkheid Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren