Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden hanteren

Algemene voorwaarden hanteren

Algemene voorwaarden worden ook wel leverings- of betalingsvoorwaarden genoemd. In de algemene voorwaarden leg je als freelancer de regels en voorwaarden vast die je standaard hanteert bij het aanbieden van je offerte en die je deel wilt laten uitmaken van de overeenkomst. Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Je hoeft dan niet meer bij elke overeenkomst te onderhandelen over de voorwaarden. Ook voorkom je problemen met zakelijke relaties, bijvoorbeeld over meerwerk of auteursrechten. Het is wel zaak dat je opdrachtgever je algemene voorwaarden accepteert.

Wanneer gebruik je algemene voorwaarden?

Als alles goed gaat, heb je de algemene voorwaarden niet nodig. Je doet er een beroep op als je een conflict krijgt met een opdrachtgever. Voorbeelden van gevallen waarin algemene voorwaarden van pas komen, zijn:

 • Je hebt een offerte uitgebracht maar wilt bij nader inzien niet met die opdrachtgever in zee.
 • Je hebt het te druk en wilt het werk door iemand anders laten uitvoeren.
 • Je krijgt een conflict over de betaling van meerwerk.
 • Je hebt de deadline niet gehaald doordat je ziek werd. De opdrachtgever stelt je aansprakelijk voor de schade die hij daardoor heeft geleden.

Als je geen algemene voorwaarden hanteert, kunnen dit soort kwesties je veel geld kosten. Hanteer je wel algemene voorwaarden, dan zijn die kwesties natuurlijk nog altijd vervelend, maar sta je sterker. Je opdrachtgever heeft immers getekend voor bijvoorbeeld de bepaling dat de offerte vrijblijvend is.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Welke voorwaarden je moet hanteren, hangt af van de soort dienst die je levert. Veelvoorkomende bepalingen zijn:

 • Offerte (vrijblijvend of niet, hoe lang geldig).
 • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?).
 • Bevoegdheid om een ander in te schakelen voor de uitvoering.
 • Levertijd (overmacht).
 • Betaling van facturen (betalingstermijn, incassokosten, rente). In een conversatie in Lancelots-forum bleek dat veel freelancers 30 dagen een goede betalingstermijn vinden.
 • Eigendomsvoorbehoud: het eigendom gaat pas over na betaling van de factuur. Dit kun je zowel regelen voor goederen, als voor intellectuele producten waarop auteursrecht rust (foto's, schrijfwerk, software et cetera).
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden).
 • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage).
 • Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

In de algemene voorwaarden staats niets over soort, hoeveelheid en prijs van de geleverde goederen of diensten. Hierover maak je specifieke afspraken die je in het contract vastlegt. Overigens kun je in het contract altijd afwijken van je algemene voorwaarden.

Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden nauw aansluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen je bedrijf en/of je branche. Hoe doe je dat? Ga op zoek naar concrete informatie en voorbeelden.

Wat zegt de wet?

De wet stelt de volgende twee basiseisen aan algemene voorwaarden:

 • Je moet je algemene voorwaarden "ter hand stellen" aan je (potentiële) klant zodat deze ervan kennis kan nemen (informatieplicht).
 • De inhoud van je algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor je (potentiële) klant. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als je de aansprakelijkheid te ver beperkt.

Laat je algemene voorwaarden beoordelen door een advocaat of juridisch adviseur. Hiermee voorkom je dat een bepaling in geval van een conflict door de rechter ongeldig wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat de bepaling onredelijk bezwarend is.

De informatieplicht houdt in dat je (potentiële) klant de voorwaarden moet ontvangen voordat jullie een overeenkomst aangaan. Hij moet instemmen met de voorwaarden, dat kan stilzwijgend of nadrukkelijk. Je kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door je algemene voorwaarden:

 • Te overhandigen.
 • Vooraf toe te sturen.
 • Op de achterkant van het contract of de offerte af te drukken.

Doe wat jij het handigst vindt, maar vermeld altijd expliciet dat de voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Doe dat in de tekst van je offerte, dus niet standaard voorgedrukt op je briefpapier. Neem iets op als: "Op de te sluiten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van <Bedrijfsnaam> van toepassing. Deze algemene voorwaarden treft u hierbij aan. Door deze offerte te ondertekenen, tekent u voor ontvangst van deze algemene voorwaarden." Doe je dat niet, dan zijn ze niet geldig!

Als de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft ondertekend, kan er geen misverstand meer over bestaan dat hij de algemene voorwaarden vóór het aangaan van de overeenkomst heeft gekregen. In vervolgcorrespondentie kun je volstaan met een verwijzing naar je algemene voorwaarden, die je bijvoorbeeld op je website zet.

Tip: deponeer je algemene voorwaarden.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Osch
Inhoudelijk adviseur: Olaf van der Linden, advocaat

https://www.lancelots.nl/starten/algemene-voorwaarden/hanteren Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren