Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Bijscholen Training kiezen

Training kiezen

De juiste cursus of opleiding kiezen is niet zo eenvoudig. Het aanbod is enorm en de kosten vaak hoog. Met het hulpmiddel 'Training kiezen' kun je de randvoorwaarden bepalen waaraan jouw bijscholing moet voldoen.

Redenen om bij te scholen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je je wilt bijscholen.

Kruis jouw belangrijkste reden(en) aan:

 • Ik heb het nodig voor het behalen van een certificering.
 • Ik wil me specialiseren.
 • Ik wil me verbreden.
 • Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan ik op de hoogte wil zijn.
 • Ik wil mezelf verbeteren.
 • Anders, namelijk ...........................................

Omschrijf in een zin van maximaal vijftien woorden wat je wilt leren ...........................................

Prioriteit

Bepaal of het urgent is om een bijscholing te volgen. Vul het volgende schema in:

Belang voor je bedrijf:

 

 • Het onderwerp van mijn bijscholing heeft betrekking op meer dan 60% van mijn klanten

ja/nee

 • Het onderwerp van mijn bijscholing heeft betrekking op mijn grootste klant (in termen van omzet)                  

ja/nee

 • Ik kan veel nieuwe klanten werven als ik deze bijscholing heb gevolgd

ja/nee

 • Ik kan aanzienlijk meer klanten behouden als ik deze bijscholing heb gevolgd

ja/nee

 • Het lidmaatschap van mijn branche- of vakvereniging wordt alleen verlengd als ik deze bijscholing volg              

ja/nee

Urgentie voor klant:

 

 • Mijn klant dreigt naar een andere opdrachtnemer over te stappen als ik geen bijscholing volg

ja/nee

 • Het niet volgen van de bijscholing door mij of door een klant wordt gezien als een overtreding van de
  wet (bijvoorbeeld door van overheidswege vereiste certificering voor de uitoefening van een vak)

ja/nee


Hoe vaker je met 'ja' hebt geantwoord, hoe belangrijker/urgenter de bijscholing is. Bepaal in welk prioriteitskwadrant je uitkomt:

 

urgentie voor klant - hoog

 

urgentie voor klant - laag

belang voor je bedrijf - hoog

 

prioriteit hoog

prioriteit gemiddeld

belang voor bedrijf - laag

 

prioriteit gemiddeld

prioriteit laag

Bepaal vorm, duur en kosten van de bijscholing

Doorlooptijd en kosten: als de prioriteit voor het volgen van een bijscholing hoog is, dan rechtvaardigt dat wat meer kosten, maar vereist ook dat de bijscholing niet eindeloos lang duurt. Een opleidingstraject van twee jaar is dan geen goede keuze. Wil je je op termijn specialiseren, maar heb je voorlopig voldoende klanten en is de prioriteit dus laag, dan kun je kiezen voor een meer gedegen, langer opleidingstraject. Vergewis je er wel van dat je werkelijk inspeelt op de (toekomstige) vraag uit de markt, en dat je niet puur voor je eigen interesse een opleidingstraject begint. Zo'n opleiding is leuk, maar hoort niet bij je bedrijfsvoering. De opleiding moet zichzelf op termijn kunnen terugverdienen.

 • Ik wil maximaal ... euro uitgeven.
 • De bijscholing moet uiterlijk ... (vul een datum in) afgerond zijn.
 • Ik verwacht ... nieuwe klanten te werven met de nieuw verworven kennis, die ... procent van mijn omzet zullen vertegenwoordigen.

Tijd is geld: wie zijn tijd doorbrengt in een cursuslokaal kan geen geld verdienen. Bedenk hoeveel tijd je kunt en wilt stoppen in de bijscholing en gedurende wat voor periode. Moet het in de avonduren of in het weekend? Wil je een aaneengesloten (korte) periode op cursus?

 • Ik wil maximaal ... uur per week aan de bijscholing besteden.
 • Ik wil maximaal ... uur per week extra reistijd hebben.
 • Ik wil maximaal ... dagen achtereen aan de bijscholing besteden.
 • De bijscholing moet op werkdagen/in de avonduren/ het weekend plaatsvinden.
 • De bijscholing mag wel/niet in het buitenland plaatsvinden.
 • Ik heb wel/geen tijd om huiswerk te maken.

Diploma/certificering: een diploma of certificaat kan belangrijk zijn, maar is dat niet altijd. Een diploma geeft geen garantie op werk. Maar in sommige vakgebieden moet je gecertificeerd zijn, wil je je vak mogen uitoefenen. Een beëdigd vertaler word je bijvoorbeeld niet zomaar, en arbodeskundige mag je je ook niet noemen zonder de vereiste papieren, om maar wat te noemen. Als een diploma of certificaat vereist is, valt zelfstudie uit zelfgekozen literatuur als studievorm af.

 • Ik heb een formeel diploma/certificaat nodig, omdat daar een certificering aan gekoppeld is.
 • Een diploma/certificaat is niet per se vereist, maar vergroot wel aanzienlijk mijn kansen om klanten te vinden.

Zijn deze twee stellingen op jou van toepassing, kies dan niet voor zelfstudie.

Discipline en netwerk: sommige cursussen en opleidingen zijn opgezet met een zelfstudieformule. Je moet dan zelf met het aangeboden materiaal aan de slag. Vaak is er een faciliteit op internet om medecursisten digitaal te ontmoeten en met hen te overleggen. Maar je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je aan de studie gaat. Dat geldt al helemaal als je besluit je kennis op te vijzelen uit boeken en vakliteratuur. Daar heb je een stevige discipline voor nodig. Het ontmoeten van medecursisten is een vorm van netwerken. Kun je wel wat extra contacten gebruiken, dan is een studievorm waarbij je je medecursisten in het echt ontmoet beter dan wanneer je alleen met ze communiceert via internet.

Soms is het contact met medecursisten onontbeerlijk: voor het aanleren van vaardigheden is zelfstudie meestal ongeschikt.

 1. Ik heb niet zoveel discipline.
 2. Ik wil graag vakgenoten ontmoeten.
 3. Ik ken veel vakgenoten van wie ik een hoop kan leren.
 4. Ik wil vaardigheden oefenen.
 • Is de eerste stelling op jou van toepassing, kies dan niet voor zelfstudie, of een cursus waarbij je heel veel zelf moet doen buiten de cursusuren.
 • Is de tweede stelling op jou van toepassing, kies dan niet voor zelfstudie, maar voor een cursus met regelmatige bijeenkomsten.
 • Is de derde stelling op jou van toepassing, bedenk dan of intervisie een manier voor je is om je kennis te onderhouden.
 • Is de vierde stelling op jou van toepassing, kies dan voor een cursus met een aantal bijeenkomsten. Het voeren van acquisitiegesprekken leer je nu eenmaal beter door te oefenen dan uit een boekje. Dat geldt ook voor sociale vaardigheden als assertiviteit, omgaan met agressie enzovoort.

Waar vind ik geschikte bijscholing?

Bekijk nogmaals de reden waarom je wilt bijscholen en de keuzes die je in het bovenstaande hebt gemaakt. Je beschikt nu over een rijtje randvoorwaarden waar jouw bijscholing aan moet voldoen. Daarmee gewapend ga je op zoek naar een geschikte cursus/opleiding. Je kunt er voor kiezen je aan te sluiten bij een intervisiegroep of op jacht gaan naar geschikte vakliteratuur.

 • Vakinhoudelijke cursussen en opleidingen vind je vaak via je branche- of vakvereniging, zeker als in jouw vakgebied certificering vereist is. Ook zijn er veel hogescholen en universiteiten die nascholingscursussen voor bepaalde vakgebieden aanbieden (vaak PAO genoemd). Universiteiten en ook sommige hogescholen en ROC's hebben bovendien de mogelijkheid losse modules te volgen via contractonderwijs. De websites van de meeste onderwijsinstellingen geven daar informatie over. Buitenlandse universiteiten organiseren nogal eens zomercursussen in bepaalde vakgebieden. Dat kan zeer interessant zijn voor als je internationaal zakendoet.
 • Wil je je ondernemersvaardigheden opvijzelen of bijschaven, dan kun je daar natuurlijk alles over lezen in de rubriek ontwikkelen op Lancelots. Wil je echt aan de slag, dan kun je o.a. terecht bij de vele cursussen die de Kamers van Koophandel organisereren. Een groot voordeel van een cursus is dat je je vaardigheden kunt oefenen, er feedback op krijgt en onderwijl ook nog kunt netwerken. Brancheverenigingen organiseren soms ook dit soort cursussen. Die hebben als voordeel dat je met je vakgenoten ideeën kunt uitwisselen. Maar let op: zij zijn ook je concurrent!
 • Algemene vaardigheden. Voor sociale vaardigheden en mondelinge vaardigheden zijn er talloze cursussen en trainingen. Vaak hoef je daar niet veel geld aan kwijt te zijn als je de gelegenheid hebt dit soort cursussen te doen bij een buurthuis of de Volksuniversiteit. Let wel op het niveau, dat is niet altijd even hoog. Voor dit soort vaardigheden is zelfstudie natuurlijk minder geschikt.

Vraag het anderen!

 • Heb jij bijzondere scholingswensen, maar kun je de juiste cursus niet vinden, of zie je door de bomen het bos niet meer, overleg dan met andere freelancers in het Lancelots-forum.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/bijscholen/stappenplan Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren