Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Kernkwaliteiten Assertief omgaan met opdrachtgevers

Assertief omgaan met opdrachtgevers

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is:

"Het op een sociaal aanvaardbare wijze tot uitdrukking brengen van je eigen rechten of gevoelens, of voor je rechten opkomen zonder angst te ervaren en zonder afbreuk te doen aan de rechten van anderen."
(Uit: syllabus ondernemersvaardigheden Orlemans & Orlemans).

Lukt dat?

AssertiviteitEen testje

Klant Evers komt met een vraag en wil graag dat je binnen een week je dienst levert, terwijl je op dat moment omkomt in het werk en bovendien morgen naar de bruiloft van je zus wilt.

Wat zeg jij?

 1. "Goed, ik zal het proberen, maar ik ben ook bezig met...'. Klant: 'Dat kan wel wachten, dit gaat voor'; 'Oké, ik zal het wel doen."
 2. "'Nee, dat doe ik niet. Ik heb nog wel wat anders te doen. Je denkt zeker dat je de enige bent. IK DOE HET NIET. IS DAT DUIDELIJK?"
 3. "Meneer Evers, ik begrijp dat u er belang bij heeft dat ik u zo snel mogelijk help. Aan de andere kant is het zo dat andere klanten ook graag hun zaken op tijd geleverd willen hebben. Ik wil u graag helpen en laten we nu eens kijken hoe we dat het beste voor elkaar kunnen krijgen."

Het assertieve antwoord is antwoord 3. Je laat de klant in zijn waarde, maar maakt ook duidelijk dat jij ook de ruimte nodig hebt

Waarom assertiviteit ontwikkelen?

Als zelfstandige moet je goed voor je eigen belangen kunnen en durven opkomen. Er is niemand anders die het voor je doet, niemand die vraagt of je buikpijn hebt van die klus, niemand die voor jou in de bres springt of spontaan vraagt wat je nodig hebt om je werk goed te doen. En je hebt ook geen manager om bij aan te kloppen. Tegelijkertijd wil je natuurlijk je klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom is een assertieve opstelling onontbeerlijk. Vooral in de volgende situaties is het raadzaam om je assertief op te stellen:

 • Bij het acquireren. Voor het acquireren van nieuwe opdrachten is assertiviteit een noodzakelijke competentie. Je moet op klanten durven afstappen om te krijgen wat je wilt. Kun jij je verlegenheid overwinnen tijdens een netwerkgelegenheid? Of durf jij iemand te benaderen naar wie je nieuwsgierig bent? Tijdens een acquisitiegesprek moet je alert reageren als een opdrachtgever je capaciteiten in twijfel trekt of jouw voorwaarden niet accepteert. Alert reageren is overigens iets anders dan de opdrachtgever agressief op zijn plaats zetten. De kunst is om een balans te vinden tussen opkomen voor jezelf en rekening houden met de ander.
 • Bij het onderhandelen over de prijs. De prijs van een product of dienst bepalen is lastig. Opdrachtgevers proberen soms een (te) lage prijs te bedingen onder het mom van: "Voor jou tien anderen." Assertief onderhandelen over de prijs betekent dat je je bewust bent van de waarde van jouw product of dienst. Spreek met jezelf af dat je het werk dus ook alleen voor (ongeveer) die prijs levert. Wie zijn prijzen serieus neemt, neemt ook zichzelf als ondernemer serieus. Maak aan je opdrachtgever duidelijk wat het argument is achter je prijs, en welke kwaliteit hij daarvoor krijgt.
 • Bij het bespreken van de voorwaarden waaronder je het werk zult uitvoeren. Als je een klus aangaat is het belangrijk dat jij en de opdrachtgever duidelijkheid hebben over de manier waarop het werk uitgevoerd zal worden: wat er precies van jou verwacht wordt, maar ook: wat jij verwacht van je opdrachtgever. Algemene voorwaarden verschaffen op voorhand duidelijkheid over je werkwijze en de eisen die jij stelt aan de samenwerking met de opdrachtgever. Daarnaast blijft het belangrijk om de inhoudelijke voorwaarden te bespreken.

  Het getuigt van assertiviteit als je in een vroeg stadium aankaart wat jij nodig hebt om de klus naar tevredenheid te klaren en als je moeite doet om onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Ga niet klakkeloos aan de slag als je het gevoel hebt dat je meer informatie nodig hebt of als je een verantwoordelijkheid krijgt toegeschoven die volgens jou niet op je bordje hoort. Soms wil de opdrachtgever dat jij op een bepaalde manier handelt. Maar als jij uit ervaring weet dat een andere manier betere resultaten oplevert, praat daar dan over met de opdrachtgever. Let op: dit is niet hetzelfde als jouw manier opdringen. Goed luisteren naar de opdrachtgever is een belangrijk vereiste. Daar serieus op reageren en uitleggen wat jouw rol kan zijn, is assertiviteit. Uiteindelijk zul je samen waarschijnlijk uitkomen op een gulden middenweg, die een hogere kwaliteit zal opleveren. De samenwerking zal prettiger en duurzamer zijn omdat jij de opdrachtgever het gevoel heeft dat hij op jou kan vertrouwen.
 • Bij het reageren op een verzoek om iets voor iemand te doen. Daarom heeft de training Timemanagement het onderdeel "Word assertiever". 

Uit onderzoek van de FreeLancers Associatie bleek dat freelancers die veel belang hechten aan hun auteursrechten, soms wel 7% meer omzet halen door auteursrechtelijke inkomsten dan freelancers die geen moeite doen om hun recht te halen (Bron: de FLA-krant, voorjaar 2006).

 • Een opdracht weigeren. Veel freelancers vinden het heel moeilijk om "nee" te verkopen. Ze wringen zich in allerlei bochten om elke klus waar ze voor benaderd worden, aan te nemen. Het gevolg? Werkweken van zestig uur, haastwerk en verminderde kwaliteit. Dit bevordert je plezier in het werk niet. Besef goed dat jij de enige bent die over de planning gaat. Als een klus niet in de planning past, weiger hem dan, zonder er allerlei excuses voor aan te dragen. Want dat is nergens voor nodig. Laat je opdrachtgever weten wanneer je wel tijd hebt, of hoe lang van tevoren hij je het best kan benaderen.

  Er zijn andere redenen om een opdracht te weigeren. Valt de klus buiten je expertise, of staat hij je om een of andere reden niet aan? Ga dan niet tegen heug en meug toch aan de slag, maar zeg "nee" tegen de opdracht. Verwijs de klant eventueel door naar een collega-freelancer die het werk wel aankan of leuk vindt.

 • Reageren als je rechten geschonden worden. Ook al hanteer je algemene voorwaarden en heb je afspraken gemaakt met de opdrachtgever, toch kan het voorkomen dat je rechten worden geschonden. Denk aan schendingen van het auteursrecht, patentrecht, recht op intellectueel eigendom, maar ook het niet voldoen aan betalingsvoorwaarden, en dergelijke. Veel freelancers doen geen moeite om in zulke gevallen hun recht op te eisen. Dat is jammer, want die rechten zijn er niet voor niets. Opkomen voor je rechten betekent dat je jezelf, je bedrijf, je professionaliteit en ook de beroepsgroep serieus neemt. Het kost vaak energie, maar het levert ook wat op.

Té assertief

Een anonieme freelance websitebouwer: "Ik heb niet veel klanten, nee. Maar ik doe het ook niet voor al die klanten die denken dat het voor niks kan, een website laten maken. Het begint bij mij vanaf € 3.000. Voor minder begin ik er niet aan."

Soms zijn freelancers zo assertief dat ze niet assertief maar agressief overkomen. Ze vinden hun aanbod zelf zo geweldig dat ze hun werkzaamheden alleen voor díe prijs, onder díe voorwaarden aanbieden. Voor minder doen ze het niet. Punt. Een opdrachtgever zal schrikken van zo'n reactie. Die heeft het gevoel dat er niet naar hem geluisterd wordt, en dat hij voor het blok wordt gezet. Voor beide partijen lopen de onderhandelingen in zo'n geval meestal op niets uit. Pas daarvoor op; de scheidslijn tussen assertiviteit en agressiviteit is soms dun.

Aanbevolen websites

Auteurs: Suzanne van Stratum en Ysolde Bentvelsen

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernkwaliteiten/assertiviteit Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren