Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Marketing Acquisitie Opdracht aannemen

Opdracht aannemen

Een opdracht aannemen is altijd spannend; je weet van tevoren nooit hoe een klus precies zal uitpakken. Een blinde gok hoeft het echter niet te zijn. Deze checklist helpt je te bepalen of je ja of nee tegen een opdracht moet zeggen.

Checklist: wanneer zeg je ja en wanneer nee tegen een opdracht?

Wat doe je bij onduidelijkheid?

In principe is het zo dat een opdrachtgever een freelancer moet uitbetalen als die de opdracht naar beste kunnen heeft uitgevoerd. Het aannemen van een opdracht en het tekenen van een opdrachtbevestiging schept namelijk een inspanningsverbintenis. Dat houdt in dat je verplicht bent om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Je hebt echter geen garantie gegeven dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Alleen wanneer een freelancer er overduidelijk de kantjes vanaf heeft gelopen, mag een opdrachtgever de betaling opschorten. In sommige branches proberen opdrachtgevers deze kwestie te omzeilen door freelancers in te huren volgens het principe "no cure no pay": blijft het afgesproken resultaat uit, dan wordt er niet uitbetaald. Mocht je ermee instemmen om op basis van no cure no pay te werken, zorg er dan in ieder geval voor dat je van tevoren goed vastlegt aan welke eisen je werk moet voldoen.

 • Ken je een opdrachtgever niet of nauwelijks, zeg dan niet direct ja tegen een opdracht. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat je met elkaar hebt kennisgemaakt. Een persoonlijk gesprek is een goede manier om een nieuwe klant af te tasten. Je kunt de betrouwbaarheid van een opdrachtgever beter beoordelen als je hem in de ogen kunt kijken.
 • Als de wensen van een klant onduidelijk zijn en je na een acquisitiegesprek nog steeds niet weet wat hij wil, is het beter om nee tegen een opdracht te zeggen. Vage omschrijvingen leiden meestal tot teleurstellingen; je kunt dan nooit helemaal aan de verwachtingen van een opdrachtgever voldoen omdat die onduidelijk zijn. Hierdoor kun je een opdracht niet goed afronden.

  Een voorbeeld: een klant vraagt je om een website te ontwerpen. Welk doel hij met de website voor ogen heeft, kan hij niet concreet verwoorden. Zonder die informatie kun je geen ontwerp maken; er valt op deze manier dus geen eer te behalen aan de opdracht. Of je over voldoende, concrete informatie beschikt om een opdracht uit te voeren, kun je nagaan door het stellen van de vijf w-vragen (wie, wat, waar, wanneer en waarom) en de hoe-vraag: Wie draagt de eindverantwoordelijkheid bij dit project? Wat is de einddatum van het project? Wanneer moet ik de eerste rapporten aanleveren? Waarom heeft uw bedrijf dit project in het leven geroepen? Hoe ziet voor u het ideale eindresultaat eruit? Kun je al dit soort vragen beantwoorden, dan kun je waarschijnlijk goed inschatten wat een opdrachtgever wil.
 • Soms is het lastig om in te schatten hoeveel uur je aan een klus kwijt zult zijn. Bijvoorbeeld als de opdracht een lange periode beslaat of als je veel verschillende werkzaamheden moet verrichten. In dat geval is het verstandig om de opdracht aan te nemen onder de voorwaarde dat de begroting tussentijds wordt geëvalueerd en indien nodig – in overleg – wordt bijgesteld. Op die manier voorkom je dat je straks twee opdrachten voor de prijs van één doet, omdat een klant maar met nieuwe vragen blijft komen. Vooral bij opdrachtgevers die weinig ervaring met freelancers hebben, moet je hier alert op zijn. In dit soort gevallen is het verstandig om voor aanvang van de opdracht afspraken te maken over een eventuele uitbreiding van het takenpakket. Je kunt afspreken dat dan de opdrachtbevestiging wordt aangepast of dat er een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld. Als een klant niet wil instemmen met een dergelijke voorwaarde, moet je goed overwegen of je die opdracht wilt aannemen. Zeg je toch ja, zorg dan dat je je begroting wat ruimer opstelt.  

Wat doe je als een opdracht niet goed in je agenda past?

 • Een opdrachtgever aan de telefoon met de vraag "Heb je tijd voor een klus?". Als freelancer zul je dat geregeld meemaken. Zeg alleen ja als je ook echt tijd hebt. Want lever je slecht werk af vanwege tijdgebrek, dan loopt je reputatie een deuk op. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor je relatie met een opdrachtgever; jullie toekomstige samenwerking kan in gevaar komen. Het is daarom beter om voor een opdracht te bedanken dan akkoord te gaan en halfbakken werk te leveren.

Wanneer is een opdracht geschikt voor jou?

 • Een opdracht moet scoren op minstens een van de drie P's: poen, pret en prestige. Betaalt een klus slecht, beleef je er weinig plezier aan en stijgt je aanzien er niet of nauwelijks door, zeg dan nee. Welke van de drie P's het belangrijkste is, is voor iedere freelancer anders. Je bereikt het beste resultaat als je opdrachten aanneemt die goed bij je passen. Oftewel: die overeenkomen met je merk. Een opdracht moet aansluiten bij:

Sommige freelancers hanteren een tachtig-twintig-verdeling: tachtig procent van de opdrachten moet leuk of prestigieus zijn, twintig procent moet goedbetaald (maar vaak minder leuk) zijn.

 • Je profiel. Als een opdracht een beroep doet op competenties waarover jij beschikt, dan zul je de klus waarschijnlijk goed en gemakkelijk kunnen uitvoeren. Het is daarom belangrijk om als freelancer inzicht te hebben in je persoonlijkheidstype. Blink je bijvoorbeeld uit in accuratesse, dan zul je er weinig mee moeite hebben om planningen op te stellen en bij te houden. Liggen jouw krachten op het communicatieve vlak, dan beleef je bijvoorbeeld veel plezier aan een opdracht om een tevredenheidsonderzoek onder studenten uit te voeren. Met behulp van kernkwadranten kun je inzicht krijgen in je sterke en zwakke punten. Als blijkt dat een opdracht slechts een beroep doet op je zwakke punten, dan kun je beter nee zeggen.
 • Je ervaring. Het is prima als een opdracht uitdagend is – dat maakt het juist leuk -, maar het moet niet een té groot avontuur zijn. Als alles compleet nieuw voor je is, kan dat voor veel onzekerheid en onrust zorgen. Dit komt het resultaat meestal niet ten goede. Neem bijvoorbeeld een beginnende redacteur die een bundeling van essays mag samenstellen. Voor hem is zo'n opdracht waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar een redacteur die al een bundel op zijn naam heeft staan, zou zo'n klus wel aankunnen. 
 • Je ambities. Je groeit als freelancer. Het is het leukste als je opdrachten met je meegroeien. Besluit je bijvoorbeeld je te specialiseren in het geven van communicatietrainingen, dan moet je ook voornamelijk opdrachten aannemen die daarbij aansluiten. Of als je na verloop van tijd merkt dat je redigeren eigenlijk veel leuker vindt dan schrijven - wat je al jaren doet -, richt je acquisitie dan voortaan op eindredactiewerk.

Wat doe je bij risicovolle opdrachten?

 • Aan iedere opdracht kleven risico's. Kun je de verwachtingen écht waarmaken? Zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen? Als je de risico's van tevoren in kaart brengt, kun je een betere inschatting maken. Bij een nieuwe opdrachtgever kun je bijvoorbeeld afspreken dat hij bij aanvang van de opdracht een gedeelte betaalt en bij afronding de rest. Op die manier voorkom je mogelijke betalingsachterstanden of -problemen. Zeker als je werk verricht voor jonge ondernemingen, waarvan de levensvatbaarheid onzeker is, is het slim om tijdig te factureren. Onaangename verrassingen kun je ook voorkomen door zo veel mogelijk informatie te verzamelen over een opdrachtgever. Collega-freelancers zijn een goede informatiebron.
 • Besteed verder aandacht aan de tijdsinvestering die een opdracht vraagt. Vind je het waard om nu zo veel tijd en energie aan deze opdrachtgever te besteden? Neem in je afweging de relatie mee, die je met deze klant wilt aangaan. Beschouw je dit als een eenmalige klus, of zie je mogelijkheden voor een langdurige samenwerking? In het geval van dat laatste, kun je besluiten om de extra tijdsinvestering bij een eerste opdracht voor lief te nemen.
 • Als je gevoel nee zegt, neem een opdracht dan ook niet aan. Je gevoel, je intuïtie is vaak een goede raadgever.

Geraadpleegde boeken

 • Boomen, T. van den & Hoeflaken, W. van (2006). Handboek Freelancen. Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Ondernemerswijzer 2005 - 2006
 • Wapperom L. & Warmerdam J. (2002) Zelfstandig ondernemen zonder personeel. Kluwer.

Auteur: Janine Bruinooge

https://www.lancelots.nl/marketing/acquisitie/opdracht-aannemen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren