Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Persoonlijkheidstypen MBTI

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidsmodel dat fundamentele patronen in het functioneren van mensen verklaart. Het is het meest gebruikte  - en best onderzochte - instrument om verschillen tussen persoonlijkheden te begrijpen. Op grond van de verschillen zijn zestien persoonlijkheidstypen vastgesteld.

Wat kun je als freelancer met de MBTI?

De MBTI is geen test, het is een zelfperceptie-instrument. Wat eruit komt, is hoe jij jezelf ziet. Er is geen 'goed' of 'fout': elk van de zestien persoonlijkheidstypen heeft zijn voors en tegens. De uitslag van de MBTI helpt je je werk zo goed mogelijk af te stemmen op je persoonlijkheid.

Met de MBTI kun je als freelancer:

 • Je zelfinzicht vergroten.
 • Strategischer acquisitie voeren.
 • Samenwerking (met de klant of collega's) verbeteren.
 • Een sterkte- en zwakteanalyse van jezelf cq. je bedrijf maken, waarmee je vervolgens je ontwikkelingsrichting kunt bepalen.

Waar staat de MBTI voor?

MBTI staat voor de Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs zijn moeder Briggs en dochter Briggs Myers, die door zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzoek een persoonlijkheidsmodel oftwel type-indicator hebben ontwikkeld.

De MBTI gaat over fundamentele voorkeuren op vier gebieden. Met 'voorkeur' wordt bedoeld: je natuurlijke neiging als je vrij bent om te kiezen:

 • Waarvan krijg je energie?
 • Hoe neem je informatie op?
 • Hoe neem je beslissingen?
 • Hoe ga je om met de buitenwereld?

De vier fundamentele voorkeuren die de MBTI behandelt, worden ook wel aangeduid als voorkeursschalen. Elke voorkeursschaal bestaat uit twee opties. De opties worden aangeduid met letters. Voor de eerste voorkeursschaal (energie) zijn dat bijvoorbeeld de letters E (Extraversion) en I (Introversion). Als je uiteindelijk alle opties (letters) bij elkaar voegt, weet je wat jouw persoonlijkheidstype is. In totaal zijn er zestien persoonlijkheidstypen.

Hoe kun je je persoonlijkheidstype bepalen?

Je persoonlijkheidstype bepalen doe je met behulp van de voorkeursschalen.

 • Schaal 1: Waarvan krijg je energie?
 • Schaal 2: Hoe neem je informatie op?
 • Schaal 3: Hoe neem je beslissingen?
 • Schaal 4: Hoe ga je om met de buitenwereld?

Leer de vier schalen en hun verschillende opties kennen en stel je persoonlijkheidstype vast. Ontdek onder andere hoe jij met de buitenwereld omgaat:
heb je een voorkeur voor Judging - de behoefte om je leven te sturen - of juist voor Percieving - de behoefte het leven te leven? Lancelots heeft de
voorkeursschalen en opties voor je op een rij gezet.

Hoe kun je profijt hebben van de MBTI?

Modellen hebben als risico dat je de uitslag leest en denkt: "leuk" (of misschien wel: "klopt geen hout van") en weer over gaat tot de orde van de dag. Dat is jammer, want de voorkeursschalen en de verschillende opties van de MBTI kunnen wel degelijk van nut zijn voor je freelance-werk.

1: Zelfinzicht vergroten en ontwikkelingsrichting destilleren

Stap 1: Lees de beschrijving van de voorkeursschalen van de MBTI en bepaal welke voorkeur volgens jou het beste bij je past. Schrijf de bijbehorende letter op. Alle vier de letters bij elkaar vormen het type wat jij denkt te zijn. Bijvoorbeeld ENTP of ISFJ.

Stap 2: Lees in een van de onderstaande boeken de typebeschrijving die bij jouw lettercombinatie hoort. Klopt die, ga dan verder. Klopt die niet, ga terug naar stap 1 en/of lees de andere typebeschrijvingen. Doe dit totdat je jouw type denkt te hebben gevonden.

Stap 3: Laat een of meer mensen die jou goed kennen de typebeschrijving lezen. Laat ze benoemen wat ze van jou herkennen. Vraag om feedback op tenminste twee kwaliteiten en valkuilen.

Stap 4: Besluit aan de hand van de verkregen feedback wat je verder kunt en wilt ontwikkelen. Dit kan het versterken van een kwaliteit zijn of het ontwikkelen van je uitdaging. Maak een concreet actieplan. Hiervoor kun je het beste de hulp inschakelen van een adviseur.

2: Strategischer acquisitie voeren

Ook bij een acquisitiegesprek kun je de persoonlijkheidstypen van de MBTI gebruiken. Je kunt namelijk bedenken wat voor een type je gesprekspartner (klant) is en je communicatie vervolgens op zijn type afstemmen. Wanneer hij misschien een .ST. is, dan heeft hij behoefte aan feiten. Een .SF. daarentegen wil persoonlijke dienstverlening, een .NF. wil ondersteuning van zijn visie en een .NT. heeft behoefte aan logische opties. Wellicht herken je bij je klant een van deze behoeftes. Zo ja: voorzie in die behoefte!

3: Een sterkte- en zwakte-analyse van je bedrijf maken

Laat iedereen in je bedrijf zijn profiel uitzoeken (zie tip 1). Bespreek die profielen met elkaar en check of het klopt. Maak een optelsom van alle typen en bepaal het bedrijfstype (bijvoorbeeld 6 x P en 1 x J = P). Zet op een rij wat de kracht hiervan is, maar heb ook oog voor de risico's. Betrek hierbij of de tegenpolen enigszins aanwezig zijn of niet. Het bedrijf met een P-type zal bijvoorbeeld goed zijn in improviseren, plannen bedenken en innovatie. Omdat er maar één J aanwezig is, is een grote valkuil dat het blijft bij mooie plannen zonder uitvoering of zelfs een rommeltje wordt.

4: Samenwerking verbeteren

Als je nagaat wat voor persoonlijkheidstype je zelf bent en wat voor type je collega is, kun je de samenwerking verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • Ben je zelf een E en werk je samen met een I: houd dan vooral je mond eens een keer dicht zodat de I kan nadenken. Je moet even geduld betrachten, maar je zult een goed doordacht antwoord krijgen!
 • Omgekeerd: ben jij die I die moet samenwerken met een E: Geef aan dat je aan het nadenken bent of even tijd nodig hebt. De E heeft er geen flauw benul van dat je je tijd nuttig aan het besteden bent!

Voor alle tips geldt: met behulp van een gecertificeerd MBTI-adviseur kun je de uitkomst het beste duiden. Als je zelf aan de slag gaat met de MBTI, leidt dit tot een eerste, oppervlakkige kennismaking met je persoonlijkheidstype en moet je een slag om de arm houden omtrent je conclusies.

Wie stelt de MBTI op?

Op het internet is veel informatie over de MBTI beschikbaar. Alles wat je echter online over de MBTI vindt, behoort niet tot het 'echte' MBTI-materiaal. Je kunt met die informatiebronnen niet zelf een persoonlijkheidsmodel opstellen. Hiervoor heb je een gecertificeerde MBTI-adviseur nodig. Een dergelijke adviseur beschikt over het officiële MBTI-materiaal, dat bestaat uit:

 • Een vragenlijst.
 • Een boek(je) met typebeschrijvingen.
 • Aanvullende verificatiemethoden om te checken of jouw type klopt.

In de EU is er slechts één organisatie – the Myers-Briggs Company - die gerechtigd is om het officiële MBTI-materiaal uit te geven, MBTI-trainingen te verzorgen en adviseurs te certificeren. Voor informatie over gecertificeerde MBTI-adviseurs, is dat dan ook een goede informatiebron.

Aanbevolen boeken

 • Briggs Myers, I. (1998). Inleiding tot type. Alert Management Consultants.
 • Brock, S. A. (1998). Het gebruik van type in verkoop. Alert Management Consultants.
 • Keirsey D., (1998). Please understand me II, Temperament, Character, Intelligence. Prometheus Nemesis Book Company.
 • Krebs Hirsh, S. & Kummerow, J.M. (1998). Inleiding tot Type® in Organisaties. Alert Management Consultants.
 • Kummerow, J., Kirby, L. en Barger, N. (2003). Work types. Welke type bent u? Thema.

Aanbevolen websites

Er zijn geen websites waar de volledige MBTI kan worden ingevuld. De tests die je op internet vindt, zijn versimpelde versies.

Auteur: Susanne Biemans 

Susanne Biemans is werkzaam als zelfstandig trainer, coach
en loopbaanadviseur en tevens gecertificeerd MBTI-adviseur.

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/persoonlijkheidstypen/mbti Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren