Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Persoonlijkheidstypen MBTI Voorkeursschalen van de MBTI

Voorkeursschalen van de MBTI

Je persoonlijkheidstype volgens het MBTI-model bepalen doe je met behulp van de vier voorkeursschalen:

 • Waarvan krijg je energie (schaal 1)?
 • Hoe neem je informatie op (schaal 2)?
 • Hoe neem je beslissingen (schaal 3)?
 • Hoe ga je om met de buitenwereld (schaal 4)? 

Elke voorkeursschaal bestaat uit twee opties. De opties worden aangeduid met letters. Voor de eerste voorkeursschaal (energie) zijn dat bijvoorbeeld de letters E (Extraversion) en I (Introversion). Als je uiteindelijk alle opties (letters) bij elkaar voegt, weet je wat jouw persoonlijkheidstype is. In totaal zijn er zestien persoonlijkheidstypen.

Leer de schalen en de opties kennen

Schaal 1: energie

De eerste schaal behandelt de vraag: waar halen mensen hun energie vandaan? De schaal is verdeeld in de twee uitersten Extraversion (E) en Introversion (I).

Extraversion

Kwaliteiten en valkuilen van de Extraversion (E) versus Introversion (I)
E - kwaliteiten: charmant, enthousiast, gezellig
E - valkuilen: snoevend, opdringerig, luidruchtig
I - Kwaliteiten: diepzinnig, diplomatiek, rustig
I - Valkuilen: gesloten, geremd, teruggetrokken

Als je weet wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn, kun je vervolgens bepalen wat jouw kernkwadranten als ondernemer zijn. Die kun je dan presenteren als jouw unique selling points (usp's), waarmee je je onderscheidt van collega-freelancers.  

Personen die van nature voor Extraversion kiezen, richten zich graag op de buitenwereld. Ze halen energie uit contacten met anderen en uit activiteiten. Kenmerken van mensen met een E-voorkeur:

 • Sociaal en expressief.
 • Een voorkeur voor mondelinge communicatie.
 • Brede interesse.
 • Makkelijk initiatief nemen.
 • Eerst spreken, dan denken, dan spreken.

Introversion

Personen die een voorkeur voor Introversion hebben, richten zich graag op hun innerlijke wereld van ideeën en ervaringen. Ze halen energie uit het hun eigen gedachten, herinneringen en gevoelens. Kenmerken van mensen met een I-voorkeur:

 • Teruggetrokken en ingetogen.
 • Een voorkeur voor schriftelijke communicatie.
 • Een diepgaande interesse.
 • Nemen initiatief alleen wanneer ze het nut ervan inzien.
 • Eerst denken, dan spreken, dan denken.

Schaal 2: informatie verzamelen

Deze schaal gaat over de vraag: hoe neem ik het liefst informatie op? De schaal is verdeeld in Sensing (S) en iNtuition (N).

Sensing

Kwaliteiten en valkuilen van de Sensing (S) versus de iNtuition (N)
S - Kwaliteiten: accuraat, nauwgezet, pragmatisch
S - Valkuilen: detaillistisch, pietluttig, saai
N - Kwaliteiten: fantasierijk, vindingrijk, vol inzichten
N - Valkuilen: excentriek, wispelturig, abstract/theoretisch

Personen met een voorkeur voor Sensing nemen graag informatie op die wezenlijk en tastbaar is, in het hier-en-nu. Ze zijn vooral geïnteresseerd in wat er feitelijk gebeurt en zijn praktisch georiënteerd. Kenmerken van mensen met een S-voorkeur:

 • Zoeken naar feitelijke en concrete informatie.
 • Onthouden en zien details.
 • Houden het bij 'wat echt en werkelijk is'.
 • Verzamelen informatie stapsgewijs.
 • Vertrouwen op ervaring.

iNtuition

Personen met een voorkeur voor iNtuition nemen graag informatie op door de grote lijnen en verbanden tussen de feiten te zien. Ze willen patronen ontdekken en zijn vooral gericht op het zien van nieuwe mogelijkheden. Kenmerken van mensen met een N-voorkeur:

 • Richten zich op mogelijkheden in de toekomst.
 • Onthouden details alleen als ze in een patroon te plaatsen zijn.
 • Zijn altijd op zoek naar "wat zou kunnen".
 • Werken snel naar conclusies toe, volgen hun voorgevoel.
 • Vertrouwen op inspiratie.

Schaal 3: beslissingen nemen

Kwaliteiten en valkuilen van Thinking (T) versus de Feeling (F)
T - kwaliteiten: objectief, bondig, helder
T - valkuilen: koel, grof/bot, kritisch
F - kwaliteiten: waarderend, zorgzaam, sensitief/tactvol
F - valkuilen: ontwijkend, betuttelend, overgevoelig

Als je weet wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn, kun je vervolgens bepalen wat jouw kernkwadranten als ondernemer zijn. Die kun je dan presenteren als jouw unique selling points (usp’s), waarmee je je onderscheidt van collega-freelancers.  

In de derde voorkeursschaal staat centraal: hoe neem ik bij voorkeur beslissingen? De schaal is verdeeld in Thinking (T) en Feeling (F).

Thinking

Personen die het liefst via Thinking beslissingen nemen, kijken graag naar de logische gevolgen van een keuze of daad. Ze willen mentaal afstand nemen, om vanuit die positie de voor- en nadelen objectief af te kunnen wegen. Kenmerken van mensen met een T-voorkeur:

 • Analytisch.
 • Volgen oorzaak- en gevolgredenering.
 • Lossen problemen op aan de hand van logica.
 • Streven naar een objectieve waarheidsnorm.
 • Zijn redelijk en eerlijk: iedereen moet gelijk behandeld worden.

Feeling

Personen die het liefst via Feeling beslissingen nemen, staan graag stil bij wat voor henzelf en andere betrokkenen belangrijk is. Ze willen graag beslissingen nemen op basis van hun waarden met betrekking tot het respecteren van anderen. Kenmerken van mensen met een F-voorkeur:

 • Medelevend.
 • Worden geleid door persoonlijke waarden.
 • Schatten de impact van beslissingen op mensen in.
 • Streven naar harmonie.
 • Zijn mededogend en eerlijk: iedereen moet als individu behandeld worden.

Schaal 4: omgang met buitenwereld

Kwaliteiten en valkuilen van de Judging (J) versus de Percieving (P)
J - kwaliteiten: doelgericht, georganiseerd, verantwoordelijk
J - valkuilen: star (oogkleppen), controlerend, streng
P - kwaliteiten: flexibel, improviserend, gemakkelijk
P - valkuilen: meegaand, uitstellend, nonchalant

De laatste schaal behandelt de vraag: hoe ga je om met de buitenwereld? Oftewel: hoe richt jij het liefst je leven in? De schaal is verdeeld in Judging (J) en Perceiving (P).

Judging

Personen met een voorkeur voor Judging hebben de behoefte hun leven te kunnen sturen. Ze leven daarom geordend en gepland. Ze houden graag vast aan een plan en een tijdsschema en willen graag dingen afgerond hebben. Kenmerken van mensen met een J-voorkeur:

 • Werken systematisch.
 • Organiseren hun leven.
 • Houden van beslissingen en bereikte resultaten.
 • Werken niet graag ‘tegen de klok in’.

Percieving

Personen met een voorkeur voor Perceiving hebben de behoefte het leven te leven: ondergaan in plaats van sturen. Ze krijgen het benauwd van gedetailleerde planningen en genomen beslissingen; deze perken hen in. Kenmerken van mensen met een P-voorkeur:

 • Leven spontaan.
 • Laten dingen op zich afkomen.
 • Houden van veranderingen.
 • Vinden werken 'tegen de klok in' stimulerend.

Aanbevolen websites

Er zijn geen websites waar de volledige MBTI-test kan worden ingevuld. De tests die je op internet vindt, zijn versimpelde versies.

Aanbevolen boeken

 • Briggs Myers, I. (1998). Inleiding tot type. Alert Management Consultants.

 • Brock, S. A. (1998). Het gebruik van type in verkoop. Alert Management Consultants.

 • Keirsey D., (1998). Please understand me II, Temperament, Character, Intelligence. Prometheus Nemesis Book Company.

 • Krebs Hirsh, S. & Kummerow, J.M. (1998). Inleiding tot Type® in Organisaties. Alert Management Consultants.

 • Kummerow, J., Kirby, L. en Barger, N. (2003). Work types. Welke type bent u? Thema.

Auteur: Susanne Biemans 

Susanne Biemans is werkzaam als zelfstandig trainer, coach en loopbaanadviseur en tevens gecertificeerd MBTI-adviseur.

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/persoonlijkheidstypen/mbti/voorkeursschalen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren