Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Oriënteren op het freelance-bestaan Foute motieven voor het ondernemerschap

Foute motieven voor het ondernemerschap

Je wilt eigen baas zijn. Je ziet in jezelf bovendien een echte ondernemer, met voldoende organisatorische kwaliteiten en vaardigheden. Dit is natuurlijk een goede basis. Maar er bestaan ook een hele hoop minder legitieme drijfveren voor het ondernemerschap. Veel mensen koesteren irreëele verwachtingen of beginnen eraan in een wankele uitgangssituatie. Onderzoek daarom goed al je motieven voor je tot een definitieve keuze komt.

Voorbeelden van foute motieven

  • Het ondernemer willen worden met een onhaalbaar plan-motief

Je hebt een plan dat niet binnen je persoonlijke mogelijkheden ligt. Het is bijvoorbeeld te duur, lastig uitvoerbaar of nogal excentriek. De Kamers van Koophandel worden platgelopen met mensen die hun buitenissige en onsamenhangende ideeën voor een onderneming willen spuien. Wees kritisch op je plannen, en laat ze beoordelen door buitenstaanders. Met losse flarden of spontane ingevingen red je het niet. 

  • Het gat in de markt-motief

Als er geen concurrentie is, dan is er waarschijnlijk geen markt.

Je meent het gat in de markt te hebben gevonden. Deze opvatting loopt vaak uit op een teleurstelling. Bijna altijd wordt jouw zogenaamde nieuwe idee al door iemand anders in praktijk gebracht, of zelfs door een boel ondernemers meer! Ook moet je voorzichtig zijn met te denken dat er veel behoefte zal zijn aan jouw diensten, ofwel dat er een grote afzetmarkt voor bestaat. Om dat te bepalen is misschien eerst een marktonderzoek of meer informatie over jouw branche nodig. 

  • Het snel veel geld binnenhalen-motief

Je wilt snel en met relatief weinig inspanning bakken geld verdienen. Veel mensen denken onbewust aan het succesverhaal van de ondernemer die in zijn garage begon en binnen de kortste keren zijn bedrijf naar de hoogste toppen stuwde. De realiteit is anders: de meeste starters moeten het geruime tijd zelfs met een bijzonder laag inkomen doen. Je moet keihard werken, en meestal zonder dat je je inspanningen direct op je bankrekening terugziet. Het ondernemerschap is dus meer iets voor idealisten dan voor profiteurs.   

  • Het ondernemer willen worden zonder een idee-motief

Je wilt gewoon ondernemer worden, maakt niet uit waarin. Geen sterk uitgangspunt. Eigenlijk zou de eerste stap moeten zijn dat je een goed idee hebt. Je hebt tegelijkertijd de wens dit te realiseren via het ondernemerschap. Het idee is bovendien uitvoerbaar, bijvoorbeeld omdat je kennis, ervaring en opleiding erbij aansluiten. Het ondernemerschap is de weg, niet het doel. Ga dus niet naar de Kamer van Koophandel (let wel, dit gebeurt geregeld!) met de vraag of ze een idee hebben voor een onderneming of in welke branche je het beste kunt starten.

  • Het ontevreden zijn over je werk-motief

Je bent niet happy in je baan en denkt dat je als ondernemer veel vrijer en gelukkiger zou zijn. Het ondernemerschap mag echter nooit een vlucht zijn. Als je verlangt naar het ondernemerschap om weg te komen uit je huidige werksituatie, zit je fout. Doordat de focus verkeerd ligt, denk je in zo’n geval meestal niet voldoende na over wat je nu eigenlijk wilt als ondernemer. Je bent dus meer bezig met het realiseren van een plan hoe je uit je baan kunt stappen, dan met het opstellen van plannen voor je mogelijke onderneming. Je voorbereidingstijd is op deze wijze maar miniem en mondt meestal uit in een onzekere sprong in het diepe. Je weet bovendien niet zeker of het ondernemerschap wel iets voor je is, opnieuw omdat je je niet voldoende hebt ingeleefd en voorbereid.

  • Het iemand anders wil dat ik freelance werk-motief

Je solliciteerde voor een baan, maar ze willen je geen arbeidscontract geven. Wel durven ze het met je aan op freelancebasis. Of: er is geen geld meer om je in dienst te houden, maar je mag wel freelance voor ze aan de slag. Het positieve aan deze situatie is natuurlijk dat je je eerste opdracht binnenhebt. Minder prettig is dat je zelf niet de regie in handen hebt. Je zult je dus evengoed moeten oriënteren. Wil je dit wel? Ben je een ondernemer in de dop? Trek daar zoveel tijd voor uit als je zelf nodig vindt: het moet uiteindelijk JOUW bedrijf worden! En dat begint met motieven die bij jou beginnen en niet bij een ander!

Houd je motieven zuiver

Herken je bij jezelf sommige punten in deze opsomming, probeer ze dan zo snel mogelijk uit je denkpatroon te schrappen. Een goede basis voor het ondernemerschap bestaat vooral uit een realistische opstelling, onverminderd enthousiasme – ook na overweging van alle mogelijke nadelen die aan het ondernemerschap kleven –, een goed onderbouwd idee, de wens om deze te realiseren via het ondernemerschap en een portie idealisme om niet te snel ontmoedigd te raken!

Auteur: Vera van Dijk

https://www.lancelots.nl/starten/orienteren/foute-motieven Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren