Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Oriënteren op het freelance-bestaan Zijn je plannen haalbaar?

Zijn je plannen haalbaar?

Heb je je plannen inmiddels klaarliggen, dan is schaven, schuren en polijsten de volgende stap. Ze moeten immers de toets der uitvoerbaarheid doorstaan. De volgende tips helpen je verder:

  • Schrijf al je ideeën, vragen en problemen die te maken hebben met je onderneming op. Neem je aantekeningen regelmatig door. Zo verwerf je steeds meer inzicht en kun je adviseurs concrete vragen stellen.
  • Neem voldoende tijd om na te denken over je plannen, zodat je het overzicht hebt van wat je wilt gaan doen en op welke manier. Er moet een duidelijke structuur in zitten; ze mogen niet gebaseerd zijn op losse ingevingen die niet nader zijn uitgewerkt. 
  • Leg je plannen voor aan je partner, familie, vrienden en kennissen. Zij hebben vaak een beter zicht op wie jij bent en wat bij jou past dan jij zelf. Durf naar kritiek te vragen.
  • Denk ook aan de financiële haalbaarheid van je plan. Als de uitvoering van je idee enorm veel geld gaat kosten,  en als je die niet met je eigen middelen en een (klein) krediet van de bank kunt financieren, kun je het in de meeste gevallen echt beter schrappen. Een tweede mogelijkheid is de lat een stuk lager leggen, dus een bescheidener variant maken van je oorspronkelijke idee.
  • Kijk naar zaken als je eigen opleiding, ervaring, vaardigheden en motivatie. Sluiten je plannen daarbij aan?
  • Besteed veel aandacht aan de marketingkant. Bedenk hoe je je diensten gaat aanbieden en waar. Onderzoek bijvoorbeeld of er een afzetmarkt is voor jouw diensten en hoeveel concurrentie je kunt verwachten. Je kunt ook een klein marktonderzoek (laten) uitvoeren, of statistisch materiaal over jouw branche aanvragen bij het CBS, je branchevereniging of de Kamer van Koophandel.
  • Voer zo veel mogelijk oriënterende gesprekken met personen en instanties. Bijvoorbeeld de bank, Kamer van Koophandel, Belastingdienst, accountant, ondernemers (uit je eigen vakgebied en andere branches), brancheverenigingen, boekhouder, enzovoort. Zo krijg je steeds meer duidelijkheid of je plannen realistisch zijn.

Auteur: Vera van Dijk

https://www.lancelots.nl/starten/orienteren/haalbaar Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren