Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Veelgestelde vragen Mag ik per e-mail factureren en mijn administratie elektronisch bewaren, of moet alles op papier?

Mag ik per e-mail factureren en mijn administratie elektronisch bewaren, of moet alles op papier?

Vroeger golden strenge fiscale regels voor elektronisch factureren, waar je als freelancer niet makkelijk aan kon voldoen. De meeste freelancers hielden daarom ordners bij en factureerden op papier. Maar sinds 12 februari 2009 zijn die regels vervallen en mag je facturen op elke gewenste manier elektronisch uitreiken. In de praktijk worden facturen vaak in de vorm van een PDF-bijlage per e-mail verstuurd.

Je mag facturen ook elektronisch opslaan. Je hoeft ze niet uit te printen en je hoeft geen fysieke ordners met inkoop- en verkoopfacturen bij te houden.

Let wel, ook voor elektronische facturen gelden:

Daarnaast blijft het belangrijk dat je klantvriendelijk factureert.

Het besluit van de staatssecretaris van Financiën

De versoepeling van de regels in het besluit van 12 februari 2009 (nr. CPP2009/263M) luidt:

Ik keur goed dat de elektronische wijze van opmaak en versturen van de factuurgegevens vorm- en middelvrij kan plaatsvinden. Ik keur ook goed dat de verplichting om het gebruik van de genoemde andere methode aan de inspecteur te melden, vervalt.

In de praktijk valt bij die andere methode te denken aan bedrijfsspecifieke elektronische apparatuur voor het maken en versturen van elektronische facturen of aan het per e-mail versturen van facturen, die bijvoorbeeld de vorm van een pdf-bestand krijgen.

En:

Iedere ondernemer moet erop toezien dat kopieën van de door hemzelf of door zijn afnemer of een derde in zijn naam en voor zijn rekening uitgereikte facturen worden opgeslagen. Ook alle door de ondernemer zelf ontvangen facturen worden moeten worden opgeslagen. De ondernemer is vrij in de wijze waarop hij de facturen opslaat. Als algemene voorwaarde geldt dat de ondernemer de opgeslagen factuurgegevens op ieder verzoek van de inspecteur, binnen redelijke termijn, ter beschikking moet kunnen stellen.

Auteur: René Pijlman

https://www.lancelots.nl/starten/veelgestelde-vragen/elektronische-administratie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren