Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Netwerken Ondernemersnetwerken Ondernemersnetwerken: de verschillende clubs uitgelicht Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) behartigt niet alleen de materiële en immateriële belangen van haar leden. Ze maakt zich ook sterk voor bescherming van de persvrijheid en probeert door opleidingen en cursussen hoogstaande beroepsuitoefening in stand te houden.

Doelgroep

De doelgroep van de NVJ bestaat uit journalisten, fotojournalisten, programmamakers en voorlichters, werkzaam in een vast dienstverband of op freelancebasis.

Doelstelling

De NVJ maakt zich er sterk voor dat ook freelancers fatsoenlijk worden betaald. Daarnaast wil de NVJ zich inzetten voor collectieve regelingen en het verzekeringspakket voor de freelancers uitbreiden met verzekeringen en pensioen.

Erik Bouwer is lid van de NVJ: "Sinds een jaar ben ik weer lid van de NVJ. Aan het begin van mijn freelancebestaan, nu zes jaar geleden, werd ik voor het eerst lid. Ik schreef toen voor een vakblad. Na anderhalf jaar zag ik het voordeel van mijn lidmaatschap niet meer in en heb het opgezegd. Ik ben weer lid geworden van de NVJ omdat ik meer de journalistieke kant ben opgegaan en me steeds meer ontwikkel tot generalist. Daarnaast heb ik meer interesse gekregen voor journalistiek in zijn algemeenheid

Ik vind het een goede zaak dat er een organisatie is die zich inzet voor de belangen van journalisten. Daarnaast is de NVJ een informatiebron waar ik dankbaar gebruik van maak. Zo kijk ik dagelijks op de site voor de laatste ontwikkelingen op journalistiek gebied, maak ik gebruik van de tarievenmonitor en zoek ik in de database van de sectie Freelance naar collega-journalisten. Natuurlijk sta ik zelf ook in deze database." 

Voordelen van het lidmaatschap

  • Op de website van de NVJ heb je toegang tot een virtuele informatiemap met daarin informatie over onder meer: tarieven, honoraria, flexwet, contract en overeenkomsten, auteursrecht, belastingen, sociale verzekeringen, rechts- en samenwerkingsvormen.
  • Een helpdesk voor informatie en advies ter ondersteuning van de beroepspraktijk.
  • Individuele en collectieve belangenbehartiging.
  • Juridische ondersteuning.
  • Tarievencalculator.
  • Nationale en internationale perskaart.
  • Het tweewekelijkse vakblad De Journalist.
  • Recht op enkele voordelige verzekeringen.
  • Trainingen.
  • Je kunt de leveringsvoorwaarden van de NVJ van toepassing verklaren op je offertes en op overeenkomsten met opdrachtgevers.

Aantal leden

De NVJ heeft ruim 9.000 leden.

Lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap is voor freelancers die van hoofdberoep journalist zijn.

Voor startende freelancers is er het buitengewoon lidmaatschap. Zij hebben geen recht op een perskaart, wel op juridisch advies. Daarnaast ontvangen zij De Journalist.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Juli 2006

https://www.lancelots.nl/netwerken/ondernemersnetwerken/clubs/nvj Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren