Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Aftrekposten Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Veel freelancers weten het niet, maar je kunt via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) ‘goedkoop’ sparen voor je oude dag. De Fiscale Oudedagsreserve is een bedrag dat je 'opzij' mag zetten om te sparen voor je oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen.

Waarom is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) voordelig?

Als je elk jaar een bedrag toevoegt aan de oudedagsreserve, betekent dit dat je over dat bedrag 'uitstel van belastingbetaling' krijgt. Oftewel: je hoeft dat jaar minder inkomstenbelasting te betalen. Dit kan erg voordelig zijn. Er zijn een aantal redenen:

 • Je beschikt tot je 65ste over de mogelijkheid om het geld op een spaarrekening te zetten. Hierdoor ontvang je rente die je, wanneer je over dat bedrag inkomstenbelasting zou betalen, niet had gekregen. Hetzelfde geldt voor de inkomsten die je krijgt uit beleggingen.
 • Je kunt het geld gebruiken voor vereiste investeringen in het jaar erop. Dat laatste kan bijvoorbeeld voor startende ondernemers gunstig zijn. PAS WEL OP! Dit is erg gevaarlijk en brengt veel risico’s met zich mee, aangezien het geld verdwenen kan zijn voor je er erg in hebt. Je kunt bijvoorbeeld een grote machine aanschaffen, maar als je de jaren daarna weinig winst maakt, kom je na je 65ste in de problemen.

 • Als je in een bepaald jaar veel winst maakt, zal je ontzettend veel inkomstenbelasting moeten betalen, aangezien je in een hoger belastingtarief terechtkomt. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat je 11.050 euro (dit is het maximum voor 2006) wil reserveren voor je Oudedagsreserve. Mocht het zo zijn dat je na je 65ste weinig inkomen hebt, dan hoef je minder belasting te betalen over de 11.050 euro die je opzij hebt gezet in het jaar waarin je zoveel verdiende. Net zoals bij een eventuele uitkering valt het geld dan wellicht in een lagere belastingschijf.

Hoe werkt de FOR?

De Fiscale Oudedagsreserve werkt als volgt:

 • Jaarlijks reserveer je een bedrag van twaalf procent van je ondernemingswinst  bijvoorbeeld 3.000 euro, voor je oudedagsreserve. Het maximale bedrag dat je per jaar kunt reserveren, is  € 11.590 in 2009 (2010: € 11.811), De reservering gaat af van je kapitaal en zet je neer als ‘voorziening FOR’ bij het eigen vermogen op de balans. Je mag overigens nooit meer of minder dan 12 procent reserveren. 
 • Als je gebruik maakt van de regeling moet je op het aangiftebiljet inkomstenbelasting aangeven dat je een bepaald bedrag wilt toevoegen aan je oudedagsreserve.
 • Stel, je reserveert inderdaad 3.000 euro. Dan hoef je daarover dat jaar geen inkomstenbelasting te betalen over die 3.000 euro.  
 • Met de uitgespaarde inkomstenbelasting over die 3.000 euro kun je op dat moment doen wat je wilt: sparen, beleggen, investeren, et cetera.
 • Na je 65ste wordt de 3.000 euro bij je overige inkomen opgeteld. Over dat inkomen betaal je dan inkomstenbelasting. Maar let op:  ook als je de onderneming voortijdig staakt moet je die inkomstenbelasting nog betalen!

Pas op!

Na je 65ste levensjaar betaal je dus wel gewoon belasting over de oudedagsreserve die je hebt opgebouwd. Een goede tip: beschouw de regeling gewoon als een uitstel van betaling. Wil je helemaal geen risico lopen en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan? Zet het geld wat je normaal gesproken aan belasting had moeten betalen over dit bedrag op een aparte rekening, zodat je later ongestoord van je pensioen kunt genieten. Want als het je op je oude dag een beetje tegenzit, wil je je niet druk meer hoeven maken over het feit of je dit bedrag aan belasting wel op kunt brengen.

Rekenvoorbeeld

Een vereenvoudigd rekenvoorbeeld: je bent 36 jaar, maakt 25.000 euro winst per jaar uit een onderneming die je tien jaar geleden hebt opgericht en maakt tot en met je 65ste levensjaar gebruik van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). De FOR bedraagt ieder jaar twaalf procent ofwel 3.000 euro. Hoeveel moet je dan per jaar ongeveer opzij zetten om later niet in de problemen te komen? Na de zelfstandigenaftrek, eventuele  investeringsaftrek, enzovoorts, kun je ervan uitgaan dat je over die 3.000 euro ongeveer 35 procent belasting zou hebben moeten betalen. Dit is dus ongeveer 1.000 euro per jaar uitstel van belastingen. (Let wel op dat er in sommige gevallen correctieposten zijn tussen winst uit onderneming en de basis voor de FOR, zoals onder andere de bijtelling van je auto)

Voorwaarden voor de FOR

Wil je als freelancer in aanmerking komen voor het opbouwen van de Fiscale Oudedagsreserve? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Je maakt winst via je onderneming.
 • Je hebt recht op de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek.
 • Je bent aan het begin van het betreffende belastingjaar jonger dan 65 jaar. Als je deze respectabele leeftijd in maart 2010 bereikt betekent dat dus dat je in 2010 nog steeds geld apart kan zetten.
 • Iedere ondernemer mag slechts één oudedagsreserve opbouwen, ook als hij of zij meerdere ondernemingen heeft.
 • De stand van de opgebouwde oudedagsreserve moet ieder jaar worden vermeld op de balans in de jaarrekening van je onderneming. Als je meerdere ondernemingen hebt kun je de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van deze ondernemingen.
 • De stand van een oudedagsreserve op een balans van een onderneming mag niet hoger zijn dan het bedrag van het ondernemingsvermogen dat op de balans staat

Bronnen:

Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam

Auteur: Niels Arts

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/aftrekposten/fiscale-oudedagsreserve Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren