Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Aangifte inkomstenbelasting doen

Aangifte inkomstenbelasting doen

Freelancers van wie de winst als resultaat uit overige werkzaamheden wordt beschouwd doen eens per jaar aangifte voor de inkomstenbelasting. Aan het begin van het jaar ontvang jij of je boekhouder/financieel adviseur een aangiftebrief. Hierin wordt je verzocht om aangifte te doen over het voorgaande jaar. Over dat jaar heb je op basis van een schatting en voorlopige aanslag al een voorschot betaald. De aangifte inkomstenbelasting resulteert uiteindelijk in een definitieve aanslag, die verrekend wordt met de voorlopige aanslag.

Als zelfstandig ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je belastbaar inkomen. Dit in tegenstelling tot werknemers in loondienst, die loonbelasting betalen. In tegenstelling tot de btw is de inkomstenbelasting een belasting die tot gevolg heeft dat je minder overhoudt van wat je verdiend hebt.
De inkomstenbelasting kent verschillende boxen en schijven. Voor 2010 gelden de volgende tarieven: de eerste schijf: 33,45 procent over de eerste € 18.218 belastbare winst. De tweede schijf: 41,95 procent over het gedeelte van € 18.219 tot € 32.738. De derde schijf: 42 procent over het gedeelte van € 32.739 tot €  54.367. De vierde schijf: 52 procent over het inkomen daarboven.

Hoe doe je aangifte

Je kunt op twee manieren aangifte doen:

Een belangrijk onderdeel van de aangifte is de jaarrekening. Hiertoe behoort de fiscale winst- en verliesrekening en balans. Er is nogal wat boekhoudkundige kennis vereist voor de berekening hiervan. Daarom laten veel freelancers de aangifte door een boekhouder doen.

Uitstel aanvragen

De aangifte inkomstenbelasting over een bepaald belastingjaar moet officieel vóór 1 april van het volgende jaar bij de Belastingdienst binnen zijn. Dus de aangifte van 2015 moet voor 1 april 2016 verstuurd worden. Uitstel aanvragen is echter mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. Drie maanden uitstel worden vrijwel altijd verleend. In sommige gevallen wordt een aantal maanden extra uitstel verleend onder de mededeling dat deze termijn definitief is. Als een accountant/financieel adviseur de aangifte verzorgt, krijgt deze desgewenst nog langer uitstel, omdat hij niet binnen een paar maanden de aangiftes van al zijn klanten kan afronden.

Als de Belastingdienst de aangifte niet op tijd ontvangt, stuurt deze een aanmaning en legt mogelijk een boete op. Voordat een boete aan de orde is, krijg je een schriftelijke herinnering.

Als de aangiftetermijn is verstreken, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk alsnog aangifte te doen. Als er geen of onvolledige aangifte is gedaan, legt de Belastingdienst een aanslag op waarvoor omkering van de bewijslast geldt. Jij moet dan bewijzen dat de Belastingdienst eventueel een te hoge aanslag heft, in plaats van omgekeerd.

Na de aangifte

Na de aangifte krijg je binnen drie maanden een aanslag. De status van die aanslag is nog 'voorlopig'. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst de ingediende gegevens nog niet heeft gecontroleerd en zich alleen kan baseren op de door jou ingediende gegevens. Als de controle heeft plaatsgevonden, ontvang je de definitieve aanslag. Deze kan alleen nog worden herzien als nieuwe feiten worden gevonden waarvan de fiscus niet redelijkerwijs had kunnen weten, bijvoorbeeld verzwegen inkomsten. Dit kan tot vijf jaar na dato. Toekenningen als de zelfstandigenaftrek of startersaftrek kunnen echter niet meer herroepen worden.

Bronnen

  • Elsevier Belastingalmanak 2006. Amsterdam: Reed Business Information bv.
  • Boomen, T. van den & Hoeflaken, W. van (2006). Handboek freelancen 2006/2007. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam

Auteur: Erik Weijers

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/aangifte Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren