Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Aftrekposten Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

Als je aan het urencriterium én aan de andere vereisten van zelfstandigheid voldoet, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost drukt je belastbaar inkomen en dus de hoeveelheid belasting die je betaalt. De zelfstandigenaftrek is een fiscale beloning voor het ondernemerschap, want door deze aftrekpost houdt een ondernemer een hoger netto inkomen over dan een werknemer in loondienst die bruto evenveel verdient.

In de laatste jaren is de zelfstandigenaftrek hoger geworden. Dit heeft het belastingklimaat voor zelfstandigen dus gunstiger gemaakt. De keerzijde hiervan is dat de Belastingdienst tegenwoordig vaker controleert of ondernemers wel voldoen aan het urencriterium dat recht geeft op deze aftrekpost.

Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280 dat je fiscaal mag aftrekken van je winstinkomen, ongeacht de hoogte van de winst. Dit bedrag geldt als je aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar bent.

De zelfstandigenaftrek wordt in mindering gebracht op de winst en resulteert, nadat ook de eventuele andere aftrekposten van de winst zijn afgetrokken, in belastbaar inkomen. Over het totale belastbaar inkomen wordt inkomstenbelasting geheven.

Wat is het financiële voordeel van de zelfstandigenaftrek?

Je financiële voordeel is een percentage van het bedrag aan zelfstandigenaftrek waar je recht op hebt. Namelijk het percentage dat betaald wordt in de voor jou hoogste schijf voor de inkomstenbelasting. Een voorbeeld: stel, de 'bovenste' € 8.000 (als voorbeeld, dit kan ook € 9.000 zijn) van je winst valt in de tweede schijf (41,95 % in 2012) van de inkomstenbelasting. Je hebt recht op € 7.280 aan zelfstandigenaftrek. Dan is het voordeel 'in de portemonnee' van de zelfstandigenaftrek 41,95% x € 7.280 = € 3.053,96.

Extra zelfstandigenaftrek voor starters

Als startende ondernemer heb je recht op een extra zelfstandigenaftrek, de startersaftrek.

65 jaar of ouder

Als je aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder bent, dan is je zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn. In 2012 bedraagt de zelfstandigenaftrek voor 65 jaar of ouder dus € 3.640.

Ongebruikte zelfstandigenaftrek doorschuiven naar de toekomst

Als je winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel te benutten, dan mag je de zelfstandigenaftrek tot 9 jaar "voortwentelen". Dat wil zeggen dat je de niet-gebruikte zelfstandigenaftrek in de volgende 9 jaren kunt verrekenen met je winstinkomen. Is 2012 bijvoorbeeld een minder jaar voor jou, dan kun je het bedrag dat je misloopt aan zelfstandigenaftrek in 2013 (of een van de andere jaren tussen 2013 en 2021) alsnog verrekenen en betaal je daardoor in de toekomst minder belasting. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Bronnen

Auteur: Erik Weijers

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/aftrekposten/zelfstandigenaftrek Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren