Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Aftrekposten Aftrekposten en regelingen

Aftrekposten en regelingen

Als je als freelancer inkomstenbelasting betaalt, kom je mogelijk in aanmerking voor bepaalde aftrekposten. Deze verlagen het belastbaar inkomen en dus de inkomstenbelasting die je betaalt. Aftrekposten zijn belastingvrijstellingen voor ondernemers.  Met aftrekposten wordt hier bedoeld: fiscale aftrekposten. Deze moeten niet verward worden met kosten (of onkosten) die je voor je bedrijf maakt, zoals een computer die je op naam van de zaak koopt. Zo'n kostenpost wordt ook wel een commerciële aftrekpost genoemd. Hypotheekrente valt evenmin onder de hier behandelde aftrekposten. Hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost waarvan je eventueel gebruik maakt als privépersoon, niet als ondernemer.

De belangrijkste fiscale aftrekposten

Hieronder staan de meest voorkomende aftrekposten. Om ervoor in aanmerking te komen, moeten je inkomsten als winst uit onderneming worden beschouwd. Voor de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt bovendien dat je aan het urencriterium moet voldoen.

  • Zelfstandigenaftrek: een verlaging van de ondernemerswinst van tussen € 4.574 en € 9.427, (2010) afhankelijk van de hoogte van de winst.
  • Startersaftrek: een verlaging van het belastbaar inkomen van € 2.110 (2010). Deze geldt voor freelancers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek in de eerste drie jaar van hun ondernemerschap. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je voldoen aan het urencriterium. Per 1 januari 2010 geldt voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een verlaagd urencriterium van 800 uur. Zij kunnen in 2010 € 4.000 aan startersaftrek krijgen. Verder gelden wel dezelfde voorwaarden.
  • Mkb-winstvrijstelling: een extra aftrek over je winst minus de zelfstandigen- en eventueel startersaftrek. De mkb-winstvrijstelling geldt ook voor ondernemers die niet voldoen aan het urencriterium.
  • Investeringsaftrek: als je meer dan € 2.200 investeert (2009 en 2010), dan wordt je belastbare winst met 28% van het investeringsbedrag verlaagd (dus minimaal 0.28 x € 2.200 = € 616). Als investeringen gelden in dit verband aankopen van meer dan € 450 exclusief btw. Als je in een jaar bijna dit bedrag geïnvesteerd hebt, kan het de moeite waard zijn om nog een extra investering te doen, zodat je over de drempel van de investeringsaftrek gaat.
  • Fiscale oudedagsreserve: de fiscale oudedagsreserve (FOR) is een geval apart onder de aftrekposten. De belastingverlaging die deze post oplevert, is namelijk tijdelijk. Het bedrag dat in de reserve wordt gestoken, is 12% van de jaarwinst, met een maximum van € 11.590 in 2009 (2010: € 11.811). Dit verlaagt het belastbaar inkomen. Uiteindelijk moet over het bedrag wel belasting worden betaald, uiterlijk op het moment dat het bedrijf beëindigd wordt of dat je 65 wordt. De FOR kan een gunstige regeling zijn, omdat het gereserveerde bedrag groeit door sparen of beleggen. Ook valt het bij uitkering wellicht in een lagere belastingschijf. Laat je hierover adviseren door je financieel adviseur/boekhouder.

Enkele overige aftrekposten

Daarnaast zijn er aftrekposten die slechts voor een minderheid van de freelancers relevant zijn. We noemen hier de twee belangrijkste. Om in aanmerking te komen voor deze posten, moet je inkomen winst uit onderneming zijn en moet je voldoen aan het urencriterium.

  • Speur- en Ontwikkelingsaftrek (ook wel bekend als S&O-aftrek of de "Willie Wortel-aftrek"): voor ondernemers die minstens 500 uur (2006) aan "speur- en ontwikkelingswerk" doen. Het is een tegemoetkoming voor ondernemers die tijd steken in technologische ontwikkeling: de ontwikkeling van producten of productieprocessen. Een accountsverklaring is hierbij nodig. De S&O-aftrek verlaagt het belastbaar inkomen met € 12.031 (in 2010, het bedrag voor 2009 was € 11.806).
  • Meewerkaftrek: deze geldt als je partner minimaal 525 uur onbetaald meewerkt in de onderneming, of voor een vergoeding van minder dan € 5.000. De winst kan dan met een bepaald percentage verminderd worden. Bij 525 uur is dit 1,25 %; het percentage loopt op met het aantal meegewerkte uren.

Bronnen

  • Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam.
  • Ondernemersaftrek (website Belastingdienst).
  • Boomen, T. van den & Hoeflaken, W. van. (2006). Handboek freelancen 2006/2007. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Auteur: Erik Weijers

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/aftrekposten/en-regelingen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren