Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Kernvaardigheden Ontwikkelingsvaardigheden SWOT-analyse

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een goede basis voor het ontwikkelen van een visie of het opstellen van een ondernemings- of marketingplan.

Waar sta je en waar wil je naartoe? Van tijd tot tijd denk je na over je toekomstmogelijkheden als freelancer. Een handig hulpmiddel om je huidige positie in kaart te brengen, is de SWOT-analyse. Hierbij benoem je je belangrijkste sterke en zwakke punten, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen. SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Met het volgen van onderstaande stappen kom je tot een goede SWOT-analyse.

Stap 1

Een SWOT-analyse maken is goed voor de ontwikkeling van je bedrijf. Bedenk waarom jij inzicht wilt krijgen in je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Ik maak een SWOT-analyse met als doel ...

Stap 2

Wat zijn jouw sterke punten als freelancer?

Je kunt hierbij denken aan persoonlijke eigenschappen die je goed van pas komen, vaardigheden, opgedane kennis en werk- of andere ervaringen. Wees eerlijk en kritisch bij het formuleren van je sterkten: probeer je sterke punten vanuit het oogpunt van je opdrachtgevers te zien.

Mijn sterke kanten zijn (noem minimaal drie sterke punten)

Moeilijk? In deze rubriek vind je vele voorbeelden van eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden die je als zelfstandig ondernemer van pas komen. Surf eens rond en laat je gedachten gaan over jouw mate van flexibiliteit of besluitvaardigheid, je kennis, mondelinge vaardigheden.

Bedenk dan waarom een opdrachtgever ervoor kiest om met jou in zee te gaan. Wat onderscheidt jou van andere freelancers?

Stap 3

Voor de meeste freelancers is een goed netwerk uiterst belangrijk. Hoe staat het met jouw netwerk, is het een sterk of een zwak punt?

Wat zijn jouw zwakke punten als freelancer?

Hierbij geldt het tegenovergestelde van stap 2: welke eigenschappen komen slecht van pas, welke vaardigheden mis je, welke kennis en ervaring ontbreken op je cv?

Mijn minder sterke kanten zijn (noem minimaal drie zwakke punten).

Stap 4

Welke kansen doen zich voor op de markt? Een echte ondernemersvraag. Welke ontwikkelingen zijn er gaande in jouw werkomgeving? Je kunt hierbij denken aan economische groei, trends in je werkveld, maar ook aan de opening van een nieuw bedrijf bij jou in de buurt. Kun je er je diensten aanbieden als freelancer, je netwerk vergroten of kennis opvijzelen?

Ik zie de volgende kansen (noem minimaal drie kansen):

Stap 5

Welke bedreigingen zijn er?

Toenemende concurrentie kan een bedreiging zijn, maar ook arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen zoals RSI onder beeldschermwerkers.

Ik signaleer de volgende bedreigingen (noem minimaal drie bedreigingen):

Stap 6

Het is gebruikelijk de SWOT-analyse weer te geven als een matrix met vier vakken:

Kansen

 

 

 

Bedreigingen

Sterkten

 

 

 

Zwakten

 

 


Maak een matrix en vul hem in met je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Stap 7

Waar mogelijk leg je verbanden binnen de matrix.

Geef antwoord op de volgende vragen:

  • Welke sterke punten kun je benutten voor je kansen?
  • Welke zwakten brengen de bedreigingen dichterbij?
  • Welke punten daarvan kun je verbeteren of compenseren? 

Stap 8

Je SWOT-analyse is klaar. Ga nu terug naar de eerste stap: waarom wilde je ook alweer inzicht krijgen in je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen? Gebruik je SWOT-analyse, zet je nieuwe inzichten in voor de ontwikkeling van je freelancepraktijk. Succes verzekerd! 

Meer weten?

Op Carrièretijger vind je een artikel over een persoonlijke SWOT-analyse als vorm van zelfonderzoek, met links naar (Engelstalige) artikelen over het maken van SWOT-analyses als hulpmiddel bij carrièreplanning.

Auteur: Irene Koot

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernvaardigheden/ontwikkelingsvaardigheden/swot-analyse Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren