Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Kernvaardigheden Ontwikkelingsvaardigheden Visie ontwikkelen

Visie ontwikkelen

Ben je van plan om voor langere tijd te (blijven) freelancen? Dan is het belangrijk om een goede visie te ontwikkelen: een voorstelling van de toekomst van jouw onderneming. Op basis van jouw visie kun je keuzes maken en doelstellingen formuleren die je de gewenste richting opsturen. Neem je wel of niet een bepaalde opdracht aan? Ga je wel of niet samenwerken? De vele keuzes die je als freelancer moet maken, kun je toetsen aan je toekomstbeeld. Welke optie brengt je in de gewenste richting, en welke zet jou op een zijspoor? Je visie is de basis voor al je acties.

Waarom heb je een visie nodig?

 • Een visie geeft richting. Bijna iedere freelancer verkeert wel eens in onzekerheid. Op de korte termijn, bijvoorbeeld als een opdracht niet doorgaat. Of op de lange termijn: wat gaat er komen? Je weet dat als het goed gaat het tij kan keren. Als je afwacht wat de toekomst je brengt, maak je van je onderneming een stuurloos schip. Heb je echter zelf een beeld van de toekomst van jouw bedrijf, dan kun je richting geven aan je handelen door acties te ondernemen die jouw visie ondersteunen.
 • Een visie zorgt voor samenhang tussen bijvoorbeeld je dienstenaanbod, acquisitie, relatiemanagement, de opbouw van je netwerk en je ontwikkeling als ondernemer. Immers, in al je handelen houd je rekening met je toekomstbeeld: welke diensten bied je aan om daar te komen? Welke vaardigheden ontwikkel je die je op weg helpen?
 • Een visie is inspirerend. Je hebt een toekomstig doel voor ogen, maar je weet nog niet precies hoe je dat zult bereiken. Hier ligt de uitdaging waar je voor staat en die je inspireert.
 • Met een visie kun je je onderscheiden van andere freelancers. Jouw toekomstbeeld heeft invloed op je handelen en stimuleert je tot het nemen van initiatieven. Je creëert je eigen toekomst en wacht niet af wat anderen doen. Je bewandelt je eigen, unieke freelancerspad.
 • Een visie helpt je te overleven. Soms moet je veranderen, een andere kant opgaan. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe technologieën worden ontwikkeld die jouw dienst of product overbodig maken. In andere gevallen kunnen deze technologieën je wellicht helpen iets aan je dienstenpakket toe te voegen. Zulke situaties vormen een goede aanleiding om een nieuwe visie te ontwikkelen. Je heroriënteert je dan op de toekomst om te overleven als freelancer.

Visie, missie, principes of strategie?

Het begrip visie wordt regelmatig verward met verwante begrippen, zoals missie en strategie. Een missie geeft de kernactiviteiten van je bedrijf weer en vertelt iets over de markt waarin je actief bent. In je missieomschrijving benoem je ook de principes waar jij en je onderneming voor staan. Die principes hebben betrekking op waarden en normen, bijvoorbeeld kwaliteit, integriteit en maatschappelijke betrokkenheid. De strategie is een (lange termijn-)plan waarin je aangeeft wat je wilt doen en hoe je dat wilt bereiken. Kortom: je missie is waar je voor staat, je visie geeft aan wat je wilt bereiken en je strategie toont aan hoe je dat wilt doen.

Hoe ontwikkel je een visie?

Stap 1

Je begint met het maken van een situatieanalyse. Je verzamelt informatie over de markt en onderzoekt de sterke en zwakke kanten van jouw onderneming, dienst of product en welke kansen en bedreigingen er zijn. Deze methode wordt ook wel SWOT-analyse genoemd. SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Hiermee kun je inzicht verkrijgen in je huidige situatie. Vanuit dit inzicht kun je een visie ontwikkelen, en daaropvolgend je doelstellingen en strategie bepalen.

Stap 2

Nadat je informatie hebt verzameld en je onderneming hebt onderworpen aan een SWOT-analyse, bekijk je de verkregen gegevens met een kritische blik. Stel jezelf vragen als:

 • Waar verbaas ik me over?
 • Welke ontwikkelingen gaan de markt op termijn veranderen, en hoe gaan ze dat doen, en wat zullen voor mijn werk daarvan de gevolgen zijn?
 • Welke gegevens zijn nieuw, ook voor mijn klanten en/of concurrenten?
 • Waar word ik enthousiast van?
 • Welke waarden en normen wil ik uitdragen?

Stap 3

Terwijl je de informatie verwerkt, broed je ondertussen op een idee: je toekomstbeeld of visie. Het ontwikkelen van een nieuw idee kost vaak tijd en soms ontstaat het plotseling. Schrijf het dan direct op en wees niet meteen te kritisch. Leg het even naast je neer en laat het bezinken.

Stap 4

Een visie formuleren
Formuleer een visie helder en vermijd daarbij clichés en wollig taalgebruik. Zeg niet: "‘Ik wil de klant optimaal bedienen door middel van innovatieve ICT-oplossingen."
Maar wel: "Over vijf jaar ben ik een fulltime documentairefotograaf. Ik fotografeer in opdracht van verschillende klanten en maak daarnaast jaarlijks één onafhankelijke reportage van het leven in een ontwikkelingsland. In mijn werk houd ik rekening met het milieu en respecteer ik andere culturen."

Heb je eenmaal een goed beeld van waar je naartoe wilt, formuleer dan jouw visie. Houd daarbij in gedachten dat een visie:

 • Inspireert.
 • Losstaat van de situatie van vandaag.
 • Gedurfd is.

Denk eens aan Bill Gates revolutionaire visie van zo'n dertig jaar geleden: "Over enkele jaren heeft elke werknemer een computer op zijn bureau." Dat klonk toen onrealistisch, maar maakte van Gates een multimiljardair.

Wat helpt je bij het ontwikkelen van een visie?

 • Je intuïtie kan een goede raadgever zijn. Intuïtie kan sneller werken dan het intellect. Binnen een paar seconden kun je een situatie beoordelen en een beslissing nemen. 
 • Inzicht in je eigen persoonlijkheid. Misschien sta je onder vrienden bekend als maatschappelijk betrokken, of krijg je bepaalde opdrachten vanwege je perfectionistische aanpak. Ook je eigen waarden en normen kunnen je iets vertellen over je visie in het algemeen. Vanuit dit soort inzichten kun je je afvragen waarom je bent gaan freelancen en waarom je dat bent gaan doen. Het antwoord kun je verwerken in je ondernemingsvisie.
 • Om je nieuwe visie te toetsen, kun je advies vragen aan anderen. Je boekhouder, collega-freelancer of een personal coach kan wellicht ook optreden als sparringspartner voor dit soort zaken. 

 Bron

Auteur: Irene Koot

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernvaardigheden/ontwikkelingsvaardigheden/visie-ontwikkelen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren