Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Ondernemingsplan schrijven - een checklist Marketingplan

Marketingplan

In je marketingplan vertaal je jouw visie op je dienst en je klanten in een concreet actieplan. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat je dienst inderdaad inspeelt op de behoefte van de klant? Wat ga je doen om de juiste klanten bij je dienst te zoeken? Wat ga je doen om de juiste klanten ervan te overtuigen dat jouw dienst precies is wat ze nodig hebben?

Begin met het vaststellen van je dienstaanbod.

 1. Is de dienst herkenbaar?

Beschrijf je dienst zo concreet mogelijk. Maak er zo mogelijk producten van.  Leg de beschrijving voor aan vier bekenden. Vraag ze wat zij denken bij jou te kunnen kopen na het lezen van de beschrijving. Klopt het antwoord met wat jij voor ogen hebt?

 1. Is de dienst geloofwaardig?

Controleer of je niet te veel wilt of beoordeel of je de ambities die je hebt echt waar kunt maken. Maak een concrete planning voor het bereiken van je doelen. Is die planning haalbaar zonder dat je tachtig uur per week moet werken?

 1. Is er behoefte aan jouw dienst of moet er nog iets bij? Veel startende ondernemers ontdekken eigenlijk pas al doende waar behoefte aan is. Maar een goed begin is het halve werk.

Vraag de vier bekenden aan welke dienst zij nog meer behoefte hebben en overweeg of hun suggesties een dienst van jouw bedrijf zouden kunnen zijn. Bepaal zo het doel en de focus van je bedrijf aan de hand van je dienstensamenstelling.

Analyseer vervolgens de markt. Beantwoord de volgende vragen:

 1. Beschikken potentiële klanten over genoeg geld om jouw dienst af te nemen?
 2. Zijn er veel andere aanbieders met een vergelijkbare dienst?
 3. Wie zijn je concurrenten? Ken je ze, heb je eerder met ze gewerkt of voor ze gewerkt, wat onderscheidt jou van je concurrenten?
 4. Wil je maatwerk leveren of ga je voor een hoge omzet en standaardisatie?
 5. Wil je veel personeel in dienst hebben of juist niet?
 6. Waar zitten je klanten? Waar zit jij? Past dat? Kun je uitbreiden, heb je een milieuvergunning nodig, wat staat er in het bestemmingsplan?
 7. Zijn je klanten gemakkelijk benaderbaar, ken je ze al, kennen zij jou, heb je eerder voor ze gewerkt, wat willen ze besteden voor jouw dienst, met wie doen ze nu zaken, waarom zouden ze voor jou kiezen?

Als je je dienst en markt hebt bepaald is het tijd voor de bedrijfsformule. De bedrijfsformule of elevator pitch geeft antwoord op de vraag: wat doe je precies? 

Geef in honderd woorden antwoord op de vraag: "Wat leuk dat je voor jezelf begint. Wat doe je precies?" Het gereedschap Een elevator pitch maken kan je hierbij helpen.

Nu je voldoende weet over je dienst, je formule en de markt, ga je aan de slag met de marktingmix. Marketing draait om de behoeften in de markt.  De marketingmix gaat in op de aspecten prijs, plaats, promotie en personeel.

Prijs

Stel aan de hand van de volgende vijf vragen je tarieven en prijzen vast voor de verschillende diensten:

 1. Wat wil je verdienen?

 2. Wat is de kostprijs van je dienst?
 3. Wat zijn gangbare tarieven en prijzen in de markt?
 4. Onderscheid je verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen?
 5. Doe je aan kortingen, acties? Zo ja, hoe vaak, wanneer?

Plaats

Schrijf een paar alinea's met eisen waaraan de huisvesting van je bedrijf moet voldoen. Beschrijf ook in hoeverre die al aan de volgende eisen voldoet.

 1. Komen je klanten met het openbaar vervoer of met eigen vervoer?
 2. Moeten er mogelijkheden zijn voor uitbreiding?
 3. Heb je een dienst waar een vergunning voor nodig is?
 4. Wat staat er in het bestemmingsplan?
 5. Heb je bijzondere voorzieningen nodig?

Promotie

Maak een promotieplan. Beschrijf daarin hoe de genoemde promotiemiddelen moeten gaan bijdragen aan het succes van je bedrijf. Wees zo concreet mogelijk. Beantwoord de volgende vragen:

 1. Hoe presenteer je je bedrijf naar de buitenwereld? Wat is de uitstraling? Neem als leiddraad je bedrijfsformule of je elevator pitch.
 2. Reclame en publiciteit. Welke kanalen gebruik je, hoe vaak?
 3. Hoe gaat je huisstijl eruit zien? Wie gaat hem ontwerpen?
 4. Welke online activiteiten ga je inzetten? Wat zijn de eisen aan je website?

Personeel

Als jij als freelancer het enige personeelslid bent van je bedrijf, verwijs dan naar het hoofdstuk over je persoonlijke kwaliteiten. Maar als je personeel nodig hebt, beschrijf dan de volgende dingen:

 1. Aan welke eisen moet je personeel voldoen?
 2. Hoe ga je mensen werven?
 3. Hoe zorg je dat ze wandelende uithangborden voor je onderneming zijn en blijven?

Maak een organisatieplaatje met alle personeelsleden die jouw bedrijf binnen een jaar zal tellen. Beschrijf hun opleidings- en vaardighedenniveau, hun profiel en het loopbaanpad dat jij ze kunt bieden.

Ga naar het volgende hoofdstuk: Financieel plan, of terug naar de index.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.lancelots.nl/starten/ondernemingsplan/marketingplan Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren