Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Ontwikkelen Ondernemerschap Dienstverband naast ondernemerschap Consequenties van dienstverband naast ondernemerschap

Consequenties van dienstverband naast ondernemerschap

Andersom kan ook!
Veel ondernemers kiezen juist de andere route en hangen hun vaste baan in de wilgen. Lees over de voor- en nadelen van starten vanuit een dienstverband.

Het kan voorkomen dat je als freelancer besluit om naast je freelancewerk een parttime dienstverband aan te gaan. Omdat je geld nodig hebt bijvoorbeeld, of omdat je opdrachtgever geen andere mogelijkheden kent. Als je naast je freelancewerk ook in loondienst gaat werken, kan dit negatieve fiscale gevolgen hebben.

Winst uit onderneming

Voor alle duidelijkheid: de negatieve fiscale gevolgen kunnen zich alleen voordoen wanneer de opbrengsten van je freelancewerk voor de inkomstenbelasting worden beschouwd als winst uit onderneming. Want alleen dan profiteer je van de gunstige fiscale aftrekposten voor ondernemers, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Als je naast je freelancewerk in loondienst werkt, loop je het risico geen aanspraak meer te mogen maken op dergelijke fiscale aftrekposten. Het gevolg daarvan is dat je belastbaar inkomen hoger is en je dus over een hoger bedrag inkomstenbelasting moet betalen. Fiscale aftrekposten - zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek - verlagen namelijk je winst en uiteindelijk dus ook je belastbaar inkomen. 

Wanneer de opbrengsten van je freelancewerk voor de inkomstenbelasting worden behandeld als resultaat uit overige werkzaamheden, dan heb je al geen recht op fiscale aftrekposten en is er ook geen probleem. Ook niet wanneer je voor de omzetbelasting wél als ondernemer wordt aangemerkt.

Zelfstandigenaftrek

Wanneer je naast je winst uit onderneming ook loon uit een dienstbetrekking ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor je recht op zelfstandigenaftrek. Als je in dienstverband werkt, is er meestal sprake van een gezagsverhouding tussen jou als werknemer en je werkgever. Dit staat haaks op de criteria voor zelfstandigheid. Daarom mag je de tijd die je aan je dienstbetrekking besteedt in beginsel niet meetellen als ondernemingstijd. Dit kan dus tot gevolg hebben dat je het aantal uren niet haalt dat nodig is om recht te hebben op zelfstandigenaftrek. Voor dat recht geldt dat je je werktijd grotendeels, in ieder geval meer dan 50 procent, in je onderneming moet besteden. Dit laatste geldt overigens niet in de startfase van je onderneming (de eerste vijf jaar dus). Bovendien moet het aantal ondernemingsuren meer zijn dan 1.225 per kalenderjaar.

In elk geval wordt de bewijslast bij het aannemelijk maken dat je die 1.225 uren haalt zwaarder als je ook een dienstverband hebt. Dit heeft als gevolg dat je urenadministratie volledig moet zijn. Wanneer de Belastingdienst twijfelt aan het aantal uren dat je in de onderneming hebt besteed, naast de tijd die je in loondienst hebt gewerkt, kun je die twijfel alleen wegnemen als je geen ruimte laat voor speculaties.

Sinds januari 2010 bestaat wel de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek tot negen jaar later alsnog te verrekenen als je in een bepaald jaar niet voor de regeling in aanmerking komt. Heb je dus in 2010 een parttime dienstverband en loopt dat na bijvoorbeeld een of twee jaar af waardoor je wel weer fulltime (1225 uur) in je onderneming aan de slag gaat, dan kun je in dat jaar alsnog gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek uit 2010.

Advies: Alfred Cohen van RAAD Amsterdam

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.lancelots.nl/ontwikkelen/ondernemerschap/dienstverband/consequenties Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren