Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Urencriterium

Urencriterium

Het urencriterium is, naast de eisen voor zelfstandigheid een extra eis die bepaalt of je recht hebt op fiscale aftrekposten voor ondernemers. Zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Wat houdt het urencriterium in?

Om aan het urencriterium te voldoen, moet je door middel van een urenadministratie het volgende kunnen aantonen:

 1. Je besteedt minimaal 1.225 uur als ondernemer aan het drijven van de onderneming(en), en
 2. Dit aantal uren vormt meer dan vijftig procent van het totaal aan gewerkte uren dat jaar – dus het totaal van de uren besteed aan de onderneming en de eventuele uren die in loondienst zijn gewerkt.

Let op: de tweede voorwaarde geldt niet als je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was. Met andere woorden: beginnende ondernemers worden wat coulanter behandeld: zij mogen er best nog een flinke baan naast hebben – als zij maar 1.225 uur aan de onderneming besteden.

Het financiële risico dat zelfstandigen lopen, wordt fiscaal beloond met aftrekposten. Dan moet er wel sprake zijn van een reëel risico: dit is wat het urencriterium toetst. Iemand die een vast contract heeft van 36 uur per week en daarnaast af en toe als freelancer werkt, loopt weinig ondernemersrisico. Hij voldoet dan ook niet aan het urencriterium.

Misverstanden over het urencriterium

Er bestaan twee misverstanden over het urencriterium:

 • Het eerste is dat je eraan moet voldoen om als zelfstandige voor de inkomstenbelasting te worden beschouwd. Bij de vraag of je inkomen als winst uit onderneming wordt beschouwd, wordt het urencriterium echter niet meegewogen.
 • Het tweede misverstand houdt in dat iemand die aan het urencriterium voldoet, altijd recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Dat is alleen zo als hij ook voldoet aan de 'overkoepelende eis' van een inkomen uit onderneming. Hoe zit dit? Er zijn freelancers die in principe aan de eisen van het urencriterium voldoen, maar van wie de inkomsten worden beschouwd als komend uit overige werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat ze geen drie opdrachtgevers hebben, en zich niet als ondernemer presenteren. Zij hebben geen recht op de fiscale aftrekposten waar het urencriterium anders recht op zou geven. 

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

De uren die meetellen voor het urencriterium, zijn alle uren die je besteedt aan je bedrijf, dus niet alleen de uren die je factureert. De officiële formulering is dat het moet gaan om "werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming".

 • De tijd die je in de start hebt gestoken (mits die in het betreffende kalenderjaar zijn besteed) tellen mee
 • En natuurlijk je declarabele uren: de uren die je in rekening brengt bij je klant.
 • Maar ook wanneer je meer tijd aan een opdracht hebt besteed, dan je kan doorberekenen zijn dat uren die meetellen. Ook fouten maken kosten ondernemingstijd.
 • En niet-declarabele uren door overige werkzaamheden aan je bedrijf:  (potentiële) klanten bezoeken, offertes maken, je administratie doen, opruimen, nadenken, praten over je bedrijf, een workshop volgen, je website maken, een proefopdracht doen, potentiële klanten googlen, een computer en paperclips kopen: bedenk het maar, het is tijd die je in je onderneming steekt.
 • Cursussen of trainingen die je volgt met het oog op de zakelijke belangen van je onderneming.
 • Reistijd hoort ook bij het zelfstandig zijn. En niet alleen het reizen op zich, ook wachttijd, filetijd, vertraging in de trein én een half uur te vroeg komen: allemaal voorbeelden van zakelijke tijd. Als je kantoorruimte buiten huis hebt, dan tellen de uren die je besteedt aan woon-werkverkeer mee voor het urencriterium.

Per kalenderjaar

Het aantal uren moet binnen een kalenderjaar worden gehaald. Als je dus halverwege het jaar met je onderneming begint, wordt het lastig om die 1.225 uur nog te halen. Maar je mag wel veel meerekenen, dus geef het niet te snel op.

Voorbeeld: Rechtzaak over urencriterium geeft ruimte

Een freelancer won in april 2007 in cassatie zijn rechtzaak tegen de fiscus. De Belastingsadviseur accepteerde het hoge aantal uren dat hij in de ontwikkeling van zijn website had gestoken niet (700 uur). Zonder die 700 uur voldeed de belichter niet aan het urencriterium van 1225 uur. Daardoor had hij geen recht op fiscale aftrekposten als zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Hij had naast zijn werkzaamheden aan de website maar een omzet van 1.000 euro. De freelancer maakte bezwaar tegen de mening van de Belastinginspecteur.

De belastinginspecteur betoogde dat deze website een disproportioneel aantal uren vergde. Bovendien vond hij dat de aard van de website een sterk hobbymatig karakter had. De site bevat onder andere een uitgebreide databank met technische gegevens. "De website was geen ondernemingsactiviteit. Anders had het wel meer werk opgeleverd", zo was de argumentatie van de eerste uitspraak door de Belastingrechter. 

De Hoge Raad meent echter dat het niet aan de Belastinginspecteur of -rechter was om te bepalen wat een zinnige tijdsbesteding is voor een ondernemer. Zij moeten zich beperken tot het tellen van de uren.

Deze uitspraak is goed nieuws voor iedereen die eerst veel tijd investeert in een eigen website en dan pas hogere omzetten haalt. Het urencriterium is vooral voor startende ondernemers vaak lastig te halen. Maar ook geeft deze uitspraak freelancers meer ruimte om naar eigen inzicht hun bedrijf te runnen, mét de fiscale voordelen.

Bron: Uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2007:BA1832.

Verlaagd urencriterium voor wie start uit arbeidsongeschiktheid

Als je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan heb je recht op een startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet dan voldoen aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor respectievelijk het 1e, 2e en 3e jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst.

Bronnen

 • Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam.
 • Voorwaarden urencriterium en het verlaagde urenciterium voor ondernemersaftrek (Belastingdienst, 2008).
 • Boomen, T. van den & Hoeflaken, W. van. (2006). Handboek freelancen 2006/2007. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • NRC, 13 mei 2007
 • Ministerie van Financiën, over de toepassing van het urencriterium m.b.t. woon-werkverkeer.
 • Inkomstenbelasting, urencriterium en ondernemersfaciliteit (Rijksoverheid)

Auteur: Erik Weijers

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/urencriterium Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren