Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Aftrekposten Willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven

Als tijdelijke crisismaatregel heeft de overheid de regeling willekeurige afschrijving uitgebreid naar alle ondernemers. Ben je dus geen starter meer, dan mag je evengoed willekeurig afschrijven. De regeling geldt voor investeringen die je gedaan hebt in 2009, 2010 of 2011. In het investeringsjaar mag je maximaal 50% afschrijven; het restant mag je in één of meer van de volgende jaren afschrijven.

In de eerste jaren van je onderneming mag je willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je mag kiezen in welk jaar je de investeringen die je doet, afschrijft. De afschrijving kan versneld worden, of juist uitgesteld. Let op: dit geldt alleen voor investeringen van boven de € 450 exclusief btw. De normale regel voor afschrijven is dat je een bedrijfsmiddel dat meer kost dan € 450 exclusief btw, over een aantal jaren afschrijft. Bij willekeurig afschrijven ben je hier dus vrij in.

  • Willekeurig afschrijven mag alleen als je ook recht hebt op startersaftrek of als de kosten gemaakt zijn in het aanloopjaar van je bedrijf.
  • Het maximumbedrag waarover willekeurig mag worden afgeschreven is € 300.000 per kalenderjaar.

Wat is het voordeel van willekeurig afschrijven?

De regel stimuleert startende ondernemers, omdat ze flexibeler zijn bij het bepalen van de hoogte van de kosten. Je kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren minder belasting te betalen. Of je kunt de afschrijving uitstellen tot een jaar waarin je meer gaat verdienen. Dit is aan te raden als je nog nauwelijks verdient en dus weinig of geen inkomstenbelasting betaalt.

Voorbeeld

Van een computer van € 750 schrijf je vijf jaar lang € 150 af. Heb je echter recht op willekeurig afschrijven, dan kun je de € 750 in één keer afschrijven. Dit drukt je winst dat jaar, waardoor je waarschijnlijk minder inkomstenbelasting betaalt (als je überhaupt belasting betaalt). Je zou er echter ook voor kunnen kiezen om de afschrijving van de € 750 uit te stellen tot het tweede jaar.

Mits slim toegepast, kan willekeurig afschrijven ervoor zorgen dat je minder belasting betaalt. Dit komt omdat het belastingstelsel progressief is: hoe hoger je winst, des te hoger het percentage aan belasting. Een extreem voorbeeld: neem ondernemer Jansen, die in 2004 € 0 winst maakt en in 2005 € 30.000 winst. Vergelijk deze met ondernemer Pietersen, die in beide jaren € 15.000 winst maakt. Pietersen betaalt in totaal meer belasting en zou dus voordeel kunnen behalen door willekeurig af te schrijven. Laat je hierbij goed adviseren door je boekhouder/financieel adviseur.

Bronnen

Auteur: Erik Weijers

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/aftrekposten/afschrijven Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren