Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Oriënteren op het freelance-bestaan Starten vanuit een uitkering Starten vanuit een uitkering

Starten vanuit een uitkering

Hoe kun je vanuit een uitkering een onderneming starten? Wat zijn de verschillen bij starten vanuit een WW-uitkering, de bijstand en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Lancelots heeft dit voor je uitgezocht en legt je de regelingen kort en krachtig uit.

Starten vanuit de Werkloosheidswet (WW)

Wanneer je een WW-uitkering hebt en een eigen onderneming wilt starten, heb je altijd goedkeuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nodig. Je casemanager kan je daar alles over vertellen. Na die goedkeuring, mag je gedurende zes maanden starten als zelfstandig ondernemer. Daarbij mag je opdrachten werven en uitvoeren. Gedurende deze periode houd je je WW-uitkering. Van eventuele inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap wordt zeventig procent verrekend met de WW-uitkering. Je bent dus gedurende zes maanden verzekerd van een inkomen.

Gedurende deze periode hoef je niet te solliciteren en niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Je kunt dus zes maanden lang al je tijd besteden aan je onderneming. Als je na die zes maanden nog niet fulltime in je onderneming kunt werken, dan heb je eventueel nog recht op een gedeeltelijke WW-uitkering. Voor het gedeelte dat je wel werkt als zelfstandige vervalt de WW-uitkering. Hierbij wordt gekeken naar het aantal uren dat je als zelfstandige werkt. Ook zijn er verschillende begeleidingstrajecten mogelijk om je te helpen om je bedrijf te beginnen. Veelal gaat het hier om speciale varianten van het IRO-traject (individuele re-integratieovereenkomst). Ook hebben in sommige regio's CWI, UWV en gemeenten samen speciale trajecten opgezet om met name oudere starters vanuit een uitkering te begeleiden.

Aan welke voorwaarden je precies moet doen om een bedrijf te beginnen met behoud van een WW-uitkering, lees je in het artikel Starten vanuit een WW-uitkering. Ook vind je hier meer uitleg over verzekerings- en financieringszaken. 

Als je de onderneming binnen achttien maanden na de start beëindigt, dan krijg je weer de status van werknemer, met recht op WW. Je hebt dan uitsluitend recht op de resterende uitkeringsduur, na aftrek van de periode die je in de WW hebt doorgebracht inclusief de startperiode van zes maanden. Bij oudere werknemers kan deze 'herlevingstermijn' oplopen tot 38 maanden.

Starten vanuit de bijstand (Wet Werk en Bijstand)

Als je start met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering (WWB), dan kun je maximaal een jaar vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je kunt dan alle tijd besteden aan het voorbereiden van je bedrijf en je bijstandsuitkering loopt door. Meld je met je plannen bij de Sociale Dienst van je gemeente, die moet namelijk eerst toestemming geven. Je zult om die toestemming van de gemeente te krijgen een ondernemingsplan moeten opstellen, dat getoetst wordt door deskundigen. Je hebt de mogelijkheid om een bedrag van maximaal € 2.708 (2010) rentevrij te lenen als voorbereidingskrediet. Zodra je van start gaat met je bedrijf wordt deze lening een rentedragende lening en stopt je uitkering. Overigens zijn sommige gemeentes ruimhartiger met het geven van toestemming dan andere.

Met een ondernemingsplan op zak kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Daarbij wordt onderzocht of je met je bedrijf binnen drie jaar volledig in je inkomen kunt voorzien en de benodigde lening kunt aflossen. Als dat zo is krijg je inkomensondersteuning en een krediet van in 2010 maximaal € 32.905. Gedurende maximaal drie jaar kun je een voorschot op je uitkering krijgen om in je privé-inkomen te voorzien. Achteraf wordt berekend hoeveel winst je bedrijf heeft gemaakt en welk deel van de uitkering je eventueel moet terugbetalen. Je kunt dus maximaal drie jaar een aanvulling krijgen op je inkomen tot bijstandsniveau.

Lukt het je toch niet om binnen enkele jaren voldoende inkomsten te verwerven of lukt het je niet het werk als zelfstandige vol te houden? Je hebt dan direct recht op een bijstandsuitkering, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ook vanuit een WAO-, Wajong- of WGA-uitkering kun je je oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap. De arbeidsdeskundige van het UWV kan ondersteuning geven bij het onderzoeken van de haalbaarheid en het voorbereiden van de start van je bedrijf. Je kunt daarvoor terecht bij de re-integratiebedrijven waarmee UWV afspraken heeft gemaakt of bij een startersadviesbureau dat is gespecialiseerd in ondernemerschap. 

Om deze begeleiding te financieren kun je net als mensen met een een beroep doen op de IRO. Bij de intake wordt bekeken of je ideeën haalbaar zijn. Worden ze goed bevonden, dan krijg je een re-integratietracject aangeboden. Gedurende deze periode loopt je uitkering gewoon door. Dit verandert na de start van je onderneming. Maak je winst met je bedrijf, dan ontvang je een lagere uitkering en moet je het teveel verdiende terugbetalen. Houdt daar vooraf rekening mee! Als je bedrijf goed draait zul je daarvoor geld opzij moeten zetten.

Hoeveel invloed de bedrijfswinst heeft op je uitkering is afhankelijk van de uitkering die je ontvangt. Afhankelijk van je situatie kun je in aanmerking komen voor een aanvulling op je inkomen.

Lukt het je toch niet om binnen enkele jaren voldoende inkomsten te verwerven of lukt het je niet het werk als zelfstandige vol te houden? Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft ná de start van je bedrijf een aantal jaar bestaan: vijf jaar na de start bij een WAJONG-uitkering en maximaal drie jaar bij een WAO-uitkering.

Nieuwe gunstige regelingen voor starten vanuit arbeidsongeschiktheid

De overheid ziet ondernemerschap steeds vaker als realistisch alternatief voor het zoeken van een baan. Daardoor komen er steeds meer regelingen om dat voor mensen mogelijk te maken. Onlangs zijn de mogelijkheden voor arbeidsongeschikten en het verkrijgen van een krediet voor starters zonder startkapitaal verruimd.

Een voorbeeld van die verruiming is dat hulpmiddelen die je nodig hebt omdat je gehandicapt of chronisch ziek bent, structureel worden vergoed. Dat je een lichamelijke beperking hebt, wil tenslotte niet zeggen dat je niet kunt ondernemen.

Urencriterium (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en je begint een bedrijf, maak je niet altijd voldoende uren voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Je moet dan immers 1225 uur per jaar voor je bedrijf werken. Daarom krijg je je als voormalig WAO´er sinds 2007 een aparte aftrekpost van 12.000 euro, 8.000 euro en 4.000 euro voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. Voor deze groep starters geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur. 

Startkapitaal verkrijgen

Voor starters uit een uitkering blijkt het in de praktijk lastig om aan een startkapitaal te komen. Banken durven het vaak niet aan om geld aan hen te lenen. Voor startende ondernemers met een uitkering is op 1 juli 2007 daarom de proef Borgstelling Microkredieten gestart. Met deze proef kunnen startende ondernemers met een uitkering makkelijker een krediet krijgen van een bank. De overheid staat borg voor een krediet dat je afsluit bij een bank of een gemeentelijke kredietbank. Als je een bijstands-, een WW- WAO-, Wajong, Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt en in de regio Flevoland, Friesland of Rotterdam woont. Let op: ook als je niet in een van deze regio's woont, vraag altijd aan jouw casemanager wat de mogelijkheden dan wél zijn.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.lancelots.nl/starten/orienteren/uitkering/starten Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren