Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Rechtsvormen Vergelijking van rechtsvormen

Vergelijking van rechtsvormen

De keus voor een bepaalde rechtsvorm hangt af van zowel fiscale als juridische overwegingen. Daarnaast kunnen persoonlijke motieven een rol spelen. Lees daarvoor de ervaringen van anderen.

De belangrijkste overweging

Stel jezelf eerst deze vraag: ga je personeel aannemen en/of grote investeringen doen of verwacht je anderszins grote financiële risico's te lopen?

Zo ja, dan is het aan te raden om een BV op te richten. De BV is een rechtspersoon en biedt daardoor meer financiële zekerheid. Je kunt een BV zowel alleen als samen met anderen oprichten.

Heb je de vraag met nee beantwoord, dan ligt het meer voor de hand om als rechtsvorm een natuurlijk persoon te kiezen: in eerste instantie de eenmanszaak. Zoek je samenwerking met andere freelancers, dan kunnen jullie je eenmanszaken naast elkaar laten bestaan en op een of meer fronten de krachten bundelen (en de kosten delen!). Gaat de samenwerking verder en willen jullie als één bedrijf opereren, dan zijn er twee mogelijkheden:

Een rechtspersoon is een juridische vorm die wettelijk 'tot handelen bevoegd is'. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtspersoon bijvoorbeeld overeenkomsten kan aangaan. Een rechtspersoon staat los van de natuurlijke persoon. Daardoor is er sprake van een scheiding tussen het zakelijk en het privévermogen.

Zowel de maatschap als de VOF is een verzameling van eenmanszaken en/of BV’s.

Welke vorm van samenwerking je ook kiest, maak goede afspraken en leg ze vast. Niet alleen met je collega's, maar ook met de Belastingdienst en eventueel de bank. Je kunt de verschillende rechtsvormen min of meer kneden naar je specifieke wensen en omstandigheden. Uit ervaringen van anderen blijkt wel dat elke rechtsvorm maatwerk is.

Vier rechtsvormen op een rij

In onderstaand schema worden vier rechtsvormen op een aantal punten met elkaar vergeleken. Zaken die voor alle rechtsvormen hetzelfde zijn, zoals de verplichting om een administratie te voeren, zijn niet opgenomen. Overweeg je de oprichting van een BV, laat je dan goed informeren door een jurist of belastingadviseur.

 

Eenmanszaak

Maatschap

VOF

BV

Kenmerken

 • Eén eigenaar
 • Natuurlijk persoon
 • Bundeling van eenmanszaken en/of BV’s. De leden worden maten genoemd
 • Bundeling van eenmanszaken en/of BV’s. De leden worden vennoten genoemd
 • Een of meer aandeelhouders
 • Rechtspersoon

Aansprakelijkheid

 • Maten zijn ieder voor een gelijk deel aansprakelijk, ook met hun privévermogen
 • Vennoten zijn ieder voor 100% aansprakelijk, ook met hun privévermogen
 • In principe niet privé aansprakelijk, behalve bij wanbeheer

Oprichting

 • Inschrijven bij KvK
 • Afzonderlijke maten schrijven zich in bij KvK
 • Maatschapscontract opstellen (niet verplicht, wel sterk aan te raden)
 • VOF inschrijven bij KvK
 • Vennootschapscontract opstellen (niet verplicht, wel sterk aan te raden)
 • Wordt opgericht door de notaris
 • Oprichtingskapitaal  nodig
 • Notaris zorgt voor inschrijving bij de KvK

Belastingen

 • Inkomstenbelasting zelfstandigenaftrek en startersaftrek (onder voorwaarden)
 • Vennoten zijn ieder afzonderlijk ondernemer voor de Belastingdienst, maar voor de btw is de VOF als geheel ondernemer

Sociale zekerheid

 • Geen werknemersverzekeringen
 • Geen werknemersverzekeringen
 • Geen werknemersverzekeringen
 • Directeur-grootaandeelhouder valt niet onder werknemersverzekeringen (tenzij er sprake is van ondergeschiktheid)

Verplichtingen

 • Inschrijving KvK 
 • Inschrijving KvK van de aangesloten eenmanszaken en BV’s
 • Inschrijving KvK
 • Jaarrekening maken en deponeren bij de KvK
 • Inschrijving KvK
 • Maandelijks aangifte én betaling loonbelasting

Kosten

 • Kosten voor het opstellen van het maatschapscontract
 • Kosten voor het opstellen van het vennootschapscontract
 • Oprichtingskosten circa € 1500
 • Oprichtingskapitaal circa € 18.000 (in elk geval tot de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ingaat)
 • Accountantskosten vanwege de jaarrekening

Bijzonderheden

 • Waarschijnlijk in 2008 treedt er een nieuwe wet in werking die invloed heeft op deze rechtsvorm.
 • Waarschijnlijk in 2008 treedt er een nieuwe wet in werking die invloed heeft op deze rechtsvorm.
 • Freelancende levenspartners kunnen een speciale VOF oprichten: de man/vrouw-firma.
 • Het tarief van de vennootschapsbelasting ligt lager dan dat van de inkomstenbelasting. Boven een bepaalde nettowinst kan een BV daardoor voordeliger zijn. Dit omslagpunt is per situatie verschillend, maar ligt globaal bij een nettowinst van circa € 70.000.
 • Aantrekkelijke korting bij ouderschapsverlof.

Bronnen

Auteur: Marieke van Osch

Inhoudelijk adviseur: Olaf van der Linden, advocaat 

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/rechtsvormen/vergelijking Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren