Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Factureren Facturen incasseren Voorbeeld eerste herinnering

Voorbeeld eerste herinnering

Uitgeverij Letters enzo

t.a.v. mevrouw C. de Boer

Postbus 1234

3578 AB UTRECHT

 

Den Haag, 11 april 2006

 

Betreft: Betalingsherinnering

 

Geachte mevrouw De Boer,

 

Uit mijn administratie is gebleken dat onderstaande factuur nog niet is voldaan.

 

Nummer          Datum               Bedrag            Contactpersoon

2006-28           5 maart 2006    € 1616,50        Lieke Adema

 

De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen. Deze termijn is reeds verstreken.

Ik verzoek u daarom om uiterlijk op 25 april het openstaande factuurbedrag over te maken op rekening 1234567 t.n.v. Redactiebureau Teksthaak, Beekstraat 12, 2525 TB Den Haag, o.v.v. het factuurnummer.

Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet geschreven te beschouwen.

Met vriendelijke groet,

 

Fenne Jaarsma

Redactiebureau Teksthaak


https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/factureren/incasseren/eerste-herinnering Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren