Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Factureren Facturen incasseren Voorbeeld tweede herinnering

Voorbeeld tweede herinnering

Uitgeverij Letters enzo

t.a.v. mevrouw C. de Boer

Postbus 1234

3578 AB UTRECHT

 

Den Haag, 5 mei 2006

 

Betreft: Tweede betalingsherinnering

 

Geachte mevrouw De Boer,

 

Uit mijn administratie is gebleken dat onderstaande factuur na mijn schriftelijke herinnering d.d. 11 april 2006 en mijn telefonische herinnering d.d. 28 april 2006 nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

 

Nummer          Datum               Bedrag            Contactpersoon

2006-28           5 maart 2006    € 1616,50        Lieke Adema

 

Ik verzoek u met klem om uiterlijk op 12 mei a.s. het openstaande factuurbedrag over te maken op rekening 1234567 t.n.v. Redactiebureau Teksthaak, Beekstraat 12, 2525 TB Den Haag, o.v.v. het factuurnummer.

 

Hoogachtend,

 

Fenne Jaarsma

Redactiebureau Teksthaak

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/factureren/incasseren/tweede-herinnering Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren