Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Factureren Facturen incasseren Voorbeeld sommatie

Voorbeeld sommatie

AANGETEKEND

 

Uitgeverij Letters enzo

t.a.v. mevrouw C. de Boer

Postbus 1234

3578 AB UTRECHT

 

Den Haag, 19 mei 2006

 

Betreft: openstaande factuur

 

Geachte mevrouw De Boer,

 

Uit mijn administratie blijkt dat u, ondanks herhaalde aanmaningen mijnerzijds, nog een factuur dient te betalen, waarvan de betalingstermijn reeds geruime tijd is verstreken. Het betreft de volgende factuur:

 

Nummer Datum Bedrag Contactpersoon
2006-28 5 maart 2006 € 1616,50 Lieke Adema

 

Ik verzoek u, en voorzover nodig sommeer u, binnen vijf dagen na heden het bovengenoemd totaalbedrag ad € 1616,50 te betalen middels overboeking op rekening 1234567 t.n.v. Redactiebureau Teksthaak, Beekstraat 12, 2525 TB Den Haag, o.v.v. het factuurnummer.

Geeft u aan deze sommatie geen gevolg, dan stel ik u nu reeds, voorzover nog vereist, in gebreke. Alsdan ben ik genoodzaakt de vordering ter incassering over te dragen aan een gerechtsdeurwaarder.

De hiermee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening. Bovendien wordt alsdan aanspraak gemaakt op de contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent.

Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven (tijdig) ontvangt, stuur ik u eveneens een exemplaar per gewone post.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

Hoogachtend,

 

Fenne Jaarsma

Redactiebureau Teksthaak

Auteur: Marieke van Osch
Inhoudelijk adviseur: Olaf van der Linden, advocaat

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/factureren/incasseren/voorbeeldsommatie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren