Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 

Rapport

Bedrijfsgegevens Janssens Vormgeving en inhoudsopgave van de jaarrekening 2010

Janssens Vormgeving

Advocatenweg 13

5213 AF 's-Hertogenbosch

Oprichtingsdatum: 01-01-2008

BTW-nr.: 1754.84.473.B01

0105/175484473/3

JAARREKENING

 

Rapport betreffende jaarrekening 2010

Inhoudsopgave

Inleiding

 1. Opdracht
 2. Algemeen
 3. Fiscale positie 2010

Jaarrekening

 1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
 2. Balans per 31-12-2010
 3. Winst- en verliesrekening 2010
 4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010

Bijlagen

 1. Overzicht materiële vaste activa 2010
 2. Afrekening omzetbelasting 2010
 3. Afrekening winstbelasting/premie volksverzekeringen 2010
 4. Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

   

Pag. 1Benieuwd naar de volgende pagina van de jaarrekening, ga dan snel naar pagina 2: de inleiding.


https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/rapport Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren