Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Jaarrekening Voorbeeld van een jaarrekening Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening

3. Winst- en verliesrekening 2010

  
 
  2010 2009
Opbrengsten          
Netto omzet 36.203 20.437
     
Bedrijfskosten    
Afschrijvingen 832 1.674
Overige bedrijfskosten 10.959 8.494
  11.791 10.168
     
Bedrijfsresultaat 24.412 10.269
Rentebaten of -lasten 117 2
Resultaat 24.295 10.267

Wat betekent de winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening (zie tevens de begrippenlijst jaarrekening) is erg belangrijk. Zeker voor Erik, die zijn bedrijf nog maar drie jaar geleden oprichtte. Hier kan hij zien of het de goede kant op gaat. Maakte hij meer winst dan in zijn eerste jaar? Ja, en niet zo'n beetje ook! De omzet is flink gestegen, terwijl hij niet zo heel veel extra bedrijfskosten had. Je kunt wel zien dat Erik in 2010 vaak rood heeft gestaan, want zijn rentelasten zijn flink gestegen. Het uiteindelijk resultaat is 24.295 euro winst. Hierover moet Erik belasting gaan betalen.

Benieuwd naar de volgende pagina van de jaarrekening, ga dan snel naar pagina 6: toelichting op de winst- en verliesrekening.

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/winst-en-verliesrekening Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren