Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Jaarrekening Voorbeeld van een jaarrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening

Toelichting op de winst- en verliesrekening

4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010

(in euro's)

   2010   2009
Afschrijvingen    
Inventaris 75 75
Computers en aanverwanten 757 1.580
  832 1.674
     
Overige bedrijfskosten    
Reiskosten 3.123 2.456
Publiciteitskosten 1.345 750
Reparatiekosten apparatuur 405 0
Voedsel en drank 435 346
Telefoonkosten 556 378
Kantoorkosten 476 450
Cursussen 2.000 1.000
Literatuur 475 450
Contributies en abonnementen 600 355
Computerkosten en internet 570 987
Administratiekosten 680 680
Bankkosten 68 53
Overige kosten 226 304
     
Totaal 10.959 8.494

  

Wat is de toelichting?

De toelichting op de winst- en verliesrekening is misschien wel de interessantste pagina van de jaarrekening. Hierdoor kan Erik zien wat hem in 2010 meer geld heeft gekost dan het jaar daarvoor. Wat is er veranderd, en hoe kan hij dit verklaren?

Het grootste verschil zit hem in de kosten voor cursussen. Die zijn verdubbeld. Maar ook zijn reiskosten zijn flink gestegen, met maar liefst 700 euro. Een reden hiervoor kan zijn dat hij vaak bij een opdrachtgever in Groningen op bezoek is geweest. Als Erik goed aan de klus heeft verdiend is dat niet zo erg. Als dit niet zo was, is het in de toekomst verstandig een hogere reiskostenvergoeding te vragen.

Verder zijn de publiciteitskosten van Janssens Vormgeving met bijna 600 euro gestegen. Hij heeft namelijk besloten meer te gaan adverteren in de lokale huis-aan-huiskrant. Het is moeilijk om erachter te komen of dit het geld waard is geweest. Misschien moet hij eens vragen aan lokale opdrachtgevers hoe ze zijn bedrijf hebben gevonden.

Een extra abonnement op een vakblad voor vormgevers zorgt er al snel voor dat de kosten bijna verdubbelen. En de telefoonkosten stijgen al snel als je meer opdrachtgevers hebt. Misschien tijd voor een ander abonnement?


Benieuwd naar de volgende pagina van de jaarrekening, ga dan snel naar pagina 7: overzicht materiële activa.

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/toelichting-winst-en-verliesrekening Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren