Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Jaarrekening Voorbeeld van een jaarrekening Bijlage belastingaangifte obv jaarrekening

Bijlage belastingaangifte obv jaarrekening

3. Afrekening winstbelasting/premie volksverzekeringen 2010
(in euro's)

Belastbaar inkomen    
Winst uit onderneming   24.295 
Zelfstandigenaftrek   7.087
Startersaftrek   2.110
Winst na ondernemersaftrek 
 15.098
MKB-winstvrijstelling 15.098 x 12 % 1.812
Belastbaar inkomen uit werk en woning 15.098 - 1.812 13.286
     
Verschuldigde belasting/premie volksverzekeringen     
1e schijf tot en met 18.218 13.286 x 33,6 % 4.464
Algemene heffingskorting   1.987
Arbeidskorting   1.489
Ingehouden loonheffing   0
Te betalen:   988
     
Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet    
Belastbaar inkomen uit werk en woning   13.286
Verschuldigde premie 13.286 x 5,1 % 678
Te verwachten aanslag:   678

Toelichting pagina 9

De jaarrekening is onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Eigenlijk hoort deze pagina dus niet thuis bij dit voorbeeld, maar het is wel degelijk interessant om te laten zien. Het geeft namelijk een duidelijk overzicht van de situatie van een eenmanszaak waar je al veel van weet. Net zoals je eigen bedrijf ...

De situatie van Erik

Op basis van de jaarrekening kan Erik zijn daadwerkelijke afrekening winstbelasting, de premies volksverzekeringen en de bijdrage zorgverzekeringswet (zie ook begrippenlijst jaarrekening) uitrekenen. Erik Janssens besteedde meer dan 1225 uur aan zijn onderneming, dus voldoet hij aan het urenciterium heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Ook heeft hij recht op de startersaftrek, waardoor hij een belastbaar inkomen van 15.098 euro overhoudt.
Daarvan gaat in 2010 12 procent MKB-winstvrijstelling af, wat zijn belastbaar inkomen uit werk en woning op 13.286 euro brengt. Over dat bedrag zou hij 4.464 euro inkomstenbelasting moeten betalen, ware het niet dat hij net als iedereen ook nog recht heeft op bepaalde heffingskortingen. Na aftrek van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, blijft er een bedrag van 988 euro over. Dit is het uiteindelijke bedrag aan inkomstenbelasting dat Erik moet betalen.

Op deze pagina staat ook het rekensommetje voor de verschuldigde Zvw-premie. Dit is (in 2010) 5,1 procent van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning, en komt uit op 678 euro. Na zijn aangifte kan Erik dus twee belastingaanslagen verwachten. Eén van 988 euro en één van 678 euro.

Inhoudelijk adviseur: RAAD Amsterdam

Auteur: Niels Arts

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/belastingaangifte Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren